Zapowiedzi funkcjonalności w oprogramowaniu Teta

Systemy Teta rozwijamy z myślą o potrzebach naszych Klientów. Zapraszamy Państwa do zapoznania się z nowościami funkcjonalnymi i technologicznymi, które wprowadzamy do systemu wraz z aktualizacją oprogramowania Teta do wersji 26.5.

Wspieramy administratorów w zapewnieniu bezpieczeństwa danych

Wybierz zaawansowane rozwiązanie RODO advanced

Dzięki RODO Advanced możesz między innymi:
- prowadzić ewidencję zgód na przetwarzanie danych osobowych
- tworzyć ewidencje osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w imieniu administratora
- generować kluczowe raporty wspierające administratora danych osobowych

Teta ME - Wirtualny Dział HR w smartfonie pracownika

Mój harmonogram na smartfonie 

Udostępnij swoim pracownikom aktualny harmonogram. Twój pracownik samodzielnie sprawdzi: w jakie dni pracuje, o której ma przyjść do pracy, czy ma prace dodatkowe, kiedy ma szkolenie, kiedy ma urlop. Moduł zapewnia realizację wymogu Kodeksu pracy art.129 § 3.

Rozliczanie czasu pracy

Miesięczna ewidencja czasu pracy to wygodne narzędzie wspierające menedżerów w wykonywaniu codziennych obowiązków rozliczania pracy podległych pracowników. Aplikacja automatyzuje rozliczanie, dzięki wskazywaniu niezgodności i sugerowaniu rozwiązań. Moduł zapewnia realizację wymogu Kodeksu pracy art.149 § 1.

Wnioski kadrowe

Zaangażuj pracowników w procesy kadrowe. W najnowszej odsłonie Teta ME udostępnimy Państwu kolejne wnioski elektroniczne usprawniające komunikację pracowników z działem HR:
- uniwersalny wniosek umożliwiający pracownikom elektroniczne zgłoszenie bieżących potrzeb do Działu HR
- zgłoszenie dzieci do ubezpieczenia
- oświadczenie o zmianie kosztów uzyskania.

Ułatwiamy pracę HR-owcom

Ewidencja dyżurów 

Rozliczasz lub chcesz rozliczać dyżury swoich pracowników? Aplikacja Teta HR umożliwia planowanie dyżurów dla pracowników oraz pozwala je rozliczyć zgodnie z Kodeksem pracy oraz wewnętrznymi przepisami w firmie.

Auto-numeracja list płac

Wykorzystaj możliwość automatycznej numeracji list płac. Ten zaawansowany mechanizm to wygodny i szybki sposób dodawania kolejnych list płac usprawniający codzienną pracę Specjalisty HR. Auto-numeracja list płac wprowadzi porządek i ujednolici system nadawania numerów dla poszczególnych list płac.

Rozliczenie wyjść prywatnych

Wyjścia prywatne i odpracowania to jeden z elementów ewidencji czasu pracy pracowników. Nowa ewidencja zdarzeń sprawia, że rozliczenie czasu pracy staje się przejrzyste i bardziej szczegółowe.

Usprawniamy pracę Księgowych

Split Payment

Czy Państwa  firma planuje wykonywanie przelewów w trybie podzielonej płatności? Aplikacja TETA ERP podczas przygotowania płatności do przelewu umożliwia wybor realizacji płatności jako Split Payment.  Na płatności, oprócz kwoty brutto,  zostanie wskazana kwota podatku VAT faktury, co pozwala odpowiednio podzielić kwotę na wartość VAT i netto przez bank.

Wysyłka elektroniczna deklaracji VAT i JPK

Użytkownicy Teta ERP mogą wskazywać bramkę, na którą jest wysyłana deklaracja VAT i plik JPK. Możliwość wyboru bramki testowej uławia proces weryfikacji poprawności wysyłki, a zweryfikowaną deklarację można ponownie przesłać na bramkę produkcyjną.

Pobieranie danych kontrahenta
z GUS

Połączenie aplikacji TETA ERP z platformą REGON Głównego Urzędu Statystycznego umożliwia automatyczne uzupełnianie danych kontrahenta. Informacje są pobierane na podstawie wprowadzonego numeru NIP lub Regon. Dzięki automatyzacji proces jest szybszy. Dodatkowo wyeliminowano możliwość popełnienia błędu podczas manualnego wprowadzania danych.

Kalendarz wersji oprogramowania 2016 – 2018 już dostępny
Sprawdź