Unit4

Aktuellt

​Lantmännen Fastigheter väljer affärssystem från Unit4

U4 Business World (tidigare Agresso) implementeras tillsammans med U4 Property Management (tidigare FastNet)

Lantmännen, som ägs av Sveriges bönder och omsätter totalt 37 miljarder kronor, har valt U4 Business World för hanteringen av sitt fastighetsbestånd. Sedan tidigare använder Lantmännen Fastigheter AB systemet U4 Property Management (tidigare Fastnet), ett av Sveriges mest använda system för fastighetsförvaltning.

I samband med en genomgång av bolagets strategi och verksamhet har Lantmännen Fastigheter AB valt att investera i ett nytt affärssystem för hanteringen av bokföring, fakturering och leverantörsfakturor i samband med fastighetsförvaltningen.

Valet föll på U4 Business World (tidigare Agresso) som nu implementeras tillsammans med U4 Property Management (tidigare FastNet) som används sedan tidigare. Enligt Lars Medin, IT-chef Lantmännen Fastighet AB, finns det en del aspekter kring fastighetsförvaltning som gör det komplicerat att anpassa andra generiska affärssystem till behoven.

– Det finns regelverk som är specifika för just fastighetsbranschen, till exempel avskrivningen av en fastighet som nu ska differentieras så att olika delar av en fastighet skrivs av på olika tider. Genom att komplettera det U4 Property Management vi använder sedan tidigare med de nya funktionerna i U4 Business World kan vi automatisera mera och på så sätt öka kapaciteten och säkerheten, säger Lars Medin.

Lantmännen Fastigheter bedriver verksamhet inom kommersiella fastigheter framför allt i mellersta och södra Sverige. Totalt handlar det om cirka 1,2 miljoner kvadratmeter yta som ska förvaltas. Den nya lösningen ska stödja fastighetsverksamheten med funktioner som ekonomi, budget, rapportering och workflow.

Ut i molnet

I samband med investeringen väljer Lantmännen Fastigheter även att gå över till att köpa IT-funktionerna som tjänst i stället för att själva hantera driften. Även det ska minska arbetsbelastningen och öka driftssäkerheten. Systemet ska vara implementerat tidigt 2016.

Kontakt

Katarina Gunnarsson

Managing Director Nordic East

katarina.gunnarsson@unit4.com

Cecilia Axlinder

Communication Manager Continental Europe

cecilia.axlinder@unit4.com
  • Mob. +46 766487685

Twitter

Social Media