Unit4

Unit4 Tjenestesentral er en skybasert selvbetjeningsportal for automatiserte tjenester som oppdaterer og validerer registre lokalt i din installasjon av Business World On!. 

Gjennom teknologien i Unit4 Tjenestesentral kan installasjonen din bli automatisk oppdatert via oppslag mot eksterne registre. På den måten kan dere eliminere noen av de manuelle operasjonene og kutte antallet tidstyver i arbeidshverdagen.

Tilleggstjenestene i Unit4 Tjenestesentral fjerner en del av behovet for å oppgradere din Business World-installasjon da forretningslogikken og kompleksiteten er flyttet ut i skyen. Når de eksterne grensesnittene endrer seg, håndterer vi dette i våre skytjenester. 

Vi vil etterhvert tilby flere tjenester innen Business World On!-modulene.

Tilgjengelige tjenester:

Unit4 Aksesspunkt 

Sørger for sikker og trygg transport av EHF-fakturaer og andre handelsdokumenter mellom utsteder og mottaker. 

Validering av EHF-faktura - gratis

Kontrollerer at dere sender riktig versjon av EHF til kundene.

Vask av kunderegister mot ELMA 

Eget skjermbilde med oversikt over treff mellom ditt eget kunderegister og ELMA-registeret.

eFaktura B2C

Send eFaktura til privatpersoner.

Leverandøraktivering

Hjelp leverandørene i gang med å sende EHF-fakturaer.


Vi oppfordrer deg til å sende oss forslag til nye tjenester i Unit4 Tjenestesentral som kan effektivisere arbeidshverdagen din. Skriv epost til tipsts@unit4.com 

Har du spørsmål?

Hvordan bestiller jeg tjenestene i Tjenestesentralen?

Du registrerer deg på Unit4 Tjenestesentral ved å fylle ut registreringsskjemaet for den tjenesten du ønsker å abonnere på. Dersom du registrerer deg som kunde av Unit4 Aksesspunkt får du tilgang til validering av EHF og vask av ELMA vederlagsfritt. 

Ved gratistjenester vil du motta en epost med passord og kontrakt, samt instrukser om hvordan du laster ned og installerer programfilene.

I tilfeller der tjenesten ikke er gratis, sender vi deg et tilbud. Aksepterer du tilbudet, sender vi deg kontrakt og instrukser om hvordan du laster ned og installerer programfilene.

Hva koster det?

Validering av EHF er en gratistjeneste for alle kunder som registrerer seg på Unit4 Tjenesesentral. Validering av EHF kan bestilles direkte via bestillingsskjemaet.

Aksesspunkt og vask av kunderegister mot ELMA er tjenester som prises ut fra antall transaksjoner og antall innbyggere eller ansatte. For disse tjenestene vil du få tilsendt et tilbud med en avtale som må signeres før tjenesten kan aktiveres.