Unit4

News

Sterk vekst i skyen bidro til et rekordår for Unit4

25 prosent økning i sky-inntekter, og spesielt positiv utvikling i Norden


Unit4, som leverer forretningssystemer til tjenesteytere, rapporterer om sterke økonomiske resultater for fjerde kvartal det siste regnskapsåret. Blant de medvirkende faktorene finner vi en solid vekst i bestillinger fra nordiske kunder.

Unit4 hadde den sterkeste ordreveksten blant ERP-systemer i den globale servicesektoren. Selskapet hadde en årlig vekst på 14 prosent i totale bestillinger, mens bestillinger av skyløsninger økte med 20 prosent. Inntektene fra slike abonnement økte med 25 prosent gjennom året. Unit4 samlede inntekter for 2019 økte med fem prosent til 412,8 millioner dollar (372,2 millioner euro), nesten 3,8 milliarder norske kroner.
I tillegg til vekst i Norden skyldes det gode året en betydelig vekst i det nordamerikanske markedet, samt fornyet ledelse og økt fokus på skyløsninger.

- Dette er gledelige tall, ikke minst for oss i Norden som har hatt et veldig bra kvartal. Vi ser en økt interesse for effektive systemer i praktisk talt alle forretningsområdene våre. Ikke minst ser vi en økt interessen for skybaserte tjenester, sier Katarina Gunnarsson, direktør i Unit4 Norden.

Unit4 tilbyr forretningssystemer med hovedfokus på ERP (Enterprise Resource Management) og HCM (human capital management). I løpet av det siste året har selskapet gjennomgått en betydelig endring etter ansettelsen av Mike Ettling som administrerende direktør i april 2019. Ettling’s fokus på skyen var sentralt i arbeidet med å danne en ny ledergruppe. I løpet av 2019 kjøpte Unit4 også opp det raskt voksende selskapet Intuo som tilbyr løsninger for talentutvikling, noe som også har bidratt til Unit4s gode år.

Du kan lese mer om Unit4s resultater i 2019 her.

Sosiale medier

Pressekontakter

Bjørn Røsten

Managing Director

bjorn.rosten@unit4.com
  • +47 90 96 86 10
  • +47 22 58 85 00

Cecilia Axlinder

Head of Communication, Nordics

cecilia.axlinder@unit4.com
  • Mob. +46 766487685

Twitter