Unit4

Aktuellt

Unit4 och Stockholms stad finalist i European IT & Software Excellence Awards

Unit4 har blivit utsett till en av finalisterna i kategorin ”Public Sector or Utilities Solution of the Year” i den prestigefulla tävlingen European IT and Software Excellence Awards. Nomineringen baseras på att Unit4s projekt var ytterst framgångsrikt med bland annat en lägre slutkostnad och att det dessutom avslutades hela sex månader i förtid.

Tävlingen, som arrangeras av europeiska leverantörer och distributörer, lyfter fram de företag i Europa som har bästa praxis inom kundlösningar i kombination med god kundservice. Unit4 har tagit en finalplats i kategorin för lösningar inom offentlig sektor tack vare företagets framgångsrika samarbete och projekt, kallat SUNE, med Stockholms stad.

– Domarna var glada över att detta projekt inte bara var baserat på en teknisk lösning utan omfattade hela idén med förändringshantering och att göra system för människor - människor i Stockholms stad, säger John Garrett, redaktör för IT Europa och ordförande i domarpanelen. Detta projekt fick, i denna ytterst konkurrenskraftiga kategori, väldigt höga betyg för sin integrerade strategi. Vi önskar dem lycka till!

Projektet SUNE – en framgångssaga
I april 2012 beslutade kommunfullmäktige i Stockholms stad om att genomföra en koncerngemensam upphandling av ett ekonomisystem. Vid det läget hade stadens stadsdelsförvaltningar och fackförvaltningar ett gemensamt ekonomisystem, medan varje bolag hade sin unika ekonomisystemslösning. Stockholms stad genomförde upphandlingen under åren 2013-2014 och systeminförandet under åren 2014-2017. Införandet hade utgångspunkt i ett mallkoncept, utifrån att erhålla effektivitet i kommande drift, förvaltning och utveckling. Det ekonomisystem som valdes och implementerades är Unit4 Business World.

Upphandlingen och införandet genomfördes i projektform, där projektet fick namnet SUNE (Stockholms stads Upphandling av Nytt Ekonomisystem). Projektet kan sammanfattas som ett omfattande förändringsprojekt i en stor organisation med långt skilda verksamheter.

Utifrån genomförda interna utvärderingar och redovisade resultat, blev utfallet av uppsatta projektmål och effektmål positivt. Projektets utfall hamnade väl under den i förstudien bedömda kostnaden och avslutades cirka ett halvår före slutdatumet i tidplanen. Detta, i kombination med det nära och mycket framgångsrika samarbetet med Unit4 under införandet av ekonomisystemet, är anledningen till att projektet nominerats till ett av priserna i European IT & Software Excellence Awards.

Prisutdelning i London
Prisutdelningen kommer att ske under en middag på Royal Garden Hotel i London den 19 april 2018. Där kommer det att meddelas huruvida Unit4s projekt med Stockholms stad eller något av de konkurrerande företagen i kategorin är vinnaren av det prestigefulla priset.

 

Kontakt

Katarina Gunnarsson

Managing Director Nordic East

katarina.gunnarsson@unit4.com

Cecilia Axlinder

Communication Manager Continental Europe

cecilia.axlinder@unit4.com
  • Mob. +46 766487685

Twitter

Social Media