Unit4
Blogg

Digitaliseringen öppnar upp världen

Publicerat av  Jeremias Jansson

Man kan säga mycket om olika länders förmåga att anpassa sig efter dagens krav på digitalisering, men för företag som Unit4 är den tekniska moderniseringen av världens samhällen en fantastisk möjlighet att utveckla såväl vårt tjänsteutbud som våra anställdas kompetens. Det är lätt att se effekten av behoven av digitalisering i såväl utökade produkt/tjänsteutbud som vår internationella utbredning.
Då jag för snart 20 år sedan började på dåvarande Datorisering som sedan blev uppköpt av Agresso, som sedermera blev en del av Unit4, var vi mitt inne i den nyspruckna IT-bubblan och alla var medvetna om IT-branschens begränsningar snarare än möjligheter. Aldrig trodde jag då att jag idag skulle åka till länder som Colombia och Etiopien för att sälja affärssystem, men tack vare digitaliseringen och för att politiker och ledare världen över insett möjligheterna med och vilken digitaliseringen bidrar till är detta möjligt. I Sverige har vi dessutom en digitaliseringsminister som ställer krav på att det svenska samhället ska digitaliseras. Vem hade trott det för 20 år sedan?

Från lokal IT-innovation till konsulter och säljare som reser världen över
De senaste årens ökade digitaliseringstakt har i kombination med en mängd teknikuppköp satt Unit4, våra konsulter och säljare, på världskartan på ett helt nytt sätt. Från vår tid på Agresso, med den skandinaviska teknik vi är så stolta över att representera, till en bred portfölj av lösningar som passar en mängd olika branscher och kundspecifika behov.
Digitaliseringskraven innebär även att företag och organisationer inom såväl privat som offentlig sektor fått incitament att byta till moderna affärssystem och lösningar som lever upp till dagens krav. Det faktum att våra lösningar är enkla att rulla ut, oavsett land, marknadsförutsättningar och lokala lagar, samt att vi ständigt utvecklar ny teknik och nya lösningar gör att vi tilltalar allt fler kunder och marknader. Och färden går snabbt, idag har vi över 3000 anställda spridda över kontor i 49 länder. Kraven på digitalisering gäller ju inte bara den svenska marknaden utan vi ser samma utveckling i alla länder vi är verksamma i.

Följ med på resan
Unit4 växer och låter även sina anställda växa. Det faktum att jag arbetat på företaget i drygt 20 år och gått från att arbeta som juniorkonsult, säljare, säljchef, VD i Sverige, Nordenchef till min nuvarande roll som Regional President Continental Europe, visar på vilka fantastiska möjligheter Unit4s anställda har, och med tanke på den tekniska utvecklingen och de globalt ökade kraven på digitalisering innebär det större utvecklingsmöjligheter nu är de som jag hade när jag började på Unit4. Det är på Unit4 det händer och vi vill gärna bli flera och ännu bättre så kika gärna in på vår karriärssida för att se vilka möjligheter det finns för dig.

Sätt på er säkerhetsbältet – nu kör vi!

Jeremias Jansson

Jeremias Jansson är Regional President Continental Europe på Unit4 och har arbetat där i olika ledande befattningar sedan år 2000. Jeremias har en Bachelor´s Degree från Göteborgs Universitet.