Unit4

Aktuellt

Mer än var tredje svensk slösar tid på IT relaterade problem

En undersökning från Unit4, utförd av undersökningsföretaget YouGov, visar att svenska tjänstemän lägger för mycket tid på administration, främst IT-problem, trots att de arbetar i affärssystem som de tror är bra nog.

Svenskar är kända för att snabbt ha anammat digitaliseringen och att vi är pigga på ny teknik. Ändå visar en undersökning beställd av affärssystemföretaget Unit4 att var tredje svensk kontorsarbetare (33 procent) har problem med IT på jobbet, och mer än var tredje svensk (38 procent) lägger alldeles för mycket tid på administration på arbetet, där IT-relaterade uppgifter och/eller IT-problem är den vanligaste administrativa uppgiften.

Bland äldre är det ännu vanligare att man behöver lägga onödig tid på IT-relaterade uppgifter. I åldern 18–29 år svarar endast 22 procent av respondenterna att IT-relaterade problem är den vanligaste administrativa uppgiften, men bland respondenterna som är 60 år eller äldre är det hela 41 procent som svarar att detta är den vanligaste administrativa uppgiften.

– Vi svenskar är kända för att vara teknikvana och positiva till ny teknik, ändå måste vi varje dag tackla IT-problem som inte borde finnas där med tanke på den teknik som idag finns tillgänglig, säger Katarina Gunnarsson, VD på Unit4 Nordic East. Vi är helt enkelt lite för tålmodiga och accepterar problem med IT, istället för att ställa krav på att de IT-system vi arbetar i ska fungera sömlöst så att de inte stör arbetsuppgifterna.

En annan intressant siffra ur undersökningen, där 505 svenska kontorsanställda tillfrågades, är att en majoritet (62 procent) anser att de arbetar i antingen helt eller delvis lättanvända och moderna affärssystem, trots att de samtidigt säger att de har problem med IT. Mer än var fjärde svensk kontorsanställd (27 procent) säger dock att de inte arbetar i lättanvända och moderna affärssystem.

– Att anse att ett affärssystem är bra och modernt, samtidigt som man regelbundet måste hantera IT-problem som ett bra affärssystem inte skulle orsaka, är motsägelsefullt och säger en del om hur dåliga vi är på att ställa tillräckligt höga krav på våra affärssystem, säger Katarina Gunnarsson. Detta späs på av en allmän okunskap kring vad ett riktigt bra affärssystem faktiskt ska kunna leverera, och där behöver vi inom affärssystembranschen bli bättre på att informera om vad affärssystem kan göra för att minska IT-problemen och förenkla arbetsvardagen.
 

Om undersökningen
Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov. Under perioden 10–12 juli 2018 har sammanlagt 505 intervjuer genomförts via internet med tjänstemän i åldersgruppen 18+ år över hela Sverige.

Kontakt

Katarina Gunnarsson

Managing Director Nordic East

katarina.gunnarsson@unit4.com

Cecilia Axlinder

Communication Manager Continental Europe

cecilia.axlinder@unit4.com
  • Mob. +46 766487685

Twitter

Social Media