System ERP "poukładany" dla Twojej branży

 • Rozwiązania na miarę potrzeb Twojej organizacji

  TETA ERP to zintegrowany system informatyczny dedykowany średnim i dużym przedsiębiorstwom z najważniejszych sektorów gospodarki: handlu, usług, finansów, produkcji oraz administracji publicznej. Wspiera skutecznie działanie sieci handlowych, firm dystrybucyjnych, usługowych, instytucji finansowych, publicznych oraz firm z różnych branż.


  System jest wielojęzyczny, wielowalutowy, umożliwia pracę na wielu jednostkach miar oraz obsługuje struktury holdingowe i wielooddziałowe. Świetnie sprawdza się zarówno w firmach i instytucjach, które mają jedną siedzibę, jak i w terytorialnie rozproszonych, z dużą ilością użytkowników.
  System jest w pełni skalowalny – budowa modułowa pozwala klientowi elastycznie dobrać te elementy funkcjonalne, które odpowiadają jego aktualnym potrzebom. Za poszczególne funkcjonalności odpowiadają osobne moduły, które ze sobą harmonijnie współpracują dzięki jednej bazie danych. 
  System jest elastyczny – klient sam decyduje, z których funkcjonalności chce korzystać. W razie potrzeby zawsze możliwa jest rozbudowa systemu. TETA ERP to nowoczesne połączenie bogatej funkcjonalności i możliwości dostosowania do indywidualnych potrzeb.

   

  System klasy ERP - TETA ERP obejmuje funkcjonalnością kluczowe obszary zarządzania:

  • Finanse
  • Majątek Trwały
  • Personel
  • Logistyka
  • Produkcja
  • Business Intelligence

TETA ERP - kluczowe korzyści

Z TETA ERP usprawnisz komunikację pomiędzy jednostkami organizacyjnymi w firmie, a użytkownikami systemu. Dzięki wiarygodnym,dostarczonym terminowo i w odpowiedniej formie danym, przedsiębiorstwo może w szybki sposób reagować na zmianę warunków finansowych, preferencji odbiorców, czy też operacji w łańcuchu dostaw. TETA ERP to doskonałe narzędzie dla menedżerów, które umożliwia im podejmowanie szybkich i trafnych decyzji, co dla firmy oznacza przewagę nad konkurencją, redukcję kosztów, oszczędność czasu i wreszcie większą szansę na sukces.

Automatyzacja i monitorowanie procesów biznesowych

System oferuje zestaw predefiniowanych diagramów Workflow ułatwiających przepływ pracy, gotowych do wykorzystania przez użytkowników. Administrator systemu TETA ERP może definiować diagramy dopasowane do specyficznych potrzeb biznesowych firmy, korzystając z łatwego w użyciu edytora diagramów WorkFlow. Wysyłanie wiadomości e-mail i sms może być wywoływane automatycznie, poprzez różne zdarzenia w bazie danych. W ten sposób system zapewnia monitorowanie procesów biznesowych, bez konieczności manualnego przeglądania danych w systemie i przekazywanie informacji do osób zainteresowanych. Dzięki diagramom opartym o zdarzenia cykliczne możliwa jest automatyzacja powtarzalnych procesów związanych z okresowym przetwarzaniem danych i generowaniem raportów.

HR w interesie ERP

System gwarantuje uporządkowanie obszaru zarządzania personelem oraz automatyzację związanych z nim czynności. Docelowymi użytkownikami są osoby pracujące w działach HR, dyrektorzy personalni, przedstawiciele wyższej kadry menedżerskiej, specjaliści działów HR. Poza obsługą administracji kadr i naliczania wynagrodzeń, zawiera również szereg rozwiązań kompleksowo wspomagających organizację w obszarze tzw. „miękkiego HR”.

Procesy logistyczno-produkcyjne pod kontrolą

System przeznaczony jest do wspomagania nawet najbardziej skomplikowanych procesów w logistyce 
i magazynowaniu. Dzięki TETA ERP każdy menedżer do spraw logistyki jest w stanie monitorować i ulepszać wszystkie ogniwa w procesie dostaw. System pozwala skutecznie nadzorować przepływ towaru począwszy od zakupu poprzez magazynowanie, zarządzanie zapasami, dystrybucję, gospodarkę opakowaniami, aż po dostarczenie produktu do ostatecznego odbiorcy. Poprawia wydajność organizacji oraz zapewnia jej większą, ogólną rentowność, co powoduje, że obsługa klienta jest wzmocniona i bardziej spójna. Ze względu na dużą elastyczność i konfigurowalność może być wykorzystany przez średnie i duże firmy o dowolnym profilu działalności i strukturze. 

 

Pełne bezpieczeństwo finansów

System wspomaga prowadzenie ewidencji księgowej i rozliczeń finansowych w oparciu o indywidualne plany kont dla jednostek produkcyjnych, handlowych, budowlanych, projektowych oraz mieszanych. Służy przede wszystkim do prowadzenia ksiąg rachunkowych w rozumieniu odpowiednich ustaw i rozporządzeń, ewidencji podatkowej oraz zarządczej. Pozwala na kontrolowanie zobowiązań i należności wobec kontrahentów, automatyczne kojarzenia transakcji rozrachunkowych, generowanie monitów, a także wykonywanie przelewów i zestawień rozrachunkowych. Dodatkowo aplikacja Kasa wspomaga wprowadzanie, kojarzenie oraz dekretowanie dokumentów kasowych, zaś aplikacja Płatności Bankowe wspiera pełną, dwukierunkową wymianę danych z bankiem. 

Wspieramy organizacje taka jak Twoja

 • „Korzyści z wdrożonego rozwiązania odnoszą użytkownicy bezpośredni, kierownicy danych obszarów, ale też udziałowcy firmy”

  Product Manager w IPPL odpowiedzialny za produkcję

  Pobierz case study!

 • „System TETA ERP daje niemal nieograniczone możliwości dostosowania procesów do własnych potrzeb”

  Kierownik Działu IT w SOT

  Pobierz Case Study z zastosowania TETA ERP w SOT

 • „Wiele zmian, modyfikacji i usprawnień pracownicy Działu IT dokonują sami, a jeśli wymaga to pracy konsultantów czy programistów firmy UNIT4 Polska to jest to realizowane sprawnie, bez większych kosztów,co w dzisiejszych czasach na rynku systemów ERP jest bardzo ważne i bardzo rzadko spotykane”

  IT Manager w Invena S.A.

  Pobierz case study wdrożenia TETA ERP w INVENA S.A.

 • „Jesteśmy bardzo zadowoleni z efektów zrealizowanego wdrożenia. Poszukiwaliśmy nowoczesnego, ergonomicznego, łatwego w administrowaniu rozwiązania. I takie rozwiązanie wypracowaliśmy wspólnie z firmą Unit4 Polska.”

  Szef IT, koordynujący wdrożenie ze strony Grene Sp. z o.o

Kluczowe korzyści oprogramowania ERP - TETA ERP

 • System jest w pełni skalowalny – budowa modułowa pozwala klientowi elastycznie dobrać te elementy funkcjonalne, które odpowiadają jego aktualnym potrzebom. Za poszczególne funkcjonalności odpowiadają osobne moduły, które ze sobą harmonijnie współpracują dzięki jednej bazie danych. 

   

  • ​Elastyczne raportowanie
  • Sprawny obieg dokumentów elektronicznych
  • Internetowy dostęp do uczestnictwa w procesach biznesowych
  • Zarządzanie kontrahentami oraz ich warunkami handlowymi
  • Elastyczna obsługa procesów sprzedaży i zakupu
  • Mobilny System Magazynowy i Wysokie Składowanie
  • Obsługa transportu i spedycji towarów
  • Księgi rachunkowe oraz rozbudowana ewidencja zarządcza
  • Obsługa podatków
  • Obsługa banków oraz operacji kasowych
  • Sprawozdawczość urzędowa oraz raportowanie własne
  • Szeroka obsługa procesów windykacyjnych
  • Delegacje krajowe i zagraniczne (dostęp webowy)
  • Zarządzanie majątkiem trwałym, WNiP oraz wyposażeniem (w tym mobilna inwentaryzacja przy pomocy kodów kreskowych)
  • Zarządzanie kadrami oraz naliczanie płac
  • Szerokie możliwości planowania i rozliczania czasu pracy (w tym obsługa wniosków urlopowych z poziomu przeglądarki)

Jak możemy pomóc?

W Unit4 Polska koncentrujemy się na dostarczaniu przyjaznych rozwiązań, precyzyjnie dostosowanych do potrzeb firm. Jeśli szukasz oprogramowania na miarę swojej organizacji, niezależnie od wielkości firmy, czy stopnia rozproszenia jej struktury, nasze oprogramowanie spełni Twoje oczekiwania. Specjalizujemy się w oferowaniu wsparcia firmom z najważniejszych sektorów gospodarki. Posiadamy najdłuższe doświadczenie dostawcy rozwiązań ERP na polskim rynku i największą wiedzę z zakresu wdrażania systemów.  Możesz mieć pewność, że uzyskasz fachowe wsparcie w kontekście rutynowych, codziennych obowiązków, jak i wartość dodaną dla organizacji, by sprawniej wdrażać strategie i osiągać cele.