Unit4

Aktuellt

Mölndals stad växer och effektiviserar med ekonomisystem från Unit4

Efter en upphandling har Mölndals Stad valt ekonomisystemet Unit4 Business World On! för att effektivisera sin verksamhet och hantering av stadens ekonomi. Med en kombination av effektivisering och automatisering ger systemet Mölndals stad bättre möjligheter att optimera hanteringen av stadens finanser, vilket i sin tur hjälper staden på vägen mot att uppnå Mölndal Vision 2022.

Mölndals stad har idag omkring 5 200 anställda fördelade på tio olika förvaltningar. Nu har man valt att investera i ett nytt ekonomisystem som kommer att stödja den snabbt växande verksamheten. Under 2016 ökade antalet invånare i Mölndal med 1 125 personer och vid årets slut uppgick folkmängden till 64 465 personer. Kommunen är expansiv och siktar på att ha över 70 000 invånare redan till år 2022. Detta mål är en del av kommunens Mölndal Vision 2022 där man vill göra kommunen attraktiv för inflyttande såväl som för företag, så att den bland annat ska bli en av Sveriges främsta näringslivskommuner.

– Vi på Unit4 har mycket stor erfarenhet av att stötta kommuners utveckling genom effektiva ekonomi- och affärssystem och vi ser fram emot att hjälpa Mölndals stad att komma ett steg närmre sin vision för 2022, säger Jeremias Jansson, Nordenchef på Unit4. Att implementera komplexa och omfattande lösningar som affärssystem i offentlig verksamhet kan vara en utmaning, men tack vare vår kunskap, storlek och erfarenhet från bland annat Höganäs kommun, Nacka kommun och Stockholms Stad vet vi vad som väntar och att vi kommer att bidra till ytterligare en kommuns framgångar.

Det affärssystem som Mölndals stad valt är Unit4 Business World On! Med ett intuitivt användargränssnitt och en flexibel arkitektur som enkelt kan anpassas efter förändringar i verksamheten, hjälper Unit4 Business World On! Mölndals stad att optimera hanteringen av stadens finanser och förvalta sina resurser på bästa möjliga sätt.

Flexibilitet och förmåga till uppskalning är otroligt viktigt för offentliga verksamheter och kommuner där förändringar ofta initieras i samband med förändringar i politiken på både riks- och lokalplanet. Om kommunen dessutom planerar en stark befolkningstillväxt är det extra viktigt att man inte arbetar i ett statiskt affärssystem som kan bli inaktuellt bara några år efter att det implementerats. Unit4s affärssystem är skapat för att kunna användas under många år genom att det kan anpassas i takt med utvecklingen av såväl kommunen som samhället i stort. Detta gör Unit4 Business World On! perfekt för offentliga verksamheter.

Kontakt

Katarina Gunnarsson

Managing Director Nordic

katarina.gunnarsson@unit4.com

Cecilia Axlinder

Head of Communication, Nordics

cecilia.axlinder@unit4.com
  • Mob. +46 766487685

Twitter

Social Media