Unit4

Ekstra kompetanse ved behov

Unit4 AS tilbyr et bredt spekter av konsulenttjenester som hjelper dere å få mest mulig verdi av Unit4-investeringene. Vi kan tilby en komplett løsning der dere får støtte gjennom alle prosesser av konsulenter som har bred kompetanse og nærhet til både produktet og utviklingsavdelingen.

Under finner du informasjon om våre tjenester rettet mot Unit4 Business World On! og Unit4 Business Analytics.
Vi tilbyr også tjenester knyttet til Unit4 Travel & Expenses, Unit4 Time Management og Unit4 People Planning, levert av Unit4 Current Software AS.

Les mer om konsulenttjenester, support og opplæring for Current-produktene

 

Grafisk illustrasjon av tre figurer ved et arbeidsbord Funksjonelle konsulenter

Våre fagkonsulenter har en unik kompetanse som bygger på kombinasjonen av bred applikasjonskunnskap innen Unit4 Business World On! og fagkunnskap innen økonomi, prosjektstyring, innkjøp, lønn/personal og rapportering. Konsulentene kan alt fra å være løsningsansvarlige i store implementerings- og endringsprosjekter til å jobbe med enkeltbrukere for å bedre deres hverdag. Vi kan bl.a. bidra med

 • Rådgivning i forhold til optimal systemstøtte for arbeidsprosesser innenfor aktuelle fagområder
 • Oppsett, konfigurering og brukertilpasning av applikasjonen Business World On!
 • Rådgiving og implementering av ulike rapporteringsløsninger
 • Automatisering av kritiske arbeidsprosesser
 • Rutinebeskrivelser
 • Opplæring og kompetanseoverføring

 

Grafisk illustrasjon av en verktøykasse Tekniske konsulenter

De tekniske konsulentene i Unit4 tilbyr konsulentbistand knyttet til den tekniske infrastrukturen rundt Unit4 Business World. I tillegg bistår de med å forenkle hverdagen, blant annet ved å tilrettelegge for integrasjonsløsninger eller konvertering av data. Vi kan bidra med:

 • Installasjon og oppgradering av Business World On! og relaterte systemer
 • Integrasjoner
 • Konverteringer 
 • Tilrettelegging av datamateriale for rapportering
 • Tuning og indeksering av tabellverk
 • Tilstandsanalyse/helsesjekk av teknisk miljø
 • Rådgivning (hardware, nettverk, sikkerhet, database, totalløsninger)
 • Opplæring

ProgrammerereGrafisk illustrasjon av en figur bak en pc-skjerm

Programmererne i Unit4 AS leverer kundespesifikke tilpasninger som vil øke verdien av din Business World-installasjon. Dette omfatter hovedsaklig løsninger for:

 • Integrasjoner – Programmerte løsninger for lesing/produksjon av filer som avviker fra Business World On!s standard formater, ved bruk av Unit4 Customisation Tool (ACT), XML Style Sheets etc.
 • Tilleggsfunksjonalitet i standard skjermbilder og server-rutiner ved bruk av ACT
 • Skreddersydde skjermbilder og server-rutiner/rapporter i og utenfor Business World On! ved bruk av ACT
 • Tilpassede utskrifter – Faktura, purring, rentenota, lønnslipp, innkjøpsordre etc. ved bruk av Unit4 Report Creator (ARC)

 

ProsjektledereGrafisk modell som illustrerer prosjektlederens mange oppgaver

Våre prosjektledere har ansvaret for at alle prosjektets elementer spiller sammen slik at vi leverer det vi har avtalt.
De tre viktigste elementene i et prosjekt er tidsplanen, kvaliteten på innholdet og kostnadene. Det er mange faktorer (fagområder) som bidrar til prosjektets endelige resultat, og de viktigste er:

 • Omfangsbeskrivelse (mål) 
 • Kostnadsstyring
 • Tidsstyring 
 • Kvalitet               
 • HR (prosjektteam)  
 • Kommunikasjon 
 • Risiko  

Ønsker dere konsulentbistand?

Kontakt oss via skjemaet til høyre, eller skriv en mail direkte til