Unit4

Aktuellt

Smidigare kommunikation med Slack i Unit4 Business World

Unit4 integrerar Unit4 BusinessWorld med Slack, en meddelandeapplikation för arbetsgrupper

 

  • Sammanför teamkommunikation i Unit4 Business World och Slack.com
  • Förändrar hur team samarbetar, leder projekt och levererar tjänster
  • Stöder ett användarfokuserat arbetssätt

Unit4 integrerar Unit4 BusinessWorld med Slack, en meddelandeapplikation för arbetsgrupper. Medarbetare som använder Unit4s kommunikationsplattform får nu ett smidigt tilläggsprogram som gör att deras uppdateringar även hamnar i deras Slack-ström, och vice versa. Denna tvåvägsintegration gör det möjligt för Untit4-team att samla all kommunikation på en plats, vilket ersätter behovet av intern projektrelaterad e-post.

Team kan organisera sin kommunikation i öppna kanaler som hör till exempelvis ett specifikt projektämne, team eller kund, vilket ökar såväl produktivitet som effektivitet. Styrkan med integrationen ligger i att den stöder Unit4s vision om ett självgående affärssystem där applikationer ”självlär” sig för att ge användarna bättre insikter kring affärsprocesser, förbättra teamkommunikation/samarbete och att snabbt kunna reagera på förändringar i marknaden och verksamheten.

Slack och Unit4 Business World är tillgängliga via mobilapplikationer vilket är smidigt för affärsteam med stor geografisk spridning bland teammedlemmarna.

– Slack har blivit ett populärt samarbetsverktyg för företag eftersom det är enkelt att använda och sammanför många andra populära verktyg, såsom Dropbox, Google Docs, Twitter, och så vidare, förklarar Erik Tiden, CTO på Unit4.

Enligt Erik Tiden kommer inte denna lösning att ersätta e-posten, men det är ett smidigare alternativ för kommunikationen inom ett projekt.

– Projektteam kan enkelt och snabbt koppla upp sig och kommunicera i öppna och privata grupper. För team som använder sig av vår Business World ERP innebär detta att de inte behöver vara konstant inloggade i systemet, utan kan kommunicera kring relevanta projekt via Slacker-appen, och konversationer kan dessutom utökas till kunder och andra externa kontakter.  

Kontakt

Katarina Gunnarsson

Managing Director Nordic East

katarina.gunnarsson@unit4.com

Cecilia Axlinder

Communication Manager Continental Europe

cecilia.axlinder@unit4.com
  • Mob. +46 766487685

Twitter

Social Media