Unit4

Aktuellt

Veidekke tar kontrollen med Unit4

Veidekke Entreprenad har efter en omfattande upphandling valt projektstyrningsverktyget MAP Applications från Unit4. Veidekke Entreprenad ingår i Veidekke ASA som är ett av Skandinaviens största bygg-, anläggnings- och bostadsutvecklingsföretag. Verksamheten i Sverige har cirka 1500 anställda och en omsättning på 6,4 miljarder kronor (2014)

Bland de avgörande faktorerna fanns MAP Applications starka funktionalitet inom kostnadsstyrning, prognostisering och avstämning. Veidekke använder sedan tidigare Unit4s affärssystem Unit4 Business World vilket också gör att projektstyrningsverktyget integreras sömlöst mot övriga ekonomifunktioner och verksamheten.

Högre effektivitet med bättre kontroll
Veidekke har gjort sig ett namn som en föregångare inom effektivisering av byggprojekt och fick nyligen utmärkelsen Årets Leanbyggare för sitt involverande arbetssätt.

– Vi arbetar mycket medvetet med att eliminera onödiga steg i våra processer och har bland annat lyckats minska den icke-värdeskapande tiden med minst 15 procent. Eftersom det är stora och komplexa projekt behöver vi kraftfulla verktyg som stöder vårt sätt att arbeta. Efter en noggrann utvärdering valde vi MAP, säger Emile Hamon, Strategi- och utvecklingschef, Affärsområde Bygg på Veidekke.

MAP Applications är ett beslutsstöd utvecklat för företag med projektorienterad verksamhet. Systemet används för att analysera, kalkylera, planera och styra olika typer av projekt. Systemets ser till att man fattar rätt beslut från projektets uppstart till avslut och på så sätt förbättras effektivitet och lönsamhet.

MAP Applications består av fyra olika applikationer för kalkyl, kostnadsstyrning, analys och inköp. Alla applikationer arbetar med samma projektdatabas som till en början skapas med hjälp av kalkylapplikationen och som sedan förädlas med de övriga applikationerna. Ändringar i projektdatabasen får omedelbart konsekvenser för projektets övriga delar.

Kontakt

Katarina Gunnarsson

Managing Director Nordic East

katarina.gunnarsson@unit4.com

Cecilia Axlinder

Communication Manager Continental Europe

cecilia.axlinder@unit4.com
  • Mob. +46 766487685

Twitter

Social Media