Elastyczny system ERP dostosowany do potrzeb Twojej organizacji

Unit4 Polska dostarcza nowoczesne rozwiązania ERP zorientowane na potrzeby ludzi, które automatyzują bieżącą pracę i podnoszą efektywność całej organizacji. Wspomagają zarządzanie  w przedsiębiorstwach z najważniejszych gałęzi gospodarki, takich jak handel, dystrybucja, usługi, ale też ich elastyczna struktura pozwala na dostosowanie do indywidualnych potrzeb organizacji z innych branż. 

Rozwiązanie klasy ERP i rozwiązania uzupełniające

 • TETA ERP – zintegrowany pakiet oprogramowania do stacjonarnej obsługi procesów w organizacji
 • TETA ME– prosta i ergonomiczna w obsłudze platforma pracownicza będąca uzupełnieniem pakietu TETA ERP
 • TETA Mobile – zdalna obsługa procesów poprzez mobilne aplikacje biznesowe

System ERP "poukładany" dla Twojej branży

 • Rozwiązania na miarę potrzeb Twojej organizacji

  TETA ERP to zintegrowany system informatyczny dedykowany średnim i dużym przedsiębiorstwom z najważniejszych sektorów gospodarki: handlu, usług, finansów, produkcji oraz administracji publicznej. Wspiera skutecznie działanie sieci handlowych, firm dystrybucyjnych, usługowych, instytucji finansowych, publicznych oraz firm z różnych branż.


  System jest wielojęzyczny, wielowalutowy, umożliwia pracę na wielu jednostkach miar oraz obsługuje struktury holdingowe i wielooddziałowe. Świetnie sprawdza się zarówno w firmach i instytucjach, które mają jedną siedzibę, jak i w terytorialnie rozproszonych, z dużą ilością użytkowników.
  System jest w pełni skalowalny – budowa modułowa pozwala klientowi elastycznie dobrać te elementy funkcjonalne, które odpowiadają jego aktualnym potrzebom. Za poszczególne funkcjonalności odpowiadają osobne moduły, które ze sobą harmonijnie współpracują dzięki jednej bazie danych. 
  System jest elastyczny – klient sam decyduje, z których funkcjonalności chce korzystać. W razie potrzeby zawsze możliwa jest rozbudowa systemu. TETA ERP to nowoczesne połączenie bogatej funkcjonalności i możliwości dostosowania do indywidualnych potrzeb.

  System klasy ERP - TETA ERP obejmuje funkcjonalnością kluczowe obszary zarządzania:

  • Finanse
  • Majątek Trwały
  • Personel
  • Logistyka
  • Produkcja
  • Business Intelligence

TETA ERP - kluczowe korzyści

Z TETA ERP usprawnisz komunikację pomiędzy jednostkami organizacyjnymi w firmie, a użytkownikami systemu. Dzięki wiarygodnym,dostarczonym terminowo i w odpowiedniej formie danym, przedsiębiorstwo może w szybki sposób reagować na zmianę warunków finansowych, preferencji odbiorców, czy też operacji w łańcuchu dostaw. TETA ERP to doskonałe narzędzie dla menedżerów, które umożliwia im podejmowanie szybkich i trafnych decyzji, co dla firmy oznacza przewagę nad konkurencją, redukcję kosztów, oszczędność czasu i wreszcie większą szansę na sukces.

Automatyzacja i monitorowanie procesów biznesowych

System oferuje zestaw predefiniowanych diagramów Workflow ułatwiających przepływ pracy, gotowych do wykorzystania przez użytkowników. Administrator systemu TETA ERP może definiować diagramy dopasowane do specyficznych potrzeb biznesowych firmy, korzystając z łatwego w użyciu edytora diagramów WorkFlow. Wysyłanie wiadomości e-mail i sms może być wywoływane automatycznie, poprzez różne zdarzenia w bazie danych. W ten sposób system zapewnia monitorowanie procesów biznesowych, bez konieczności manualnego przeglądania danych w systemie i przekazywanie informacji do osób zainteresowanych. Dzięki diagramom opartym o zdarzenia cykliczne możliwa jest automatyzacja powtarzalnych procesów związanych z okresowym przetwarzaniem danych i generowaniem raportów.

HR w interesie ERP

System gwarantuje uporządkowanie obszaru zarządzania personelem oraz automatyzację związanych z nim czynności. Docelowymi użytkownikami są osoby pracujące w działach HR, dyrektorzy personalni, przedstawiciele wyższej kadry menedżerskiej, specjaliści działów HR. Poza obsługą administracji kadr i naliczania wynagrodzeń, zawiera również szereg rozwiązań kompleksowo wspomagających organizację w obszarze tzw. „miękkiego HR”.

Procesy logistyczno-produkcyjne pod kontrolą

System przeznaczony jest do wspomagania nawet najbardziej skomplikowanych procesów w logistyce 
i magazynowaniu. Dzięki TETA ERP każdy menedżer do spraw logistyki jest w stanie monitorować i ulepszać wszystkie ogniwa w procesie dostaw. System pozwala skutecznie nadzorować przepływ towaru począwszy od zakupu poprzez magazynowanie, zarządzanie zapasami, dystrybucję, gospodarkę opakowaniami, aż po dostarczenie produktu do ostatecznego odbiorcy. Poprawia wydajność organizacji oraz zapewnia jej większą, ogólną rentowność, co powoduje, że obsługa klienta jest wzmocniona i bardziej spójna. Ze względu na dużą elastyczność i konfigurowalność może być wykorzystany przez średnie i duże firmy o dowolnym profilu działalności i strukturze. 

 

Pełne bezpieczeństwo finansów

System wspomaga prowadzenie ewidencji księgowej i rozliczeń finansowych w oparciu o indywidualne plany kont dla jednostek produkcyjnych, handlowych, budowlanych, projektowych oraz mieszanych. Służy przede wszystkim do prowadzenia ksiąg rachunkowych w rozumieniu odpowiednich ustaw i rozporządzeń, ewidencji podatkowej oraz zarządczej. Pozwala na kontrolowanie zobowiązań i należności wobec kontrahentów, automatyczne kojarzenia transakcji rozrachunkowych, generowanie monitów, a także wykonywanie przelewów i zestawień rozrachunkowych. Dodatkowo aplikacja Kasa wspomaga wprowadzanie, kojarzenie oraz dekretowanie dokumentów kasowych, zaś aplikacja Płatności Bankowe wspiera pełną, dwukierunkową wymianę danych z bankiem. 

Wspieramy organizacje taka jak Twoja

 • "Nasze dotychczasowe doświadczenia utwierdzają nas w przekonaniu, iż system TETA ERP pozwolił zwiększyć efektywność obsługi i zautomatyzowanie wielu prac wykonywanych w naszej firmie co pozytywnie wpływa na wzrost zaufania do firmy ze strony klientów i partnerów na rynku."

  Wiceprezes Zarządu Merida Polska sp. z o.o.

 • „Korzyści z wdrożonego rozwiązania odnoszą użytkownicy bezpośredni, kierownicy danych obszarów, ale też udziałowcy firmy”

  Product Manager w IPPL odpowiedzialny za produkcję

  Pobierz case study!

 • „System TETA ERP daje niemal nieograniczone możliwości dostosowania procesów do własnych potrzeb”

  Kierownik Działu IT w SOT

  Pobierz Case Study z zastosowania TETA ERP w SOT

 • „Wiele zmian, modyfikacji i usprawnień pracownicy Działu IT dokonują sami, a jeśli wymaga to pracy konsultantów czy programistów firmy UNIT4 Polska to jest to realizowane sprawnie, bez większych kosztów,co w dzisiejszych czasach na rynku systemów ERP jest bardzo ważne i bardzo rzadko spotykane”

  IT Manager w Invena S.A.

  Pobierz case study wdrożenia TETA ERP w INVENA S.A.

 • „Jesteśmy bardzo zadowoleni z efektów zrealizowanego wdrożenia. Poszukiwaliśmy nowoczesnego, ergonomicznego, łatwego w administrowaniu rozwiązania. I takie rozwiązanie wypracowaliśmy wspólnie z firmą Unit4 Polska.”

  Szef IT, koordynujący wdrożenie ze strony Grene Sp. z o.o

Mobile wspiera system TETA ERP

Aplikacja wykorzystuje mobilną platformę Windows Mobile od wersji 6.0 oraz nowsze, co gwarantuje możliwość uruchomienia jej na większości urządzeniach zintegrowanych z czytnikami kodów kreskowych. Przeznaczona jest dla pracowników działu logistyki. Umożliwia stały dostęp do aktualnych stanów magazynowych, lepszy nadzór na właściwą pracą personelu magazynowego, a także jest doskonałym narzędziem do śledzenia przepływu surowców i towarów. Aplikacja zintegrowana jest z pakietem TETA ERP, z którym komunikuje się w zakresie wymiany danych.

Przekrój możliwości dla menedżerów i pracowników

 • Przyspieszenie operacji magazynowych
 • Zwiększenie wiarygodności danych wprowadzanych do systemu i zmniejszenie ilości pomyłek
 • Łatwość identyfikowania towarów dzięki etykietom
 • Automatyczna weryfikacja danych
 • Zminimalizowanie ryzyka popełnienia błędu przez pracownika 
 • Szybka weryfikacja stanów magazynowych i wskazania przez system lokalizacji, na jakiej są dane towary 
 • Zawsze pełen wgląd w realizację dokumentów powiązanych (zamówień) na podstawie zaewidencjonowanych danych
 • Szybka weryfikacja czasów pracy nad danym dokumentem dzięki automatycznemu przypisywaniu daty i godziny rozpoczęcia i zakończenia
 • Automatyczne przekazywanie danych do pozostałych komórek np. księgowości i możliwość przeprowadzenia dalszych procesów – księgowania dokumentów

Jak możemy pomóc?

W Unit4 Polska koncentrujemy się na dostarczaniu przyjaznych rozwiązań, precyzyjnie dostosowanych do potrzeb firm. Jeśli szukasz oprogramowania na miarę swojej organizacji, niezależnie od wielkości firmy, czy stopnia rozproszenia jej struktury, nasze oprogramowanie spełni Twoje oczekiwania. Specjalizujemy się w oferowaniu wsparcia firmom z najważniejszych sektorów gospodarki. Posiadamy najdłuższe doświadczenie dostawcy rozwiązań ERP na polskim rynku i największą wiedzę z zakresu wdrażania systemów.  Możesz mieć pewność, że uzyskasz fachowe wsparcie w kontekście rutynowych, codziennych obowiązków, jak i wartość dodaną dla organizacji, by sprawniej wdrażać strategie i osiągać cele.