Unit4
Blogg

På HSB arbetar IT och finans tillsammans för medlemmarnas bästa

Publicerat av  Cecilia Axlinder

Under ett seminarium arrangerat av CFO World och Unit4 på IVA i Stockholm berättade de två gästföreläsarna Anette Ekstrand, ekonomichef på HSB Stockholm, och Lars Callerud från HSBs centrala organisation hur de har skapat en framgångsrik samarbetsmodell där IT och ekonomi tillsammans arbetar med verksamhetsutvecklingen.

– Ett tätt samarbete mellan affärsutveckling, IT och ekonomi är ett måste för att kunna bedriva verksamheten på ett effektivt sätt, säger Anette Ekstrand, ekonomichef på HSB Stockholm. 

Som ekonomichef på HSB-föreningen i Stockholm ansvarar Anette Ekstrand för ekonomin i regionen. I rollen ingår då också att arbeta med effektivisering och utveckling av verksamheten för HSB Stockholm. Hennes kollega Lars Callerud är affärsutvecklare vilket bland annat betyder att han fokuserar på automatisering och digitalisering av verksamheten för att bättre nyttja humankapitalet.

– Brister i kommunikationen och olika kompetenser gör det kanske svårt att förstå varandras perspektiv och resonemang. Om man arbetar tillsammans som vi gör på HSB lär man av varandra och kan arbeta mer effektivt, säger Lars Callerud, affärsutvecklare, HSB. 

HSB är en medlemsägd organisation och Sveriges största bostadskooperation. Det betyder att den består av cirka 4 000 suveräna bostadsrättsföreningar som drivs lokalt och sköter sin egen verksamhet, medan HSB centralt samordnar och utvecklar stöd för verksamheten i föreningarna. Det är föreningarna ute i landet som finansierar den centrala verksamheten.

Som ett exempel på hur det fungerar nämner Lars Callerud utvecklingen av ett gemensamt system för uthyrning av parkerings- och garageplatser; en tidskrävande och tungrodd verksamhet. Här arbetar då den centrala funktionen, som Lars företräder, med att sondera marknaden för att se vilka lösningar det finns eller om man ska utveckla en egen. Sedan måste besluten förankras hos föreningarna. 

– Om man har arbetat tillsammans under processen så att affärsutveckling och IT förstår de finansiella begränsningarna och vi inom finans ser vilka möjligheter det finns så hittar vi tillsammans den bästa lösningen direkt, säger Anette Ekstrand. CIO och CFO blir helt enkelt bättre i sina roller om de samarbetar.

 

Är ni intresserade av hur CFO och CIO kan och borde samarbeta. Missa inte detta webinar

Cecilia Axlinder

Cecilia Axlinder

Communication Manager Continental Europe

FÖLJ MIG