Events

Akademia Unit4 Warszawa - Rozliczanie zobowiązań wobec ZUS w TETA HR

Akademia Unit4

Czego można oczekiwać:

Newralgicznym obszarem dla działu Płacowego jest prawidłowe rozliczanie zobowiązań wobec ZUS oraz organów podatkowych. Celem proponowanego szkolenia jest przybliżenie Użytkownikom  mechanizmów wprowadzania, importowania, ewidencjonowania danych dla składników okresowych (takich jak: premie roczne, półroczne , kwartalne) mających wpływ na podstawy zasiłków. Kolejne elementy to wyliczenie podstaw zasiłkowych za ten okres oraz rozliczanie zasiłków z uwzględnieniem podstaw ze składników okresowych. Przedstawienie sposobów przechodzenia pomiędzy składnikami 1/3, 1/6, 1/12 do składników okresowych w trakcie roku.

Drugim dość ważnym elementem proponowanych warsztatów będzie przedstawienie mechanizmu zaproponowanego w TETA HR, związanego ze zmianami prawnych wprowadzającymi możliwość wykonywania pracy przez pracownika w trakcie przebywania na dodatkowym urlopie macierzyńskim oraz urlopie rodzicielskim.

 

Dodatkowe informacje:

 

Miejsce: Warszawa

Koszt: udziału w dwudniowym szkoleniu to 1800 PLN netto

 

 

Dodatkowych informacji udzieli Opiekun Klienta lub w kwestiach organizacyjnych Ewelina Martyna: ewelina.martyna@unit4.com

Pytania można również kierować na adres e-mail: pl.teta_akademia@unit4.com 

Jeśli chcą Państwo zorganizować szkolenia zamknięte dla swoich pracowników prosimy o kontakt z nami.

Zarejestruj sięAkademia Unit4 Warszawa - Rozliczanie zobowiązań wobec ZUS w TETA HR

19 października 2016 09:00 - 20 października 2016 16:00