Events

Akademia Unit4 Warszawa - Administrowanie bazą składników płacowych w TETA HR

Czego można oczekiwać:

W ramach Akademii Unit4 proponujemy Państwu otwarte szkolenie skierowane do Administratorów systemów TETA HR - Administrowanie bazą składników płacowych w systemie TETA HR.

Zakres funkcjonalny jaki oferuje aplikacja TETA HR w zakresie administrowania bazą składników płacowych jest bardzo obszerny. W celu jego poznania najlepiej wziąć udział w oferowanych warsztatach szkoleniowych z tej dziedziny. Oferowane szkolenie jest dedykowane przede wszystkim dla Administratorów oraz doświadczonych użytkowników aplikacji Unit4 Polska. Ich celem jest ułatwienie poruszania się po aplikacji, zrozumienie zaimplementowanych mechanizmów oraz wykorzystywanie ich w codziennej pracy z aplikacją.

 

Dodatkowe informacje:

 

Koszt: udziału w szkoleniu trzydniowym to 2600 PLN netto

 

Dodatkowych informacji udzieli Opiekun Klienta lub w kwestiach organizacyjnych Ewelina Martyna: ewelina.martyna@unit4.com

Pytania można również kierować na adres e-mail: pl.teta_akademia@unit4.com 

Jeśli chcą Państwo zorganizować szkolenia zamknięte dla swoich pracowników prosimy o kontakt z nami.

Zarejestruj sięAkademia Unit4 Warszawa - Administrowanie bazą składników płacowych w TETA HR

21 września 2016 09:00 - 23 września 2016 16:00