Unit4

Aktuellt

Trollhättans Stad väljer ekonomisystem från Unit4

Efter en upphandling har Trollhättans Stad valt ekonomisystemet Unit4 Business World On! för att effektivisera sin verksamhet och hantering av stadens ekonomi. Det nya systemet gör det möjligt att effektivisera och automatisera många uppgifter och ger Trollhättans Stad bättre möjligheter att optimera hanteringen av stadens finanser och därmed förvalta sina resurser på bästa möjliga sätt.

Trollhättan är en expansiv kommun som siktar på att bli 70 000 invånare till år 2030. Därför investerar man i olika åtgärder för att göra kommunen attraktiv för inflyttande och företag som bidrar med arbetstillfällen. Trollhättans Stad har idag omkring 4 400 anställda och omsätter årligen cirka tre miljarder kronor. Nu har man valt att investera i ett nytt ekonomisystem som kommer att stödja den snabbt växande verksamheten.

– Vi på Unit4 har mycket stor erfarenhet av att skapa effektiva ekonomi- och affärssystem och våra lösningar finns bland annat i till exempel Nacka Kommun, Höganäs Kommun, Mölndals Stad och Stockholms Stad, säger Jeremias Jansson, Nordenchef på Unit4. Det betyder att vi och våra partners mycket snabbt och effektivt kan implementera dessa komplexa och omfattande lösningar som affärssystem i offentlig verksamhet.

Traditionella affärssystem skapades för att stötta tillverkningsindustrin och företag som hanterar produkter och är därför oftast inte anpassade efter tjänsteorganisationers dynamiska behov, processer och krav, eller de förutsättningar dessa organisationer har. Unit4s affärssystem är dock allt annat än traditionellt och odynamiskt. Med ett intuitivt användargränssnitt och en flexibel arkitektur som enkelt kan anpassas efter de förändringar i verksamheten som initieras bland annat av förändringar i politiken på både riks- och lokalplanet, hjälper Unit4 Business World On! Trollhättans Stad att optimera hanteringen av stadens finanser och förvalta sina resurser på bästa möjliga sätt.

Affären är värd cirka 7,5 MSEK.

Om Unit4 Sverige
Unit4 är en ledande leverantör av affärssystem byggda för serviceinriktade branscher. Med årliga intäkter på 500 miljoner euro och över 4 100 anställda runt om i världen levererar Unit4 ERP-system, branschfokuserade och bäst-i-klassen lösningar till tusentals kunder. Dagligen använder olika tjänsteföretag och organisationer inom utbildningssektorn, public service, ideell verksamhet, fastighet och finans, lösningar från Unit4. Unit4 - Affärssystem byggda för människor.

För mer information besök Unit4s hemsida, följ oss på LinkedIn, eller via vår Twitter @UNIT4_Sweden

Kontakt

Katarina Gunnarsson

Managing Director Nordic

katarina.gunnarsson@unit4.com

Cecilia Axlinder

Head of Communication, Nordics

cecilia.axlinder@unit4.com
  • Mob. +46 766487685

Twitter

Social Media