O rozwiązaniu

Unit4 LMS to system zarządzania szkoleniami prowadzonymi na odległość i udostępnianymi w postaci elektronicznej. Umożliwia pełną swobodę pobierania materiałów dydaktycznych oraz wymianę informacji, dzięki czemu pracownicy mogą przystępować do szkolenia w dowolnym miejscu i czasie. Każdy ze szkolonych ma możliwość indywidualnego toku nauki poprzez omijanie materiałów, które już zna i zapoznanie się z tymi, które są dla niego nowe. Zaawansowane raporty wyników szkoleń dostarczają informacji na temat stanu wiedzy uczestników szkoleń.

Płynny transfer wiedzy zwłaszcza w organizacjach rozproszonych

 

Możliwość nauki w dogodnym miejscu i o dogodnym czasie

 

Indywidualnie dopasowane do użytkowników programy nauczania

 

Optymalizacja pod kątem oszczędności czasu i finansów

 

Mechanizmy realizacji ścieżek szkoleń/kariery - Prowadzenie ciągów szkoleń o zadanym profilu, definiowanie profili i zarządzanie kompetencjami użytkowników na podstawie przebytych szkoleń, zebranych ocen oraz jakości dostarczanej wiedzy.

Zaawansowane raporty wyników szkoleń - Raporty wyników w czasie rzeczywistym, dostarczające informacji na temat stanu wiedzy uczestników szkoleń, postępu uczenia się, popełnionych błędów, frekwencji, raporty konfigurowalne projektowane i generowane w technologii Crystal Reports.

Automatyczne powiadamianie uczestników o zdarzeniach - Automatyczne powiadamianie o wszelkich wydarzeniach związanych ze szkoleniami.
Obsługa standardu SCORM i AICC - Udostępnianie dowolnych szkoleń przygotowanych w standardzie SCORM lub AICC.

Różne rodzaje testów - Konfigurowanie testów według wielu dostępnych szablonów, losowanie pytań i odpowiedzi dla każdego z użytkowników osobno.

Ciągły dostęp do firmowej bazy wiedzy oraz ekspertów - Dostęp do firmowej bazy wiedzy, możliwość pobierania zgromadzonych zasobów, zadawanie pytań ekspertom.

Zaawansowane zarządzanie szkoleniami – Zaawansowany panel zarządzania szkoleniami wraz z kalendarzem szkoleń, edycją ścieżek szkoleń oraz możliwością definiowania różnych scenariuszy testów.

Możliwość udostępniania szkoleń offline - Udostępnianie szkoleń w standardach SCORM lub AICC w trybie offline, np. na CD-ROMie.
Śledzenie kosztów szkoleń - Stały wgląd w bieżące koszty szkoleń, koszty całkowite szkoleń oraz koszty przypadające na pojedynczego uczestnika.
Oceny uczestników - Przeprowadzanie badań ankietowych pozwalających na ocenianie użytkowników przez współpracowników.
Zarządzaniem certyfikatami - Wprowadzanie oraz wydruk certyfikatów ukończenia szkolenia, korzystanie z gotowych szablonów oraz definiowanie własnych.

 

Dlaczego Unit4 LMS?

Unit4 LMS to produkt o określonej funkcjonalności, z drugiej strony jest rozwiązaniem „szytym na miarę”. Jest częścią naszej Platformy Zarządzania Wiedzą, która oprócz części LMS umożliwia m.in. tworzenie i udostępnianie bazy wiedzy w organizacji, zadawanie pytań ekspertom oraz wspomaganie pracy grupowej. Wdrażając dodatkowe funkcjonalności, e-learning można traktować jako element szerszego procesu – procesu transferu wiedzy

 

Pozostańmy w kontakcie:

UNIT4 POLSKA Sp.  z o.o.

ul. Powstańców  Śląskich  7a
53-332 Wrocław 

T: +48 71 323 40 00 
E: kontakt@unit4.com

 

 

Powrót do góry strony