TETA Web - platforma do samoobsługi pracowniczej

 • Rozwiązanie TETA Web jest oferowane w formie platformy samoobsługowej, dostępnej w łatwy sposób dla wszystkich pracowników firmy. TETA Web jest rozwiązaniem w pełni zintegrowanym z systemem TETA HR. Rozszerza działania operacyjne polityki kadrowej na pracowników spoza zespołów zarządzających zasobami ludzkimi. Jednocześnie pozwala umocnić pozycję działu HR jako partnera biznesu, dzięki wsparciu kluczowych obszarów polityki personalnej.


  Platforma TETA Web została zaprojektowana z myślą o maksymalnej użyteczności dla każdego pracownika organizacji, tak, aby czas potrzebny na poznanie funkcjonalności był jak najkrótszy. Nawet początkujący użytkownicy mogą swobodnie korzystać z aplikacji, dzięki łatwemu w obsłudze interfejsowi oraz graficznej prezentacji informacji.​


Możliwość zarządzania procesami HR bez ograniczeń geograficznych i czasowych

Optymalizacja kosztów związanych z kadrowymi czynnościami administracyjnymi

Obsługa całościowa dokumentacji związanej z zarządzaniem zasobami ludzkimi

Najwyższe standardy zarządzania we wszystkich obszarach polityki personalnej

Rozwiązanie dedykowane wszystkim pracownikom

 • Menedżerowie

  Możliwość zarządzania procesami biznesowymi bez ograniczeń geograficznych i czasowych, dzięki dostępowi do danych z poziomu przeglądarki internetowej.

  Usprawnienie procesów kadrowych, takich jak: wnioskowanie o urlop, zlecenie nadgodzin, wniosek o rekrutację nowego pracownika, dzięki możliwości wykorzystania predefiniowanych szablonów dokumentów elektronicznych.

 • Działy HR

  Dostarczanie menadżerom i zarządom pełnych informacji. Profesjonalne i kompleksowe zarządzanie kompetencjami i rozwojem pracowników.

  Integracja dotychczas rozproszonych obszarów, jak administracja, rekrutacja, wynagrodzenia, szkolenia czy ocena pracowników. Łatwy dostęp do wszystkich dokumentów przechowywanych w elektronicznej teczce osobowej pracownika.

 • Pozostali pracownicy

  Możliwość obsługi, z poziomu przeglądarki internetowej, wybranych procesów biznesowych, takich jak: wystawianie wniosków urlopowych, delegacji, tworzenie planu urlopowego, wgląd w stan wykorzystania urlopów, zarządzanie czasem pracy, zgłaszanie potrzeby szkoleniowej.


Wykaz dostępnych funkcjonalności TETA Web

 • Wnioskowanie o urlopy wypoczynkowe, okolicznościowy i inne urlopy
 • Wnioskowanie o opiekę nad dzieckiem na podstawie 188 Kodeksu pracy
 • Planowanie urlopów
 • Planowanie grafików
 • Ewidencja absencji
 • Zlecanie nadgodzin wraz z obiegiem akceptacyjnym
 • Ewidencja i rozliczenie czasu pracy
 • Wnioskowanie o rekrutację i zatrudnienie
 • Standardowe obiegi akceptacyjne wniosków elektronicznych
 • Wykonanie oceny okresowej pracownika, przełożonego, współpracowników i własnej (samoocena)
 • Możliwość zgłoszenia się na otwarte projekty rekrutacji wewnętrznej
 • Zgłoszenia potrzeb szkoleniowych
 • Ankiety i testy na potrzeby badań efektywności szkoleń
 • Przydzielanie i rozliczanie celów do realizacji
 • Dostęp do własnej karty podatkowej oraz dokumentów PIT z podpisem kwalifikowanym
 • Rejestracja i rozliczanie wyjazdów służbowych
 • Złożenie i proces akceptacji wniosków premiowych
 

 

Elektroniczny system obiegu dokumentów w TETA Web na przykładzie delegacji

 •  

   

   


Kluczowe korzyści

Jedną z ważniejszych zalet wdrożenia rozwiązań webowych jest możliwość równoczesnej pracy zdalnie przez Internet oraz lokalnie. Dzięki najnowszym technologiom webowym w TETA Web zatwierdzanie dokumentów w workflow, planowanie czasu pracy, monitorowanie postępu prac, czy wystawianie różnego rodzaju wniosków jest możliwe w trybie online z poziomu przeglądarki internetowej, bez konieczności instalowania i aktualizowania oprogramowania biznesowego na komputerze użytkownika. TETA Web zapewnia dostęp do procesów biznesowych bez ograniczeń geograficznych (na całym świecie) i czasowych (24h/dobę).

Skoncentrowani na potrzebach menedżerów

   TETA Web jest adresowana głównie do menedżerów i kierowników zespołów. Menedżer rozpoczynający dzień pracy od strony startowej w TETA Web otrzymuje najważniejsze informacje o swoim zespole i dokumentach wymagających akceptacji. W TETA Web, szef zespołu akceptuje lub odrzuca wnioski urlopowe, decyduje o zasadności potrzeb szkoleniowych pracowników lub innych wniosków pracowniczych. Przeniesienie obsługi pracowników z papierowych wniosków i wiadomości w poczcie elektronicznej na platformę komputerową porządkuje procesy oraz  minimalizując pomyłki.

Ułatwiamy współpracę

   TETA Web jest platformą internetową w pełni współpracującą z systemem TETA HR. Informacje wprowadzane przez pracowników i menedżerów do TETA Web trafiają automatycznie do TETA HR. Przykładowo wniosek o zatrudnienie nowego pracownika w TETA Web zatwierdzony przez kierownika placówki terenowej automatycznie trafia do specjalisty HR w biurze centrali, który na jego podstawie zatrudnia w systemie pracownika. W ten sposób unikamy pomyłek przy wielokrotnym wprowadzaniu danych i przyspieszamy procesy, w których uczestniczą różne zespoły.

Angażujemy pracowników w procesy przedsiębiorstwa

  TETA Web umożliwia zaangażowanie pracowników w procesy zarzadzania zasobami ludzkimi w kontekście potrzeb przedsiębiorstwa. Pracownicy mogą na przykład inicjować procesy rozwoju talentów poprzez zgłoszenie potrzeby szkoleniowej, czy potrzeby poszukiwania nowego talentu oraz uczestniczyć w trwających procesach rekrutacji kandydatów. Dzięki tym funkcjonalnościom, wykorzystując nowoczesne sposoby komunikacji, budujemy w pracownikach poczucie wpływu na rozwój organizacji.

Proste rozwiązanie samoobsługowe

  TETA Web udostępnia szereg funkcjonalności samoobsługowych dla każdego pracownika. Na platformie internetowej pracownik ma dostęp do aktualnych informacji o swoim zatrudnieniu, urlopie pozostałym do wykorzystania, danych podatkowych. Pracownik może pobrać dokument PIT-11 lub PIT-40 opatrzony podpisem kwalifikowanym udostępniony przez dział HR. Pracownicy mogą aktywnie uczestniczyć w planowaniu własnego rozwoju poprzez zgłaszanie potrzeb szkoleniowych lub zgłaszając się na wewnętrzne oferty pracy. Intuicyjny  interfejs z atrakcyjną szatą graficzną sprawia, ze korzystanie z TETA Web nie wymaga zaawansowanych umiejętności.

Więcej rozwiązań

Sprawdź nasze pozostałe rozwiązania z obszaru HR:

TETA HR On-premise - Kompleksowy system do obsługi działów HR

Outsourcing kadr i płac - Profesjonalne usługi outsourcingu HR dla Twojej firmy

Hosting i Administrowanie - Zarządzanie i  administrowanie systemami TETA na serwerach Unit4 Polska