Unit4
Blogg

Finansfunktion i förändring – Verksamhetsstyrning 2.0

Publicerat av  Peter Liedstrand

Finansfunktion i förändring - det var temat på Verksamhetsstyrning 2.0 - årets Controllermöte om styrning, planering, rapportering och analys.
Verksamhetsstyrning 2.0 är en av Sveriges ledande mötesplatser för Business Controllers och Unit4 var på plats som sponsorer. En dag där vi fick lyssna till när SAAB, Volvo Cars och Getinge berättade om deras förändringsprojekt och utmaningar inom området. Under dagen framgår det tydligt att det finns nya sätt att se på verksamhetsstyrning i företagen, nya sätt att arbeta. Det ställer stora krav på oss inom It-branschen och att de systemstöd vi levererar lever upp till de nya kraven.
Vi fick höra när Getinge presenterade deras resa med att införa rullande prognoser. De arbetar nu aktivt med att göra prognoser 12–16 månader framåt varje månad, för att täcka nästkommande år. Över 100 personer och 90 företag är involverade. Mycket intressant.
Den gemensamma nämnaren för alla på plats är tydlig. Alla företag verkar i en miljö där förändring är vardag, där förmågan att snabbt anpassa sig är en konkurrensfördel i dagens komplexa och snabbrörliga affärsmiljöer. Hur snabbt kommer företagen ta till sig nya tekniker där analyser och ökat inslag av digitalisering kommer att levereras med automatik. Samt hur AI, Machine learning och RPA kan förändra vardagen för ekonomistyrningen i företagen. Det kommer att vara avgörande för företagets framgång.
Frågan många företag borde ställa sig är; Hur väl rustad är controlling-funktionen för att hantera en framtida förändring, att ha stenkoll på företagets affärsmässiga behov och samtidigt fungera som en rådgivare ute i verksamheten?

Ladda gärna ner 10 frågor för att hjälpa dig att utveckla din verksamhet med planering, budgetering och prognoser.

Peter Liedstrand

Helping customers drive digital transformation through Corporate Performance Management (CPM)