Unit4

Vinn fler affärer

Vinn fler affärer och öka lönsamheten genom offerter baserade på tidigare framgångsrika projekt

Lönsamma projekt

Nå era vinst- och marginalmål genom total insyn och kontroll över projektets kostnader och budget

Optimera resurserna

Attrahera de bästa talangerna och uppnå de mest optimala utnyttjandegraderna genom att synkronisera tillgänglighet, efterfrågan, resursfördelning och uppdrag

Fakturera med precision

Automatiserade tidrapporter gör att ni snabbare får betalt för utfört arbete genom omgående fakturering och fullständig kontroll över utestående fordringar

Lev upp till dina kunders förväntningar

Visa Göm
För att bli framgångsrik måste dina team vara bättre än konkurrenterna, bemästra snäva tidplaner och tighta budgetar, balansera begränsade resurser och bevaka förändringar som påverkar projektet.... Ditt system för projektstyrning måste göra detsamma.
Med Unit4 kan du:
 • Vinna fler affärer –  Genom att få kontroll över hela säljprocessen, från första mötet till att affären är i hamn. Med en nöjd kund som resultat, säkerställer du att kunden återkommer med fler förfrågningar. 
 • Genomföra lönsamma projekt – Du följer lätt upp planer, scheman och projektens kostnader och förändringar kring mål och utförande. Detta gör att du har kontroll över projektet under arbetets gång och kan göra förändringar därefter.
 • Fakturera med precision – Registrera tid och kostnader direkt i projekten för snabb fakturering och bevakning av utestående fordringar.

Öka andelen tagna affärer

Om du inte styr projektet på ett effektivt sätt från start kommer ditt projekts hela livscykel vara mycket svårare att planera, genomföra och följa upp.

All funktionalitet som behövs för att hantera kontakter, affärsmöjligheter och eventuella intressekonflikter finns i Unit4 PSA. I denna enhetliga lösning kan sälj- och projektteam registrera och rapportera säljarbetet från första kontakten till avslutad affär.

 • Hantera affärsmöjligheter med Gateway management control .
 • Använd prediktiva analysverktyg för att utnyttja information från relevanta referensprojekt när du skapar offerter
 • Konvertera vunna affärer direkt till aktiva projekt
 • Skapa nya projekt baserat på tidigare projektmallar och minska det manuella arbetet.
Med hjälp av de kraftfulla prediktiva verktygen kan du använda historisk information som referens vid planering av ett nytt projekt. På några sekunder ser du hur estimatet bör se ut och vilka som ska arbeta med projektet. Sen gör systemet resten: skapar projektet, en projektplan och en resursplan.

Se hur du kan uppnå operativ effektivitet med 360 graders insyn i projekt
Ladda ner PSA översikt

Håll koll på projektet och leveransen

Visa Göm

Projektet är i fokus för vår PSA-lösning. Från ett enda gränssnitt har dina projektledare total insyn i allt som har med projektet att göra. Du får en enhetlig upplevelse av samtliga delar av projektarbetet och med fullt integrerade processer inom projekt, finans och personal. Detta gäller framför allt användning av tidrapporter, utläggsrapporter och rekvisitioner, eftersom projektledarna kan kontrollera vem som kan lägga upp timmar och utlägg, samt skapa inköpsordrar inom projekten.

Nå vinst- och marginalmål

Planer och budgetar gör det möjligt att sätta ihop korrekta offerter och hålla koll på projekten under utförandet. Det bidrar till noggranna prognoser över likvida medel, arbetsbelastning och resultat. Detta fås genom såväl övergripande nyckeltal som en projektspecifik analys av portföljhanteringen.

 • Gränssnittet Project 360 ger total insyn och kontroll över projektet.
 • Projektprognoser för att förutse framtida situationer gällande anställda, projekt, budget, intäkter och vinster.
 • Registrera tiden i tidrapporter som är kopplade direkt till projektet.
 • Fånga upp projektrelaterade utlägg och lägg in dem direkt på projektet.
 • Generera inköpsordrar för inköp som ska faktureras vidare till kund.

Se hur Unit4 hjälpte Kinetic IT att uppnå en tillväxt på 30 procent utan att behöva nyanställa personal inom ekonomi, löne och projektadministration.
Referenscase

Optimera användningen av resurser

Information om resursplanering är tillgänglig på ett enkelt sätt för att snabbt se vilka resurskategorier som kan användas på det mest effektiva sättet, samt för att mäta och styra tillgängligheten och resursanvändningen inom samtliga nivåer av organisationen, oavsett analyskategori.

Exempelvis är det är bra att förstå hur stor personaltillgången är på en avdelning inom ett verksamhetsområde, men det kan också vara bra att veta tillgången på en viss kompetens över olika verksamhetsområden och avdelningar. Flexibla analys- och rapporteringsfunktioner ger ditt team denna information.

 • Allokera rätt team och kompetens för att stärka resursutnyttjandet och faktureringsgraden.
 • Minska kostnaderna av att ha överflödig kompetens som är svår att fakturera, eller att förlora säljprojekt, genom att utnyttja teammedlemmar internationellt.
 • Nå alla dina medarbetare med ett integrerat affärssystem som bryter ner silos.
 • Analysera och förutse ditt företags framtida resursbehov.

Lär dig hur du bäst optimerar personalanvändningen och leder team världen över
Bli en effektiviseringshjälte

Få betalt snabbare för utfört arbete

Excel-ark finns för många användningsområden, inklusive rapportering och analys, men för det mesta används de för att stötta faktureringsprocessen. Ofta har man olika Excel-ark för olika uppgifter och projekt, - vilket inte är det bästa sättet att hantera den viktigaste komponenten som driver ditt kassaflöde! 

Nu kan du ersätta de komplexa Excel-arken med en komplett lösning.

Vår omfattande lösning för fakturering har stora möjligheter att styra faktureringen, till exempel differentierade timkostnader per anställd, funktion, roll, kund, projekt eller en kombination av dessa. Det ger stor flexibilitet i hur kundkontrakten hanteras.

Tidrapporter, utlägg, delprojektsmål och fasta avgifter hanteras per kontrakt, utan något som helst manuellt arbete. Det enda som kan behöva göras är justeringar för att reflektera ändringar i avtalet eller i detaljer på fakturorna.

 • Minska mängden eftersläpande fakturor och öka fakturornas korrekthet
 • Fakturera exakt det som ska faktureras, när det ska faktureras
 • Minska mängden kreditfakturor och kreditnotor
 • Minska mängden försenade betalningar

Ladda ner en rapport från SPI Research - 2016 Professional Services Maturity Benchmark
Rapport av SPI

Människan i fokus

I tjänsteföretag är det människorna som är i fokus. Unit4s PSA-lösning reflekterar verkligheten för projektintensiva och konsultcentrerade företag.

Planera och organisera resurser

Skapa de perfekta projektteamen med rätt medarbetare som har rätt kompetens för att hantera komplexa projekt

Följ och prognostisera projekt

Få den fullständiga bilden av dina projekt för att planera, styra och följa dem på ett mer effektivt sätt med hjälp av realtidsinformation

Styr projekt effektivt

Använd projektens realtidsinformation och planeringsverktyg för att leverera i tid och inom budget

För vidare informationen

Håll de finansiella och operativa teamen uppdaterade genom att leverera budget och prognoser byggda på den senaste informationen.

Optimera personalanvändningen

Planera teamets resurser och matcha teammedlemmarnas kompetenser med det som behövs för projektet, för att sätta ihop rätt team för varje projekt

Förbättra effektiviteten

Använd ett och samma affärssystem ända från säljfasen till projektets avslutande och samla information i realtid under hela projektets livscykel

Hantera globala resurser

Locka och behåll begåvad personal genom att erbjuda dem engagerande och utmanande projekt

Förutse och förbättra kassaflödet

Fånga upp och registrera tid och kostnader tidigare, skräddarsy faktureringscykler och minska missade intäkter för att optimera kassaflödet och istället öka intäkterna

Underlätta omstrukturering, förvärv och företagsöverlåtelser

Implementera Unit4 Business World On! efter en omstrukturering, eller expandera lösningen till förvärvade företag, allt via ett enkelt gränssnitt – ingen omprogrammering av system behövs

Analysera finanserna på samtliga nivåer

Få ett verktyg som möjliggör analys av konsoliderad information från antingen alla projekt på global nivå, eller för varje enskilt projekt

Anpassa till olika lokala krav

Hantera lokala rapporteringskrav från olika delar av världen, och sammanställ data från olika valutor - utan att behöva anpassa mjukvaran

Generera prediktiva och simulerade budgetar

Effektivisera ekonomiprocesserna och generera prediktiva budgetar baserade på sannolika scenarier

Samarbete är ett måste för att lyckas

Enkelheten att samarbeta är ett måste för att lyckas. Detta samarbete mellan projektets olika intressenter underlättas genom att sätta upp en ”projekt-community” som integreras med Slack.com. Projektteamets medlemmar kan då dela nyheter, dokument, se vad andra teammedlemmar arbetar med och hur det går för projektet. Detta möjliggör för alla att hålla kontakten på ett socialt och engagerande sätt. Teamet kan använda chattfunktioner för att kommunicera och hålla konversationerna kopplade endast till projektet, så dessa kan användas för framtida referenser.

Unit4 People Platform har en helt ny nivå av funktioner som utformats kring användarnas behov och som ger dig tillgång till den senaste tekniken (inom exempelvis sociala och mobila tjänster, prediktiv analys, molntjänster och big data)

Molnet - på era villkor

Gör det möjligt för ditt team att styra din flytt till molnet på ett säkert sätt – i den hastighet som är relevant för er.

 • Flexibelt: Du väljer om och när dina lösningar ska flyttas in i molnet, med minimal insats.
 • Standardiserat: Enkel att implementera och använda, med låg implementeringskostnad och som snabbt kan räknas hem.  
 • Enkelt att använda: Tillgång till lösningen var som helst, när som helst och med vilken enhet som helst.
 • Kontinuitet i verksamheten: Få ständigt tillgång till de senaste innovationerna med våra molnalternativ – utan extra konfiguration eller omfattande tester.

Med Unit4s molntjänster, Cloud at your Speed, har du full kontroll över vad som händer i molnet