Unit4

Aktuellt

Nytt partneravtal stärker Unit4

Unit4, en av de ledande leverantörerna av affärssystem byggda för tjänsteföretag och organisationer inom bl.a. utbildningssektorn, public service, ideell verksamhet, fastighet och finans, kan idag meddela att man adderat ytterligare en ny partner; qep Solutions AB.

Qep Solutions har tecknat partneravtal med Unit4 gällande satsning kring beslutsstödslösningar (BI) och har nu återförsäljarrätt på produkten Webinfo.
Qep Solutions referenser har skapats utifrån många framgångsrika BI-projekt hos Unit4 Business World kunder. ”Partnerskapet ligger helt i linje med vår strategi att tillsammans med Unit4 erbjuda konkurrenskraftiga lösningar inom process- och beslutstöd till både nya och befintliga kunder” säger Daniel Backman, VD på qep Solutions.

– Det finns många anledningar för partners att ansluta sig till oss. Vi säljer inte bara förstklassiga lösningar, utan vi tar även mycket väl hand om våra partners och ger dem allt det stöd de behöver för att vara framgångsrika. Detta gör vi även för att utveckla och stötta våra kunder med partnersamarbetet.” säger Sami Aaraj, Partner Manager på Unit4.

För mer information, kontakta:

Sami Aaraj, Partner Manager, Unit4
Mobnr. +46 766 487671
sami.aaraj@unit4.com

Daniel Backman, VD, qep Solutions AB
Mobnr. +46 70 – 36 88 220
daniel.backman@qep.se

 

Kontakt

Katarina Gunnarsson

Managing Director Nordic East

katarina.gunnarsson@unit4.com

Cecilia Axlinder

Communication Manager Continental Europe

cecilia.axlinder@unit4.com
  • Mob. +46 766487685

Twitter

Social Media