Unit4

Aktuellt

PantaMera effektiviserar med nytt affärssystem från Unit4

Efter en upphandling har Returpack, mer känt som Pantamera, valt affärssystemet Unit4 Business World. Det nya systemet gör det möjligt att automatisera och digitalisera ekonomiprocesserna och på så sätt frigöra tid för ekonomifunktionen att stödja övriga i organisationen med ekonomiuppföljning och inköp.

Returpack grundades 1984 och startade då ett pantsystem för aluminiumburkar. 1994 startades även ett pantsystem för PET-flaskor. Företagets vision är att bidra till ett hållbart samhälle genom världens bästa pantsystem.

- Vi är ansvariga för Sveriges största pantsystem av burkar och PET-flaskor för konsumtionsfärdig dryck, säger Lena Jessen, adminisitrativ chef på Returpack. Det är vår uppgift att få återvinningssystemet att fungera i alla led; sprida information om återvinningssystemet, hantera ersättningar samt koordinera hämtning av tomma förpackningar. Det är därför viktigt att vi ständigt arbetar med att utveckla pantsystemet, våra logistiklösningar och våra samarbeten för att öka tillgängligheten och därmed återvinningen.

Önskemålet var att hitta ett ekonomisystem som kan automatisera och digitalisera det dagliga arbetet, samtidigt som det ger god kontroll med inbyggda kontrollfunktioner. Man ville även att det skulle finnas möjlighet att integrera detta med övriga system i företaget och ge möjlighet till utveckling och integration med nya system i framtiden.

Att förenkla och effektivisera ekonomiarbetet är viktigt, så att Returpack kan frigöra tid och resurser till att fokusera på sitt huvudsakliga uppdrag och mål – att se till att 90 procent av Sveriges aluminiumburkar och PET-flaskor återvinns.

– För att kunna hänga med i utvecklingen och digitaliseringen så krävs det ett nytt tänk, säger Lena Jessen. Med ett effektivt system som Unit4 Business World får vi effektivare ekonomiska processer och kan därmed förvalta våra resurser på ett bättre sätt.

Kontakt

Katarina Gunnarsson

Managing Director Nordic East

katarina.gunnarsson@unit4.com

Cecilia Axlinder

Communication Manager Continental Europe

cecilia.axlinder@unit4.com
  • Mob. +46 766487685

Twitter

Social Media