Poznaj możliwości HR Analizer

 • Czym jest HR Analizer?

  HR Analizer  to oparte na nowoczesnych technologiach informatycznych, elastyczne i stabilne narzędzie dla menedżerów, wspierające ich w procesie podejmowania decyzji, analiz procesów biznesowych oraz samego budżetowania. Dzięki niemu uzyskanie odpowiedzi na kluczowe pytania dotyczące funkcjonowania organizacji stanie się szybsze i prostsze.

  Nasz system adresujemy do tych z Państwa, dla których ważna jest sprawna ewidencja, rozszerzona analiza i wszechstronna prezentacja danych w zmieniającym się otoczeniu.

  System umożliwia kompleksowe pobieranie, gromadzenie i przetwarzanie danych pochodzących z różnych źródeł i systemów. Informacje udostępniane są lokalnie na stacji roboczej, można z nich również korzystać z dowolnego miejsca przy pomocy przeglądarki internetowej.

   

 • Lepsze rozwiązanie

  Projektując naszą aplikację dołożyliśmy wszelkich starań, aby stworzyć narzędzie, które w optymalny sposób będzie wspierać podejmowanie decyzji. Do dyspozycji użytkownika przekazujemy elastyczny i łatwo adaptowalny system wielowymiarowej analizy danych, budżetowania i prognozowania, który posiada szerokie możliwości prezentacji i raportowania informacji.

  Nasze rozwiązanie stanowi wartościowe rozwinięcie posiadanych przez przedsiębiorstwo systemów transakcyjnych i umożliwia w łatwy i intuicyjny sposób wykorzystanie zawartych w nich danych.

   

 • Dla kogo?

  Rozwiązanie dedykowane przedsiębiorstwom działającym w różnych branżach i sektorach przemysłowych, wspomagające pracę analityków, kontrolerów oraz CFO.


Korzyści z rozwiązania HR Analizer

Automatyczne gromadzenie danych

Proste i sprawne planowanie

Uproszczone analizy

Lepsze rozumienie procesów

Aplikacja została zaprojektowana w sposób umożliwiający bezpieczne i sprawne gromadzenie, przechowywanie, transformację i udostępnianie danych z różnych źródeł oraz tworzenie na ich podstawie wieloprzekrojowych planów, analiz oraz raportów. Cały proces przebiega w sposób automatyczny, dzięki czemu rozproszone dane są dostępne w jednym miejscu, przystępnym dla użytkowników formacie.

Szybkie tworzenie struktur budżetowych dla dowolnego zakresu czasowego, z dowolną liczbą miar sprawi, że proces tworzenia planów będzie przebiegał sprawnie i zgodnie z oczekiwaniami. Dostępne metody planowania uproszczą przebieg planowania, dzięki czemu na efekty nie trzeba będzie długo czekać. 

Nasza aplikacja to doskonałe narzędzie do szybkich i prostych analiz utworzonych na podstawie systemów źródłowych (transakcyjnych) czy plików MS Excel. Wystarczy rozłożyć pola w tabeli oraz zaznaczyć w niej informacje dla nas najważniejsze by powstała tabela z danymi oraz zintegrowany z nią wykres. Kompleksowa i szybka informacja w sytuacji, gdy najbardziej tego potrzebujemy.

Dane pochodzące z planów i analiz mogą zostać umieszczone w jednym miejscu na pulpicie menedżera. Dzięki temu informacje dotyczące różnych etapów danego procesu mogą zostać zaprezentowane jako jedna spójna całość. Dodatkowa ich wizualizacja w postaci wykresów, wskaźników oraz opis umieszczony w komentarzach, czy notatkach  dopełnią informacje potrzebne do lepszego zrozumienia procesów.