Unit4

Aktuellt

Ytterligare ett universitet väljer Unit4 Student Management

Unit4 meddelar idag att brittiska Buckinghamshire New University har valt en lösning för studenthantering från Unit4. Unit4 Student Management körs som en molntjänst och universitet räknar med att studenternas studieupplevelse kommer förbättras genom en personanpassad åtkomst till allt som har med studierna att göra.

Unit4 Student Management vill ge studenter en förenklad och pedagogisk upplevelse under hela deras studietid, framför allt vid olika typer av administrativ interaktion såsom betalning av studieavgifter, kurshantering, närvaroapportering och boende. Det kommer också att ge lärare och annan personal värdefull insikt i studenternas studieprestationer och statistik.

–Universitetet inser vikten av högkvalitativa IT-lösningar och kommer att göra betydande IT-investeringar under de kommande fem åren, säger Nicholas Roussel-Milner, Director of Information Systems and Technology på Buckinghamshire New University. Investeringarna kommer att förbättra studentupplevelsen, stötta förändringsprocesser och förbättra kvaliteten på universitetets IT-tjänster.

Enligt Roussel-Milner förväntar sig studenter att ha information till hands på ett enkelt och tillgängligt sätt – dygnet runt. Universitetet vill därför ge studenterna en modern upplevelse som matchar den interaktion som de är vana vid i sina digitala liv. Den nya lösningen är en del av en övergripande strategi att gå från att endast hantera studentinformation till att leverera en berikande och personlig upplevelse för studenterna.  

Unit4 Student Management, som har byggts på Microsoft Azure, kommer att bli den mest använda IT-lösningen på universitetet med ett arbetsflöde och självbetjäning för över 1 000 anställda och 8 800 studenter. Buckinghamshire New University arbetar redan med att implementera Unit4 Business World Finance samt HR & Payroll. Integrationen mellan dessa lösningar och studenthanteringslösningen kommer att öka transparensen i informationen mellan olika användningsområden, så att universitetets anställda kan ta beslut snabbare och mer effektivt.

Kontakt

Katarina Gunnarsson

Managing Director Nordic East

katarina.gunnarsson@unit4.com

Cecilia Axlinder

Communication Manager Continental Europe

cecilia.axlinder@unit4.com
  • Mob. +46 766487685

Twitter

Social Media