Unit4

Aktuellt

Envirotainer väljer konsoliderings- och koncernrapporteringssystem från Unit4

Envirotainer, som är världsledande inom leveranskedjan för läkemedel, väljer systemet Unit4 Financial Performance Management (tidigare OCRA) från Unit4.

Envirotainer, som är världsledande inom leveranskedjan för läkemedel, väljer systemet Unit4 Financial Performance Management (tidigare OCRA) från Unit4. Systemet skall hantera både den legala konsolideringen och den operativa koncernekonomistyrningen med möjlighet att utvidga lösningen till att även hantera likviditetsplanering i framtiden.

Målet för Envirotainer är att spara tid vid bokslut och öka kvaliteten i rapporteringen genom att minimera det manuella arbetet och öka transparensen.

Lösningen levereras som en molntjänst där Unit4 hanterar allt och Envirotainer nyttjar systemet över Internet.  Implementeringen startar omedelbart och målet är att få in budgeten och starta konsolideringen och rapporteringen efter sommaren.

Envirotainer är sedan 30 år världsledande, validerad och godkänd av kunder och partners globalt inom leveranskedjan för läkemedel. Koncernen tillverkar och hyr ut aktivt temperaturreglerade containerlösningar för flygtransport.
Envirotainer finns representerat över hela världen på alla kontinenter med huvudkontor i Upplands Väsby utanför Stockholm. www.envirotainer.com

Kontakt

Katarina Gunnarsson

Managing Director Nordic

katarina.gunnarsson@unit4.com

Cecilia Axlinder

Head of Communication, Nordics

cecilia.axlinder@unit4.com
  • Mob. +46 766487685

Twitter

Social Media