Zredukuj koszty zakupu i utrzymania zasobów 

 

Zapewnij odpowiednie bezpieczeństwo danych

Dbaj o jakość

Odpowiedzialność po stronie dostawcy

Zarządzanie kadrami z TETA HR SaaS

 • Czym jest TETA HR SaaS?

  Oferujemy dostawę oprogramowania TETA HR w formie usługi SaaS. W ramach usługi zapewniamy dostęp do systemu oraz jego utrzymywanie i administrowanie na serwerach Unit4 Polska.

  System TETA HR od lat utrzymuje pozycję lidera na polskim rynku zaawansowanego oprogramowania HR. Dedykowany jest średniej i dużej wielkości firmom i instytucjom posiadającym zaawansowane potrzeby w zakresie twardego i miękkiego HR.

 • Jak wspomagamy Twoją pracę?

  W obszarze HR system TETA kompleksowo wspomaga wszystkie obszary relacji pracodawca - zatrudniony. Łączy funkcjonalność́ twardego i miękkiego HR, począwszy od administracji kadrami, naliczania płac, zarządzania czasem pracy, poprzez przeprowadzanie procesów rekrutacji, szkoleń́, oceny pracownika. Pozwala na obniżenie kosztów i poprawę̨ jakości realizacji funkcji personalnych.

  Proponujemy także dostęp do praktycznej, samoobsługowej platformy internetowej TETA Web, przeznaczonej dla pracowników i menedżerów różnego szczebla. Jest ona najlepszą odpowiedzią na częste problemy związane z raportowaniem oraz aktualizowaniem danych pracowników. Z programem TETA znikną także wszelkie wątpliwości związane z ilością dni urlopowych pozostałych do wykorzystania oraz z rozliczaniem delegacji.

 • Zalety modelu „oprogramowanie jako usługa“

  Wybierając oprogramowanie TETA HR dostarczane w formie usługi, firma nie ponosi kosztów zakupu systemu, serwerów, wynagrodzeń i szkoleń administratorów, aktualizacji do najnowszych wersji oraz żadnych kosztów związanych z zakupem licencji.
  Sygnały, które mogą świadczyć o zasadności zastosowania modelu SaaS:

  • brak infrastruktury koniecznej do uruchomienia usługi
  • wymagana dostępność usługi przekraczająca możliwości serwerowni
  • konieczność redukcji kosztów utrzymania sprzętu, usług, zasobów
  • chęć wyniesienia części usług na zewnątrz
  • przekazanie opieki doświadczonym administratorom / konsultantom dostawcy
  • konieczność wprowadzenia rozwiązania tymczasowego

   


Wspieramy organizacje taka jak Twoja

TETA HR SaaS - kluczowe korzyści

Wybierz TETA HR w modelu SaaS stawiając na swobodę i elastyczność rozwiązania, uzyskując korzyści w zakresie redukcji kosztów, bezpieczeństwa, jakości i odpowiedzialności.

Oszczędność na każdym polu

Oferujemy w pełni przewidywalne koszty usługi w postaci stałej miesięcznej opłaty, przy jednoczesnej redukcji kosztów:

 • Jednorazowego zakupu licencji
 • Umowy serwisowej (roczny abonament maintenance),
 • Zakupu, utrzymania i modernizacji architektury sprzętowej,
 • Zakupu bazy danych i rocznych jej aktualizacji,
 • Zakupu licencji na środowisko systemowe oraz jego aktualizacji,
 • Utrzymania pracowników wewnętrznego IT,
 • Wykonywania upgrade’ów i aktualizacji oprogramowania.

 

Przede wszystkim bezpieczeństwo 

Odpowiednia polityka bezpieczeństwa informacji i danych posiada kluczowe znaczenia. UNIT4 Polska, bazując na długoletnim doświadczeniu, wiedzy i kompetencjach w tym zakresie, oferuje rozwiązanie wysokiej jakości i bezpieczne.

 • Zapewniamy bezpieczeństwo danych
 • Redukujemy koszty wykonywania backup’ów
 • Redukujemy koszty zabezpieczeń środowiska sprzętowego i systemowego.

Najwyższa jakość usługi

Nasi Klienci obsługiwani są przez starannie dobranych konsultantów i specjalistów, dysponujących wiedzą, doświadczeniem i permanentnie rozwijających się na szkoleniach, kursach i na bazie doświadczenia wynikającego ze współpracy z podmiotami o zróżnicowanej specyfice, wielkości i stopniu skomplikowania.

 • Optymalizujemy koszty związanych z szkoleniami administratorów,
 • Udostępniamy pracy na zawsze aktualnych wersjach Oprogramowania HR, bez ponoszenia dodatkowych kosztów

Zapewniamy wysoką jakości procesów opartych o uzgodnione wskaźniki KPI.

Odpowiedzialność po stronie Dostawcy

Przekazanie odpowiedzialności za wydajność i dostępność oprogramowania obliguje dostawcę do rzetelnego, prawidłowego i terminowego świadczenia usług, opartych o uzgodnione w umowie SLA (Service Level Agreement).

Kluczowe funkcjonalności systemu w Saas

Oferujemy usługi zarządzania kadrami w modelu SaaS za pomocą systemu kadrowo-płacowego TETA, które usprawnią działanie firmowego działu HR oraz umożliwią Państwu pracę na markowych i aktualnych systemach TETA, które są aktualizowane wraz ze zmieniającymi się przepisami prawa.

W skład systemu wchodzą m.in. obszary funkcjonalne, takie jak:

 • Kadry
 • Płace
 • BHP
 • Organizacja
 • Umowy cywilnoprawne
 • Zarządzanie czasem pracy

Zachmurzenie wzrasta, czyli popularyzacja rozwiązań chmurowych
Pobierz artykuł ekspercki

Więcej o rozwiązaniach Unit4 Polska

Sprawdź nasze pozostałe rozwiązania z obszaru HR:

TETA HR On-premise - Kompleksowy system do obsługi działów HR

Outsourcing kadr i płac - Profesjonalne usługi outsourcingu HR dla Twojej firmy

Hosting i Administrowanie - Zarządzanie i  administrowanie systemami TETA na serwerach Unit4 Polska