Dlaczego TETA BI

 • TETA BI to oparte na nowoczesnych technologiach informatycznych, elastyczne i stabilne narzędzie dla menedżerów, wspierające ich w procesie podejmowania decyzji, analiz procesów biznesowych oraz samego budżetowania. Dzięki niemu uzyskanie odpowiedzi na kluczowe pytania dotyczące funkcjonowania organizacji stanie się szybsze i prostsze.
  System umożliwia kompleksowe pobieranie, gromadzenie i przetwarzanie danych pochodzących z różnych źródeł i systemów. Informacje udostępniane są lokalnie na stacji roboczej, można z nich również korzystać z dowolnego miejsca przy pomocy przeglądarki internetowej.

   

 • TETA BI zawiera pełne spektrum rozwiązań dedykowanych budowie zintegrowanych systemów wspierających zarządzanie informacją w przedsiębiorstwie.
  System umożliwia dostosowanie go do specyfiki przedsiębiorstwa, tak, aby zapewnić jak największe korzyści biznesowe oraz w pełni wykorzystać potencjał aplikacji; dzięki temu TETA BI staje się odpowiednim rozwiązaniem dla każdej firmy, a użytkownik może samodzielnie przygotowywać i kształtować interesujące go analizy i raporty.
  Aplikacja umożliwia określenie wykonywania zadanej sekwencji czynności automatycznie, ze zdefiniowaną częstotliwością oraz zarządzanie utworzonymi w ten sposób procesami.
  System może ewoluować razem z klientem wraz z rozwojem potrzeb informacyjnych, wymagań użytkowników i wielkości budżetu.
  Przeznaczeniem systemu jest przetwarzanie ogromnej ilości danych w istotne (z punktu widzenia kadry zarządczej) informacje, w możliwie jak najkrótszym czasie – zastosowana nowoczesna technologia pozwala przetwarzać dane bez uciążliwych obciążeń czasowych.

   

 • Ze względu na swoją elastyczność, rozwiązanie TETA BI może być stosowane przez przedsiębiorstwa bez względu na typ ich działalności czy rodzaj struktury kapitałowej.

  Nasz system adresujemy do tych z Państwa, dla których ważna jest sprawna ewidencja, rozszerzona analiza i wszechstronna prezentacja danych w zmieniającym się otoczeniu.

  Działające na rynku przedsiębiorstwo gromadzi potężne ilości danych w systemach finansowych, logistycznych, kadrowo-płacowych, produkcyjnych itp. Dane te często są rozproszone, a ich analiza wymaga przygotowywania raportów w poszczególnych systemach i następnie ich konsolidowania. Dzięki aplikacji TETA BI wiedza o planowanych działaniach zgromadzona jest w jednym miejscu. W efekcie menadżerowie, którzy do tej pory poświęcali swój czas na przygotowywanie raportów, mogą skupić swoją uwagę na analizie aktualnych danych, wyszukiwaniu trendów i prognozowaniu kształtowania się kluczowych wskaźników dla przedsiębiorstwa.


Elastyczność użycia

Automatyzacja zadań

Skalowalne rozwiązanie

Wydajność przetwarzanych danych

Wspieramy organizacje taka jak Twoja

 • „Dziś system TETA BI stał się w INVENA głównym źródłem raportów i analiz. Ponadto firma zaczęła rejestrować w systemie budżety kosztów i plany sprzedaży, co znacznie ułatwia i usprawnia pracę.”

  IT Manager w Invena S.A.

 • "Prawie nie korzystam ze standardowych, wbudowanych sprawozdań, tylko cały czas pracuję na TETA BI tworząc własne raporty o aktualnym stanie rozrachunków, przychodach i kosztach w działalności usługowej itd."

  Kwestor, Gdański Uniwersytet Medyczny

 • „Dzięki wdrożeniu systemu TETA BI skróceniu uległy procesy decyzyjne, a dostęp do danych stał się swobodny.”

  Kierownik Działu IT w SOT

TETA BI - kluczowe korzyści

W dzisiejszej, stale zmieniającej się sytuacji rynkowej, informacja i dostęp do niej, odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu strategii i uzyskiwaniu przewagi konkurencyjnej. Aby osiągnąć ten cel wymagane jest nowe podejście do analizowania, zarządzania i udostępniania informacji – system TETA BI daje taką możliwość. 

Automatyczne gromadzenie danych

Aplikacja została zaprojektowana w sposób umożliwiający bezpieczne i sprawne gromadzenie, przechowywanie, transformację i udostępnianie danych z różnych źródeł oraz tworzenie na ich podstawie wieloprzekrojowych planów, analiz oraz raportów. Cały proces przebiega w sposób automatyczny, dzięki czemu rozproszone dane są dostępne w jednym miejscu, w przystępnym dla użytkowników formacie.

Proste i sprawne raportowanie

Szybkie tworzenie struktur budżetowych dla dowolnego zakresu czasowego, z dowolną liczbą miar sprawi, że proces tworzenia planów będzie przebiegał sprawnie i zgodnie z oczekiwaniami. Dostępne metody planowania uproszczą przebieg planowania, dzięki czemu na efekty nie trzeba będzie długo czekać. 

Uproszczone analizy

Nasza aplikacja to doskonałe narzędzie do szybkich i prostych analiz utworzonych na podstawie systemów źródłowych (transakcyjnych) czy plików MS Excel. Wystarczy rozłożyć pola w tabeli oraz zaznaczyć w niej informacje dla nas najważniejsze by powstała tabela z danymi oraz zintegrowany z nią wykres. Kompleksowa i szybka informacja w sytuacji, gdy najbardziej tego potrzebujemy.

Lepsze rozumienie procesów

Dane pochodzące z planów i analiz mogą zostać umieszczone w jednym miejscu na pulpicie menedżera. Dzięki temu informacje dotyczące różnych etapów danego procesu mogą zostać zaprezentowane jako jedna spójna całość. Dodatkowa ich wizualizacja w postaci wykresów, wskaźników oraz opis umieszczony w komentarzach, czy notatkach dopełnią informacje potrzebne do lepszego zrozumienia procesów.

InKoM – szansa dla małych i średnich przedsiębiorstw

Pokaż Ukryj

Eksperci z Unit4 BI Center wspólnie z kadrą naukową z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i specjalistami z Credit Agricole Bank Polska S.A. przygotowali Inteligentny kokpit menedżerski (InKoM) – innowacyjne rozwiązanie dedykowane kadrze kierowniczej małych i średnich przedsiębiorstw.
Dzięki rezultatom projektu InKoM, firmy z sektora MSP uzyskają przewagę konkurencyjną oraz będą mogły sprawnie zarządzać własnym biznesem – bez konieczności kosztownych zewnętrznych konsultacji strategicznych.

 

Jak możemy pomóc?

System TETA BI dostarcza kompletne i wiarygodne informacje na temat wszystkich obszarów funkcjonowania organizacji, opierając się na zestawie danych zawartych w hurtowni. Dzięki wykorzystaniu intuicyjnych w obsłudze narzędzi, użytkownicy systemu mają dostęp (adekwatnie do zajmowanego stanowiska i posiadanych uprawnień) do niezbędnej przy podejmowaniu decyzji wiedzy.

 

Pozostańmy w kontakcie:

Unit4 BI Center Sp. z o. o.
Powstańców Śląskich 7A,
53-332 Wrocław
T +48 71 323 40 00
E: kontakt@unit4.pl