Tworzenie własnej funkcjonalności systemu

TETA Orbita to warstwa w architekturze systemu TETA ERP, która umożliwia tworzenie własnej, nowej funkcjonalności systemu. Ma ona na celu ułatwić klientom lub firmom trzecim, działającym przy współpracy z Unit4 Polska, dostosowanie aplikacji do potrzeb biznesowych. 
 
Warstwa Orbity umożliwia przede wszystkim dodawanie własnych funkcjonalności (formularzy, modułów), których standardowa wersja pakietu TETA ERP nie posiada oraz tworzenie niskopoziomowych interfejsów np. WebService, które pozwalają na zaawansowaną integrację z innymi systemami.
 
Pod pojęciem „dodawania własnych modułów” w aplikacji rozumiemy:
 

 • budowę własnych struktur danych (tabele, perspektywy),
 • tworzenie własnej logiki bazodanowej danych (pakiety, funkcje bazodanowe),
 • tworzenie własnej logiki po stronie serwera aplikacji,
 • tworzenie własnych obiektów biznesowych, które mogą służyć do:
 • synchronizacji i integracji danych z innymi systemami,
 • budowy źródła danych dla formularzy,
 • tworzenie własnych formularzy,
 • rejestrację własnych wtyczek,
 • budowę zaawansowanych formularzy parametrycznych do wydruków,
 • tworzenie własnych akcji,
 • rozszerzenie mechanizmu workflow,
 • tworzenie własnych zdarzeń biznesowych,
 • tworzenie własnych aktywności,
 • tworzenie własnych adapterów programowalnych – rozszerzenie standardowego, mechanizmu transformacji.

 
Aby klient lub partner mógł korzystać z warstwy Orbity, wymagane jest uzyskanie przez niego specjalnej licencji developerskiej, którą wystawia Unit4 Polska. Jej uzyskanie polega m.in. na przyznaniu specjalnego klucza prywatnego, którym to będą podpisywane wszystkie wytworzone biblioteki. W swoim wymiarze i na własny koszt klient musi zakupić środowisko programistyczne – Microsoft Visual Studio.
 
Uzyskanie licencji developerskiej jest związane z uczestnictwem w szkoleniach programistycznych (zapoznanie się ze standardami pisania bibliotek i obiektów bazodanowych) oraz zaliczeniem egzaminu z wyżej wymienionych funkcjonalności.

 

Więcej o innych rozwiązaniach Unit4 Polska

Unit4 LMS
Platforma szkoleniowa Unit4 LMS to doskonałe narzędzie do wsparcia procesów szkoleniowo-rozwojowych i innowacyjnych, zarówno w sektorze biznesowym, jak i edukacyjnym. 
 

TETA Integration Server

TIS to nowoczesne, unikalne na rynku narzędzie, które spaja i dopasowuje do siebie dowolne systemy (stanowiąc swego rodzaju pomost niwelujący różnice technologiczne) i umożliwia im wzajemną komunikację i wymianę danych. 

 

Unit4 Corporate Portal
Unit4 Corporate Portal to nowoczesna platforma do zarządzania wiedzą i organizowania jej struktur tematycznych w organizacji. Dowiedz się więcej o Unit4 Corporate Portal.
 

Unit4 Knowledge Base
Unit4 Knowledge Base to system klasy DMS (Document Management System), wykraczający ponad standardy swojej kategorii. Narzędzie umożliwia zarządzanie obiektami wiedzy powstającymi w obrębie organizacji.