Unit4

Aktuellt

Peab väljer Unit4 Business World för sin ekonomihantering i bygg- och anläggningsverksamheterna

Efter en upphandling har Peab för affärsområde Bygg och affärsområde Anläggning valt affärssystemet Unit4 Business World med fokus på att öka kvaliteten på ekonomihanteringen, minska ledtiderna och i förlängningen leverera snabbare bokslut. Peab vill skapa en modern integrationslösning som kan hantera krav på masshantering och komplexitet inom deras shared service center, Peab Support.

Under 2017 har Peab för affärsområde Bygg och affärsområde Anläggning genomgått en upphandling av ett nytt affärssystem, med fokus på att effektivisera ekonomihanteringen av sin komplexa och transaktionsintensiva verksamhet.

Den nya affärslösningen har upphandlats för att användas av Peab Support, och systemet måste därmed stödja omfattande krav på masshantering och effektivitet i processer. Peab Support har sin bas i transaktionsintensiva, processintensiva och personalintensiva tjänster och i den nya affärslösningen kommer Peab Support att hantera redovisning och rapportering för dotterbolag med ca 10 000 anställda och en omsättning på ca 35 miljarder kronor i tre länder.

Sökte efter en modern integrationslösning
Peab vill att det nya affärssystemet, och därtill kopplade processer, ska ge högre kvalitet och minskade ledtider och i förlängningen ett snabbare bokslut.

Två viktiga punkter på kravlistan var att det nya affärssystemet skulle kunna integrera med en stor mängd kringsystem inom Peab, men även externt, samt att det skulle bli enklare att starta och avveckla nya företag vid förvärv eller försäljning. Då Peab agerar på den nordiska marknaden var det också viktigt att det nya affärssystemet måste följa samtliga länders legala krav samt branschkrav.

Valet föll på Unit4 Business World
Efter en längre utvärdering av ett antal leverantörer föll till slut valet, under december 2017, på Unit4 Business World. Peab valde Unit4s lösning framför andra leverantörer eftersom den sammantaget bäst bedömdes stödja kraven, inte minst utifrån masshantering, projektredovisning och möjligheten till effektiva integrationer.

– Vi har haft ett gott samarbete och en bra dialog som lett fram till ett avtal som bägge parter är nöjda med och glada över, säger Finn Følling, VD Sverige och Finland på Unit4. Men det är nu det verkliga arbetet börjar och vi ser fram emot att hjälpa PEAB att realisera sina mål.

Kontaktpersoner för mer information:
Julia Nord, Strategic Key Account Manager, Nordics
Unit4
Telnr: +46 72 362 70 08

Finn Følling
Managing Director, Sverige och Finland
Unit4
Telnr: +47 22 588 500

Kontakt

Katarina Gunnarsson

Managing Director Nordic

katarina.gunnarsson@unit4.com

Cecilia Axlinder

Head of Communication, Nordics

cecilia.axlinder@unit4.com
  • Mob. +46 766487685

Twitter

Social Media