Unit4
Blogg

Nordic Summit för offentlig sektor – En dag där verksamhetsstyrning, budget, prognos och finansiell planering stod högst på schemat.

Publicerat av  Finn Følling

15 stora nordiska myndigheter och städer samlades en dag och talade om aktuella frågeställningar och utmaningar inom verksamhetsstyrning, budget, prognos och finansiell planering. Stockholms stad – den smarta och uppkopplade staden – och Ekan Management, konsultbolaget som hjälper företag och offentliga organisationer att effektivisera och utmana i sina processer och att hitta rätt systemstöd, var de två huvudpunkterna på agendan.

Budget och prognos, rolling forecasts, beyond budgeting, området är stort.  Stockholms stad som börjat uppgradera Unit4 Planner till Unit4 Prevero under 2018 var inbjudna att berätta om deras projekt GPS, gemensamt planeringsverktyg i Stockholms stad. Ett projekt som startades för ett par år sedan med att fånga upp förvaltningarnas behov och önskemål, vilket bl.a. innebar ett modernt arbetssätt med budget/prognos, minskade felkällor och ett modernt systemstöd.
Andreas Stockhem och Christer Dennemark berättar, Vi översätter chefernas utmaningar till controllers verklighet. Det ska vara lika enkelt som du använder en app i din telefon. Chefens portal ska ha samma färger och inloggning som övriga system så man känner igen sig och att det ser enhetligt och snyggt ut. Det måste också vara snabbt för en chef att ladda upp data och få en överblick. En gemensam mall för alla 200 bolag. ”Vi vill skapa den perfekta budgetprocessen” är vår gemensamma vision.

Malin Wennebro från Ekan Management utmanade deltagarna; Varför lägga kraft på att ha kontroll över det som är lika år för år? Lägg istället tiden på det som tillför värde för beslutsfattarna så de kan fatta bättre beslut. Blicka framåt, idag finns det teknik och systemstöd för att prognostisera och simulera olika utfall, använd den. Sammanfattningsvis kom hon med dessa råd;

4 sätt att öka värdet i budget- och prognosprocessen.

  1. Skilj på budget och kontering
  • Budgetera på kontogrupp och följ utfallet rullande för att tidigt identifiera trendbrott
  1. Utgå från er verksamhetslogik och använd sunt förnuft
  • Hur påverkningsbara är era kostnader och hur förutsägbara är intäkterna?
  1. Mindre fokus på 31/12
  • Verksamheten rullar och går, låt prognosen göra detsamma
  1. Lär känna dina beslutsfattare
  • Lägg fokus på att skapa insikter som kan leda till beslut och förändrat agerande

Vi avslutade dagen med att Mathias Thurner, grundare av Prevero och CPO för Unit4 group, tog tillfället i akt att faktiskt visa hur det ser ut i systemet, en live demonstration. Mathias berättade även om hur ”deep learning” kan stödja organisationer att digitalisera många av dessa processer.
Nyfiken? Läs mer “AI, particularly neural networks and deep learning, is a game-changer for CPM” Eller Se en kort demo av Unit4 Prevero

Tanken var att bjuda in till ett nätverksmöte där vi som leverantör kan komma närmare kunden och deras problem och utmaningar. Men även att deltagarna ska få chansen att skapa ett bredare nätverk inom detta område och inom offentlig sektor och med den positiva feedback vi har fått från alla medverkande så kommer vi fortsätta med denna typen av nätverksträffar.

 

Finn Følling

CPM Director, Nordic