Unit4

Unit4 prevero

En enda performance management plattform för konsolidering, rapportering, analyser, dash boards, företagsplanering, och finansiell budgetering.

Förstå det som hänt

Säkerställ att siffrorna stämmer på ett enkelt sätt genom effektiv konsolidering och legal rapportering.

Ha kontroll över nuet

Ta snabbt fram och uppdatera operativ rapportering med korrekt information i realtid för tydligare verksamhetsinsikter.

Styr framtiden

Öka strategiskt inflytande genom att leverera aktuella prognoser och finansiell planering enligt affärsplan och i linje med företagets strategi.

Gör den årliga budgetprocessen till en framgång med uppdaterad data året om.

Med ständigt förändrade legala krav hjälper Unit4 prevero dig att effektivt säkerställa efterlevnad så att du kan ta alla beslut med tillförsikt.

Vare sig det gäller analys av kassaflöde, koncernredovisning från åtskilliga företag, eller framtagande av finansiella rapporter, är nyckeln till bättre efterlevnad och effektivitet att integrera data så att den är korrekt, aktuell och tillgänglig för alla som behöver den.

Effektivisera processer, engagera deltagare och förbättra samarbetet

Ekonomichefer bör ha mer tid på sig för att analysera siffrorna och agera som sanna affärspartners och rådgivare.

Ta kontrollen och effektivisera organisationens affärsplanering, styrinstrument och styrkort med automatiserade processer och regler för arbetsflöde, för att säkerställa snabb och korrekt information.

Unit4 prevero för verksamhetsstyrning möjliggör bättre förståelse och samarbete genom en enda plattform. Ökad insikt i utfall för både operativ verksamhet som för ledningen för att fatta snabbare och bättre beslut.

Förbättra resultaten och addera strategiskt värde

Förmågan att planera strategiskt skiljer ledande företag från mängden. Det finns lösningar som hjälper dig att se flera steg framåt och att påverka framtiden genom att anpassa den finansiella planeringen mot rätt strategi.

Vid snabba förändringar som påverkar din verksamhet, behöver du vara förberedd i din planering för att kunna agera snabbt. Testa olika möjliga utfall genom att snabbt se nya scenarier för att få ett framåtblickande perspektiv. 

Läs mer om våra kunders erfarenheter

“Ett utmärkt verktyg för företag, som stödjer verksamhetens styrprocess på ett flexibelt och effektivt sätt. Vi är väldigt nöjda med vårt beslut.”  
- Head of Controlling, BRP Rotax

Läs om våra kunders erfarenheter

 “Kvaliteten på våra prognoser ökade synbart med Unit4 prevero. Vi kan snabbt och enkelt genomföra uppgifter som planering, rapportgenerering och framtagande av analyser med ett enkelt knapptryck.”  
- Senior Controller, Swisslife

Läs om våra kunders erfarenheter

“Unit4s prevero hjälper oss att spara värdefull tid i framtagandet av analyser och rapporter och effektiviserar styrningen av vårt företag. Vi har kunnat integrera tre system i en plattform – vi är väldigt nöjda med denna lösning!” 
- Central Controlling, Swisscom

Läs om våra kunders erfarenheter

"Vi kan direkt se kund- och marknadstrender ..."

Upptäck hur Hotels & More har omvandlat sin ekonomifunktion med en integrerad planeringslösning för att få bättre marginaler och öka företagets tillväxt.