Mobile wspiera system TETA ERP

Aplikacja wykorzystuje mobilną platformę Windows Mobile od wersji 6.0 oraz nowsze, co gwarantuje możliwość uruchomienia jej na większości urządzeniach zintegrowanych z czytnikami kodów kreskowych. Przeznaczona jest dla pracowników działu logistyki. Umożliwia stały dostęp do aktualnych stanów magazynowych, lepszy nadzór na właściwą pracą personelu magazynowego, a także jest doskonałym narzędziem do śledzenia przepływu surowców i towarów. Aplikacja zintegrowana jest z pakietem TETA ERP, z którym komunikuje się w zakresie wymiany danych.

Kluczowe korzyści

Magazyn pod kontrolą

Dzięki aplikacji możliwa jest stała kontrola ruchów magazynowych i szybka weryfikacja stanów magazynowych wraz ze wskazaniem lokalizacji, na jakiej są dane towary. W każdym momencie jest też możliwy wgląd w realizację zamówień na podstawie zewidencjonowanych danych. 

Automatyzacja procesów

Zaczytywanie kodów kreskowych pozwala na  automatyczną identyfikację towarów. Aplikacja pozwala przeprowadzać operacje na dokumentach, bezpośrednio podczas przemieszczania towarów, co eliminuje konieczność drukowania list umieszczeń i kompletacji. Dzięki automatycznemu przekazywaniu danych do pozostałych komórek np. księgowości, można w łatwy sposób przeprowadzać dalsze procesy, np. księgowania dokumentów.

Oszczędność czasu

Dzięki aplikacji TETA Mobile Magazyn Pracownik magazynu za pomocą urządzenia mobilnego, może sprawnie wykonać znaczną ilość przyjęć towaru na magazyn, wydań, zwrotów oraz dokonać inwentaryzacji bez potrzeby ciągłego korzystania ze stacjonarnej stacji roboczej, na której znajduje się system TETA ERP. Oszczędza tym samym czas poświęcony na rejestrację danych.  Najistotniejszą cechą  rozwiązania on line  jest możliwość pracy terminalowej magazynierów oraz wymiana danych z systemem ERP.

Przekrój możliwości dla menedżerów i pracowników

  • Przyspieszenie operacji magazynowych
  • Zwiększenie wiarygodności danych wprowadzanych do systemu i zmniejszenie ilości pomyłek
  • Łatwość identyfikowania towarów dzięki etykietom
  • Automatyczna weryfikacja danych
  • Zminimalizowanie ryzyka popełnienia błędu przez pracownika 
  • Szybka weryfikacja stanów magazynowych i wskazania przez system lokalizacji, na jakiej są dane towary 
  • Zawsze pełen wgląd w realizację dokumentów powiązanych (zamówień) na podstawie zaewidencjonowanych danych
  • Szybka weryfikacja czasów pracy nad danym dokumentem dzięki automatycznemu przypisywaniu daty i godziny rozpoczęcia i zakończenia
  • Automatyczne przekazywanie danych do pozostałych komórek np. księgowości i możliwość przeprowadzenia dalszych procesów – księgowania dokumentów

Więcej rozwiązań

TETA ERP
Zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie wewnętrznymi i zewnętrznymi zasobami oraz procesami w firmie lub instytucji. TETA ERP spełnia specyficzne wymagania różnych branż, doskonale sprawdza się zarówno w firmach i instytucjach, które mają jedną siedzibę, jak i w terytorialnie rozproszonych, z dużą ilością użytkowników.

 

TETA Web

Rozwiązanie TETA Web jest oferowane w formie platformy samoobsługowej, dostępnej w łatwy sposób dla wszystkich pracowników firmy. TETA Web jest rozwiązaniem w pełni zintegrowanym z systemem TETA. Rozszerza działania operacyjne polityki kadrowej na pracowników spoza zespołów zarządzających zasobami ludzkimi. Jednocześnie pozwala umocnić pozycję działu HR jako partnera biznesu, dzięki wsparciu kluczowych obszarów polityki personalnej.

 

Powrót do góry strony