Events

Akademia Unit4 Wrocław - Obieg dokumentów w systemach TETA

Akademia Unit4

Czego można oczekiwać:

W ramach Akademii Unit4 proponujemy Państwu otwarte szkolenie z kreowania obiegu dokumentów w procesach biznesowych.

Obieg dokumentów (ang. Document flow) to mechanizm umożliwiający budowę elektronicznych dokumentów i zdefiniowanie ścieżek ich przepływów pomiędzy różnymi osobami wykonującymi pewien zalgorytmizowany zespół czynności. Zrealizowany w oparciu o Workflow TETA jest kolejnym mechanizmem służącym do kastomizacji procesów biznesowych u klienta, podczas których dokumenty są przekazywane od jednej osoby do następnej według odpowiednich procedur zarządczych.

Mechanizm ten pozwala na określenie jakie role w przetwarzaniu dokumentów pełnią osoby uczestniczące w wykonywaniu danej czynności oraz jakie są stany pośrednie przesyłanych dokumentów.

 

Dodatkowe informacje:

 

Koszt: udziału w szkoleniu trzydniowym to 2200 PLN netto

Dodatkowe atrakcje: Korzystając z okazji Państwa pobytu we Wrocławiu, żeby tradycji stało się zadość, chcemy zaprosić wszystkich uczestników szkolenia na wycieczkę po najpiękniejszych zakątkach miasta w towarzystwie licencjonowanego przewodnika Pana Damiana Kanclerskiego.

 

Dodatkowych informacji udzieli Opiekun Klienta lub w kwestiach organizacyjnych Ewelina Martyna: ewelina.martyna@unit4.com

Pytania można również kierować na adres e-mail: pl.teta_akademia@unit4.com 

Jeśli chcą Państwo zorganizować szkolenia zamknięte dla swoich pracowników prosimy o kontakt z nami.

Zarejestruj sięAkademia Unit4 Wrocław - Obieg dokumentów w systemach TETA

20 października 2016 09:00 - 21 października 2016 16:00