Unit4

Aktuellt

Unit4 lanserar boten Wanda – en digital assistent som kommer att stötta användarna av Unit4s affärslösningar

Unit4 meddelar idag att företaget lanserar den digitala assistenten Wanda, som nu blir tillgänglig för alla användare av Unit4s affärslösning Unit4 Business World.

Wanda är en viktig del av Unit4 lanseringar under våren 2017 och är ett stort steg på vägen mot att leverera självkörande lösningar för företag. För att göra upplevelsen av Wanda så smidig och lätthanterlig som möjligt har Unit4 utvecklat den digitala assistenten så att den kan byggas in i det gränssnitt som brukaren helst använder sig av – exempelvis Skype, Slack och Facebook messenger. Wanda ger direkt tillgång till information i Unit4 Business World och bistår även med förslag på vad som behöver göras, så att uppgifterna kan utföras på ett snabbare och smidigare sätt.

Tids- och utläggsrapportera genom att chatta på valfritt språk
Wanda är en molnbaserad tjänst som tack vare att den byggs in i ett välkänt gränssnitt inte kräver någon som helst utbildning. Assistenten hjälper till att proaktivt automatisera, prioritera och utföra repetitiva uppgifter snabbare än någonsin och användaren kan kommunicera och interagera med sina affärssystem på samma sätt som de skulle med sina kollegor – genom att chatta.
Wanda kan hantera flera ämnen blandade i en och samma tråd och gör det möjligt för de anställda att hantera information i sitt affärssystem utan att behöva logga in.

Wanda är byggd på Unit4s People Platform som i sin tur är byggd på Microsofts molntjänstplattform Azure, och är motorn bakom företagets utveckling av självkörande applikationer. Unit4 använder sig av Microsofts språktjänst Language Understanding Intelligent Service (LUIS), vilket gör det möjligt för Wanda att förstå vad som önskas baserat på det språk som används.

– Vi använder vår expertis för att utveckla och implementera banbrytande teknik för att stötta användarnas produktivitet, så att de kan fokusera på det som skapar värde i deras arbete och därmed värde för företaget, säger Stephan Sieber, VD på Unit4. Denna typ av självlärande lösningar kommer att förändra hur teknik utvecklad för företag stöttar människor.

Under våren 2017 lanserar Unit4 Wanda i form av fem nya digitala assistenter:

  • HR Assistant – Enkel hantering av HR-relaterade ärenden där anställda exempelvis kan ansöka om ledighet, fråga efter hur många semesterdagar de har kvar eller hämta sin senaste lönespecifikation.
  • Purchasing Assistant – För att hitta produkter och leverantörer, generera rekvisitioner, och hantera godkännandeprocesser.
  • Time Assistant – Genererar automatiskt tidrapporter baserat på ett flertal olika dataströmmar samt GPS- och Beacon-baserad platsdata. 
  • Travel Assistant – Genererar reseförfrågningar och hanterar godkännandeprocesser baserat på resmönster och preferenser. Automatisk ifyllning av utläggsanspråk med hjälp av teknik för avläsning av kvitton. 
  • Approval Assistant – Meddelar och påminner chefer att godkänna uppgifter och flaggar extra viktiga uppgifter och godkännandeförfrågningar där det är snäva tidsfrister.

Kunderna ser redan nu hur Wanda kommer att stötta deras anställda
– Att låta anställda spendera massor av tid med att hantera administrativa uppgifter i tröga system som inte hjälper dem i arbetet är inte det bästa sättet att använda deras kompetens, förklarar Roland Flutet, IT Service Manager på ACL. Desto mer tid en anställd istället lägger på att skapa värde för företaget desto mer framgångsrikt blir också vårt företag, vilket kommer att bli möjligt med hjälp av denna digitala assistent. Wanda kan hjälpa oss genom att förenkla och snabba upp administrativa uppgifter som utläggsrapportering och resebokningar via Slack. Jag ser verkligen fram emot att välkomna Wanda till ACL.

Även den akademiska världen kommer att gynnas av att forskare och studenter kan fokusera på sina akademiska uppgifter istället för att slösa tid på det administrativa:

– Wanda kommer att kunna revolutionera sättet vi arbetar med administration. Wanda stöttar användarna via påminnelser och hjälp med att automatisera uppgifter, vilket kommer att minska den tid våra akademiska kollegor måste lägga på administrativa uppgifter och de kan istället fokusera på sitt akademiska arbete, säger Ian Sibbald, CFO, Cranfield University. McKinsey & Company förutser att den nya tekniken kommer att automatisera 45 procent av de uppgifter som anställda annars betalas för att utföra. Wanda är ett bevis för att detta kommer att hända redan under de närmsta åren.

 

Kontakt

Katarina Gunnarsson

Managing Director Nordic East

katarina.gunnarsson@unit4.com

Cecilia Axlinder

Communication Manager Continental Europe

cecilia.axlinder@unit4.com
  • Mob. +46 766487685

Twitter

Social Media