Unit4
Blogg

Kommunalekonomens roll i framtiden: Är du rustad för framtidens utmaningar?

Publicerat av  Unit4 Sverige

Förra veckan hade vi som partner till KEFs förmånen att delta i deras två dagar långa föreningsmöte. Agendan innehöll många intressanta föredrag, från hur kommunekonomerna bör manövrera i den bistrare ekonomiska verkligheten som väntar, till hur vi alla kan bidra till ökad medarbetartrivsel och därmed också nöjdare mottagare av våra tjänster.

Kommuner och regioner står inför stora utmaningar för att även i framtiden kunna erbjuda invånarna en välfärd av hög kvalitet. Sverige står inför en utplanande högkonjunktur, som innebär lägre ökning av skatteintäkterna samtidigt som trycket på kommunerna ökar pga fler barn, unga och äldre. Det innebär att digitalisering och automatisering av resurser inom verksamhetsstyrning blir än viktigare för att säkra kvalitet och effektivare resursanvändning.

Vi vet att digitala verktyg samt automatisering skapar nya arbetssätt och möjligheter att effektivisera och samtidigt förbättra servicen till invånare. Några av våra kunder har verkligen lyckats med detta. Både Karlstads kommun, Helsingborgs stad samt Stockholms stad har vunnit den prestigefyllda utmärkelsen ”Sveriges digitaliserings kommun”.

Digitalisering är en stor utmaning för alla kommuner, landsting och myndigheter och för att lyckas med detta gäller det att digitaliseringen är en del av utvecklingen och att det genomsyrar i hela verksamheten och inte bara på enskilda projekt och mål. Inom Karlstads kommun arbetar man med ett samlingsbegrepp: ”Digitala Karlstad”, vilket innebär att hela koncernen gemensamt agerar för att nå framgång i sitt digitaliseringsarbete och skapar förutsättningar för en enklare vardag med smartare tjänster.

Den stora vinsten handlar om ett bättre, smidigare sätt att arbeta på. Det kan även vara en kvalitetsfaktor – ett sätt att minimera risker och fel i form av den mänskliga faktorn som kräver att arbetet måste göras om. I och med detta kan man uppnå kortare ledtider och förenkla arbetsmoment där ärenden hamnar på kö, vilket generar mindre stress för medarbetaren, skapar mer utrymme för kreativitet och i och med detta ger det bättre erbjudanden och upplevelser till invånarna.

Vill du veta mer hur Unit4 samarbetar med över 80 kommuner. Läs mer här

Unit4 Sverige

Unit4 arbetar för människor. Vi har specialiserat oss inom mjukvara för tjänsteorganisationer sedan tidiga 1980-talet. Idag bygger vi världens smartaste affärssystem. Vår teknik är central för de företag vi tjänar – den förbättrar effektiviteten och produktiviteten och gör det möjligt för människor att spendera mer tid på de arbetsuppgifter som gör skillnad.

Med hjälp av AI, maskininlärning och den senaste digitala tekniken kan våra kunder få ut mer av sin affärskritiska data än någonsin tidigare. Våra affärssystem och branschinriktade lösningar ger organisationer värde snabbt, inklusive bland annat tjänsteföretag, sektorn för högre utbildning och forskning, offentlig sektor samt ideella organisationer.