Unit4

Aktuellt

Vellinge kommun optimerar finanshanteringen med ekonomisystem från Unit4

Efter en upphandling har Vellinge kommun valt ekonomisystemet Unit4 Business World On! för att effektivisera sin verksamhet och hantering av kommunens ekonomi. Det nya ekonomisystemet kommer att ge kommunen bättre möjligheter att optimera hanteringen av sina finanser i samband med en ständigt föränderlig demografi och kommande investeringar.

Vellinge är en attraktiv kommun belägen mitt i Öresundsregionen och populär bland såväl barnfamiljer som företag. Kommunen utsågs 2016 till årets bästa skolkommun av Lärarförbundet och samma år utsåg Svenskt Näringsliv Vellinge kommun till att ha Sveriges fjärde bästa företagsklimat. 
Befolkningen ökar varje år sedan kommunen bildades 1974 och folkmängden uppgick under mars 2017 till 35 305.

Planerar för tillväxt
Även om kommunen - för att klara serviceutbyggnad och inte bygga bort boendekvaliteter eller miljövärden - har en målsättning för en befolkningsökning på högst en procent i genomsnitt, kommer kommunens invånarantal att öka från dagens 35 000 till 40 000 i mitten av 2020-talet och till omkring 50 000 år 2050.

De viktigaste faktorerna bakom den förväntade befolkningsutvecklingen är bostadsbyggandet, befolkningens åldersstruktur och dess flyttningsmönster. Bostadsbyggandet under perioden förväntas uppgå till drygt 3 200 bostäder, inklusive konvertering av fritidshus till året runt-bostäder.

För att enklare hantera den växande befolkningsökningen och de förändringar tillväxten kommer att innebära för byggande av nya bostäder och offentliga rum har kommunen valt att investera i ett nytt ekonomisystem från Unit4.

– Vi på Unit4 har mycket stor erfarenhet av att stötta kommuners utveckling genom effektiva ekonomi- och affärssystem, och vi ser fram emot att hjälpa Vellinge kommun i sin utveckling så att kommunen smidigt kan hantera sin planerade befolkningsökning till 2050, säger Jeremias Jansson, nordisk VD på Unit4. Att implementera komplexa och omfattande lösningar som affärssystem i offentlig verksamhet kan vara en utmaning, men tack vare vår kunskap, storlek och erfarenhet från en mängd svenska kommuner, däribland Stockholms Stad, vet vi vad som väntar och att vi nu kommer att bidra till ytterligare en kommuns framgångar.

Det affärssystem som Vellinge kommun valt är Unit4 Business World On! Med ett intuitivt användargränssnitt och en flexibel arkitektur som enkelt kan anpassas efter förändringar i verksamheten, hjälper Unit4 Business World On! Vellinge kommun att optimera hanteringen av kommunens finanser och att anpassa resurserna efter den ständigt föränderliga demografin.

Om Unit4 Sverige
Unit4 är en ledande leverantör av affärssystem byggda för serviceinriktade branscher. Med årliga intäkter på 500 miljoner euro och över 4 100 anställda runt om i världen levererar Unit4 ERP-system, branschfokuserade och bäst-i-klassen lösningar till tusentals kunder. Dagligen använder olika tjänsteföretag och organisationer inom utbildningssektorn, public service, ideell verksamhet, fastighet och finans, lösningar från Unit4. Unit4 - Affärssystem byggda för människor.

För mer information besök Unit4s hemsida, följ oss på LinkedIn, eller via vår Twitter @UNIT4_Sweden

Kontakt

Katarina Gunnarsson

Managing Director Nordic East

katarina.gunnarsson@unit4.com

Cecilia Axlinder

Communication Manager Continental Europe

cecilia.axlinder@unit4.com
  • Mob. +46 766487685

Twitter

Social Media