Unit4

Aktuellt

Balticgruppen AB väljer Unit4 och deras ERP-lösningar Unit4 Business World och Unit4 Property Management

Unit4, en av de ledande leverantörerna av administrations- och ekonomisystem för fastighetsbranschen, kan idag meddela att Balticgruppen AB - efter noggrann utvärdering och i hård konkurrens - valt Unit4 Business World och Unit4 Property Management.

Balticgruppen är baserad i Umeå och bedriver verksamhet som omfattar fastighetsutveckling, fastighetsförvaltning, administration och entreprenader från idé till färdig fastighet, och står inför en expansiv fas efter att flera kommersiella byggentreprenader avslutats och nya planeras.

Affären innebär att Unit4 levererar ekonomisystemet Unit4 Business World samt Unit4 Property Management – båda som tjänst, det som brukar kallas SaaS (Software as a Service) där Unit4 kör systemet åt Balticgruppen AB. Avtalet löper på fem år och inkluderar implementation. Affären är värd totalt cirka 6 675 000 kronor över perioden.

Ledande lösning för fastighetsbranschen

Med Unit4 Business World (tidigare Agresso) kan företag administrera hela verksamhetens alla processer i en enhetlig, integrerad och molnbaserad affärssystemssvit. Applikationerna är utvecklade med fokus på användarnas behov. Det innebär bland annat att de går snabbt att införa, är intuitiva och roliga att arbeta med, samt att det är enkelt att förändra systemen. Därför levererar de affärsnytta på kortast möjliga tid.

Unit4 Property Management (tidigare Fastnet) adderar funktionalitet särskilt utvecklad för fastighetsbranschen i Sverige och på andra marknader. Den kombinerade lösningen ger användarna en tydlig och transparent 360-graders vy av alla förvaltnings- och administrationsprocesser. Med hög automatisering kan företaget istället fokusera på värdeutvecklande och strategiska uppgifter kring fastighetsbeståndet. Unit4 Property Management:

- Förenklar, effektiviserar och automatisera processerna kring fakturering och hyresavisering och säkerställer att hyresgästerna alltid får korrekta avier och fakturor för att minska antalet utestående hyresfordringar och förbättra kassaflödet.

- Gör att medarbetarna är ständigt uppdaterade om alla processer och skeenden så att man inte missar viktiga besluts-, service- och leveransdatum.

- Förenklar uppföljning av alla aktiviteter så att inget glöms bort eller ”hamnar mellan stolarna” och underlättar en bra dialog och kontakt med kunder och hyresgäster.

 

För mer information kontakta:
Stefan Löfgren, Sales Manager, Unit4
stefan.lofgren@unit4.com
Mobilnr. +46 070 672 56 00

Kontakt

Katarina Gunnarsson

Managing Director Nordic East

katarina.gunnarsson@unit4.com

Cecilia Axlinder

Communication Manager Continental Europe

cecilia.axlinder@unit4.com
  • Mob. +46 766487685

Twitter

Social Media