Blogg

Har dina operativa chefer de verktyg de behöver?

Publicerat av  Hilde Espeland

Det är lätt att glömma att mellancheferna i många företag är både nav och katalysatorer i den operativa verksamheten. Normalt finns det fokus på att få bättre informativa ledningssystem och mer effektiva system för anställda. Men hur supporterar systemen attest-ansvariga som är involverade i de flesta interna processer? Har man frågat dem vad för systemstöd och verktyg de behöver?

När effektiviteten och hastigheten ökar, tenderar cheferna att få fler och fler uppdrag. Då kan triviala rutiner och uppgifter inte stjäla din tid. Låt mig bara nämna ett exempel: Godkännande av reseräkningar.

Linjechefen Hanne tar emot en reseräkning från Morten - en av hennes anställda. Hon är stressad och reseräkningen ligger i några dagar innan hon upptäcker att ett kvitto saknas och reseräkningen returneras till Morten. Efter ytterligare några dagar visas den hos Hanne igen. Nu med det saknade kvittot. Hanne är mitt i kvartalsbokslutet så det går några dagar till innan hon ser den. Morten börjar bli otålig, han vill ha sina pengar och går till Hannes kontor. Hanne hanterar räkningen för att godkänna den, men upptäcker då att hotellnotan är för hög. Bolagets policy täcker inte hotell över 1500 kronor om dagen. Morten får korrigera och när den kommer tillbaka kan den skickas direkt till lön.

Sådana situationer hjälper till att bryta ner bra relationer och motivation för både Morten och Hanne. Morten blir irriterad eftersom betalningen går så långsamt och Hanne för att hon inte bara har Mortens reseräkning utan hela sitt teams. Hon är skicklig på sitt jobb, och hon vet att det finns system som löser detta på ett mycket bättre sätt.

Genom att investera i ett system som är byggt för att stödja specifika processer för ditt företag behöver inte reseräkningar fastna i långsamma attesteringsflöden. I en sådan lösning byggs de regler du använder i företaget in i systemet så det ska vara korrekt när det kommer för attest.  Effektiviteten ökar och cheferna kan lätt godkänna en reseräkning direkt från sin telefon.

De operativa cheferna är nav och katalysatorer i företagets verksamhet. Har de det verktyg de förtjänar?

 

Läs mer om våra lösningar Travel & Expense eller varför inte testa vår hälsocheck.

Hilde Espeland

Hilde Espeland

Hilde heads Unit4's Centre of Excellence for Time & Expense Management solutions. She is passionate about helping organizations reduce the amount of time they spend on administration, and doing it in a way that makes employees happy.