Unit4
Blogg

Så lyckas ni med ert affärssystemsbyte

Publicerat av  Stefan Löfgren

Att byta affärssystem handlar för de flesta företag inte ”bara” om att implementera en ny IT-lösning, utan många liknar det med ett hjärtbyte, en förändringsresa. Det är ofta ett mycket krävande projekt eftersom det är just via affärssystemet som hela verksamhetens informationsflöden pumpar igenom.
Hela företaget, dess medarbetare samt sättet att arbeta och samarbeta påverkas av ett byte.

Det finns många olika typer av affärssystem; allt ifrån de som hanterar alla de viktiga processerna i ett och samma system, till system för olika processer, som till exempel ett renodlat ekonomisystem. Innan bytet sätts i verket kan det vara viktigt att gå igenom följande:

  • Varför ska vi byta affärssystem och på vilken grund är beslutet fattat?
  • Vem har fattat beslutet?
  • Vem ska leda projektet?
  • Hur ska vi säkerställa mottagandet?
  • Hur ska vi mäta framgång?

En person som har lång erfarenhet av att implementera affärssystemlösningar är Urban Danielsson, Lösningsarkitekt, Unit4 och hans tips är:
"Välj rätt! Välj rätt genom att se hur systemets underhåll ser ut över tiden. Hur enkelt är det för mina systemförvaltare och ekonomer att driva systemet? Behövs det konsulthjälp eller kan vi själva utföra alla ändringar utan att få stora driftstörningar? Går det att integrera data från andra system? Se till helhetsbilden och användarvänligheten i utvärderingsprocessen. Ta tid på er och arbeta strukturerat. Rätt frågor ger rätt svar för valet!" avslutar Urban.

Tänk på att ett väl fungerande affärssystem effektiviserar och frigör tid så människor kan arbeta smartare och fokusera på det som verkligen är viktigt.

Vill du veta mer? Läs rapporten "Teknikkonsulternas behov av ERP" där Radar fördjupar sig ännu mer i ämnet.

Stefan Löfgren

Stefan Löfgren är Försäljningschef på Unit4 där han har arbetat i olika ledande befattningar sedan 2006 bl.a. som ansvarig för Customer Services. Dessförinnan har han erfarenheter från flera internationella koncerner som Saab, Philips, ABB, och Bravida. Stefan är utbildad Civilingenjör kompletterad med en Ekonomiutbildning.