Unit4

Aktuellt

Sandbäckens verksamhet inom VS, Sprinkler, Industri

Sandbäckens väljer Unit4

Sandbäckens, med affärsområdena VS, Sprinkler och Industri, väljer Unit4 Business World (f.d. Agresso) som sitt koncerngemensamma affärssystem.

 

Systemet skall implementeras under hösten 2015 på 15 verksamhetsorter. Systemlösningen skall stödja service och installationsverksamhet med funktioner som ekonomi, service, inköp, projekt.

Sandbäckens är ett mycket expansivt företag med stark organisk tillväxt och kommer att omsätta närmare 700 Mkr under 2015.

Kontakt

Katarina Gunnarsson

Managing Director Nordic East

katarina.gunnarsson@unit4.com

Cecilia Axlinder

Communication Manager Continental Europe

cecilia.axlinder@unit4.com
  • Mob. +46 766487685

Twitter

Social Media