Unit4

Unit4 Affärssystem

Unit4 erbjuder innovativa och rollfokuserade affärssystemsapplikationer som är utvecklade för att stödja de mest affärs- och verksamhetskritiska behoven hos tjänsteorganisationer över hela världen. Lösningarna levereras  via molnet - i din takt.

Affärssystem för dynamiska tjänsteorganisationer

 • Unit4 Business World On!  – Omfattande och flexibelt affärssystem i molnet, utvecklat för kontinuerlig affärs- och verksamhetsförändring.
 • FinancialForce.com – Molnbaserat affärssystem för snabbfotade organisationer.

Branschspecifika affärssystem

Vi erbjuder också skräddarsydda affärsapplikationer för olika branscher.

Läs mer om våra branschlösningar

Lösningar för specifika geografiska områden

Våra internationella lösningar kompletteras med lokalt anpassade produkter och tjänster som erbjuds via Unit4:s lokala och internationella team runt om i världen. Dessa team erbjuder ett bredare spektrum av lösningar särskilt utformade för specifika branscher, områden eller verksamhetsprocesser. Se vilka lösningar Unit4 erbjuder för just ditt område

Vi hjälper organisationer som din

 • "Unit4-lösningen är vår enda gemensamma plattform för hela koncernen, vilken inkluderar drygt 8000 anställda på 150 olika platser."

  - CIO, Bravida

  Läs hela berättelsen

 • “Med vår Unit4-lösning, som är utvecklad för att stödja stadens verksamhetsprocesser, kan vi snabbt och enkelt anpassa oss till nya förutsättningar och händelser.”

  - Manager of Information Services, City of Port Coquitlam

 • “Vi kan göra ändringar i systemet hur och när vi vill, men utan de kostnader som normalt uppstår när man förändrar ett affärssystem.

  - CFO, Lifeways Group

 • “Vår organisation och verksamhet verkar i konstant förändring. Våra verktyg och system hade inte förmågan att ge fullt stöd för verksamhetens snabba utveckling. Vi ville ha möjlighet att göra förändringar i systemen snabbt och enkelt själva. Med Unit4:s lösning kan vi det nu. Vi hittade inget annat system på marknaden som kunde erbjuda detta.”

  - Director of Finance, Cranfield University

  Läs hur Cranfield University sparar 1 miljon pund per år i IT-kostnader med Unit4.
  Läs hela berättelsen

 • "Unit4 har skapat en fantastisk helhetslösning för att automatisera den här typen av processer. Jag har testat och arbetat med ett antal olika affärssystem genom åren och som leverantör av industriella kopplingar och tillbehör kan jag konstatera att Unit4:s lösning är bäst i klassen.”

  The Teesing Group

  Läs hur Teesing Group minskade sina fel med 75% med Unit4.
  Ladda ner hela berättelsen

Arbeta smartare

Unit4 People Platform erbjuder en helt ny värld av möjligheter och funktioner som utvecklats utifrån människors behov. Plattformen ger dig också möjlighet att dra nytta av de senaste tekniksprången inom bland annat sociala medier, mobil teknik, analys- och prognosverktyg, molnet och big data. People Platform förstärker nytta och funktionaliteten hos Unit4:s nyckelprodukter och gör dem mer intuitiva, insiktsfulla och flexibla att använda samt lätta att förändra.

Med People Platform har vi bundit samman vår systemarkitektur samt våra designprinciper och innovativa funktioner i ett gemensamt och banbrytande koncept. Plattformen består av fyra nyckellager:

 • Personlig upplevelse – helt nytt sätt att lära sig och att använda affärsapplikationer.
 • Affärsfunktioner – fullständigt anpassat efter användarnas affärsbehov.
 • Smart Context – En ”smart helhet”, som levererar integrerad och kontextdriven information samt smarta samarbets- och prognosfunktioner.
 • Elastisk grund – tillämpar unik expandera-och-relatera-teknik för maximal flexibilitet.


Det tillför fördelar till Unit4´s nyckelprodukter som gör dem intuitiva, lätta ändra och flexibla att använda.

Enkelt och intuitivt

Strunta i systemutbildningen och erbjud istället intuitiva applikationer som fungerar i enlighet med dina medarbetares arbetssätt och där de arbetar (på en stationär eller mobil enhet).

Relevant funktionalitet

Erbjud produktivitetshöjande och informationsanpassade verktyg som passar varje medarbetares unika roll, funktion och relationer inom organisationen – vilket också enkelt kan ändras när det behövs.

Komplett

Utrusta dina medarbetare med verktygen som ger dem allt de behöver för att lyckas, utan att behöva förlita sig på tillämpningar som kalkylprogram och andra sidoapplikationer.

Branschanpassat

Använd styrnings- och planeringsfunktioner, anpassade för tjänsteföretag och offentliga verksamheter, ”direkt ur boxen” och leverera omedelbar verksamhets- och affärsnytta till din organisation.

Kärnfunktionalitet

Hantera din organisation effektivt och kraftfullt med teknikledande, plattformsintegrerade och moderna funktioner för finans, löner och HR.

Expertverktyg

Spar tid med anpassade verktyg för bland annat kassaflödesplanering, konsolidering samt rese- och utgiftshantering som automatiserar processerna från början till slut och få tid över till värdeskapande.

Digitalt

Sociala acceleratorer

Nu kan du förbättra samarbete och addera ett extra lager av insiktsfull och relaterad information till beslutsfattandet. Genom att i ännu högre grad föra människor, data och processer samman kan nya mönster urskiljas och nya svar sållas fram ur informationsmassorna som din organisation kan agera på.

Mobila acceleratorer

Lås upp potentialen i det mobila arbetssättet genom att utnyttja styrkan i varje mobil enhet och använda kontextdriven mobildata för att minska jobbet att registrera information manuellt.

Analytiska acceleratorer

Dra nytta av fördelarna med ”in-memory”-teknik och avancerade prognosalgoritmer som gör det betydligt enklare att följa upp och strömlinjeforma affärsprocesser samt förutspå framtida hot och möjligheter.

Klar sikt från molnet

Våra molnbaserade lösningar öppnar fönstret till en helt ny flora av möjligheter där du bland annat kan kombinera data ur olika system med realtidsinformation utanför din organisation, eller branschrelaterade KPI:er och jämförelsedata för att utveckla din verksamhet.

Dynamisk anpassning

Använd vår ”expandera-och-relatera”-teknik för att möta verkligheten med ett integrerat och skalbart affärssystem som vid behov automatiskt utökar kapaciteten för varje modul, rapport och arbetsflöde.

Agilt införande

Säkerställ att dina affärsapplikationer alltid kan matcha din verksamhets utmaningar och möjligheter genom att ge användarna möjlighet att kontinuerligt uppdatera verktygen själva. Detta eliminerar de frysta situationer och flaskhalsar som vanligtvis uppstår när specialister måste kallas in för att genomföra systemändringar och anpassningar.

Lägsta TCO

Hantera dina föränderliga verksamhetsbehov och ombytliga omgivning med en lösning som erbjuder färdiga och kraftfulla funktioner ”direkt ur boxen” och som kontinuerligt utvecklas utan kodning.


Hur kan vi hjälpa dig?

Unit4 erbjuder affärsapplikationer särskilt anpassade för tjänste- och serviceorienterade företag och organisationer som verkar i en dynamisk värld inom både offentlig och privat sektor.

Vår affärssystemssvit omfattar alla kritiska affärs- och verksamhetsfunktioner:

 • Bokföring och finans.
 • Budgetering och prognoser.
 • Service-, underhålls- och ärendehantering.
 • Inköp.
 • HR och löner.
 • Projektstyrning.
 • Rapportering och analys.

Vårt heltäckande verksamhetsstöd ger våra kunder möjlighet att byta ut heterogena, svårintegrerade eller omoderna system med ett gemensamt, helintegrerat, strömlinjeformat och molnbaserat affärssystem.

Varför är vi bättre?

Om alla dina affärsapplikationer delar en enda och gemensam version av verksamhetens verklighet så får du en enhetlig, alltid uppdaterad och pålitlig bild av nuläget, gårdagen och framtiden. Risken för felaktig, isolerad eller duplicerad data minskar eller elimineras helt. Samtidigt skrotas informationssilon, dubbelarbete och andra ineffektiva rutiner och processer. Och det kanske bästa av allt är att en förändring som görs i en viss del av lösningen omedelbart slår igenom i alla integrerade processer, applikationer och moduler som ändringen påverkar.

Våra lösningar är utvecklade för att stödja och stärka människorna som använder dem. Förutom att vi levererar effektiva och intuitiva verktyg, syftar våra lösningar också till att hjälpa användarna att själva kunna hålla alla affärsapplikationer i synk med organisationens föränderliga struktur och behov. Till skillnad från traditionella affärssystem behöver ni inte anlita kostsam teknisk expertis varje gång som en förändring behöver göras. Detta minimerar TCO-kostnaderna och ger er möjlighet att snabbt reagera och agera på nya förutsättningar och möjligheter, och utan risk för avbrott, förseningar eller att möjligheter glider er ut händerna.