Blogg

Gapet mellan CIO och CFO är större än någonsin

Publicerat av  Patric Mure

Att IT-avdelningen inte bara är en stödfunktion har blivit allt tydligare den senaste 20 åren.
Produktutveckling, tillverkning, marknadsföring och försäljning är allt som oftast representerat i ledningsgrupperna, men enligt en ny undersökning av Radar Group, på uppdrag av Unit4, är IT inte representerat i hälften av de tillfrågade företagen. Det här är ett gap som bromsar innovationsförmågan och på sikt degraderar konkurrenskraften i verksamheterna.

Nästan var femte krona som idag spenderas på IT kommer från en annan budget än just IT, det betyder att IT tillåts ta en allt större plats, men inte på ett strukturerat och kontrollerat sätt. Detta gap mellan IT och roller med övergripande ekonomiskt ansvar har enligt Richard Werner på Radar aldrig varit större än nu. Detta trots att den digitala ekonomin blivit allt mer beroende av samarbetet mellan CIO och CFO.
IT och teknik är den gemensamma nämnaren för förbättringar i utveckling, produktion, logistik, marknadsföring och försäljning. Ändå har den med störst kunskaper och inblick i de möjligheter som utvecklingen ger alltså inte en plats vid bordet när de stora övergripande besluten ska fattas. Det kan leda till suboptimering och en allt mer lamslagen verksamhet när IT-relaterade beslut fattas på olika platser i organisationen utan en sammanhållen strategi och plattform.
Radars studier visar även på andra problematiska aspekter ur olika verksamhetsperspektiv. Till exempel så skiljer sig uppfattningen om centrala målsättningar med verksamheten åt mellan CIO och CEO/CFO i mycket hög grad. 67 procent av CEO/CFO har en annan uppfattning om det operativa målet med IT än vad CIO har. 49 procent anger att man har olika uppfattning om visionen för ITs uppdrag. Samtidigt lägger andra verksamhetsområden ner allt mer av sina resurser på IT-relaterade investeringar (+3,8 procent för 2017) och kostnader samtidigt som IT-budgeten inte alls växer i samma takt (+1,3 procent för 2017).

Richard Werner menar att det finns ett antal skäl till varför CFO och CIO behöver komma närmare varandra; det totala IT-behovet ökar och IT-driven innovation är en nödvändighet för konkurrenskraften på en marknad som utvecklas oerhört snabbt. En bättre relation påverkar företagets verksamhet även på andra sätt såsom regelefterlevnad, effektivitet och produktivitet, innovationsförmåga och verksamhetens säkerhet – alltså hela verksamheten, inte bara IT.

Läs även artikeln: "5 anledningar till varför CIO och CFO måste samarbeta mera"

Patric Mure

Patric Mure

Patric är ekonom med 14 års erfarenhet av försäljning och implementering av affärssystem som konsult, säljare, styrgruppsrepresentant och säljchef. Arbetar idag som försäljningschef.