Unit4

Din guide till Shared Services

Implementering av Shared Services är en förändringsprocess som berör hela verksamheten. För att lyckas krävs det en enhetlig inställning med långsiktigt perspektiv och väldefinierade mål.

En rad verksamheter ser på Shared Services som den mest effektiva modellen för att förbättra kostnadskontrollen, öka servicegraden och skapa förutsättningar för snabbare tillväxt. För att hjälpa dig vidare i processen har vi tagit fram olika artiklar, e-guider och blogginlägg där vi delar med oss av våra tankar om Shared Services-konceptet. 

 

Få ut mer av mindre - Shared Services: tips och trender

Forsiden på gratis e-bok om Shared Services tips og trender

Ladda ner vår gratis e-bok och få konkreta tips på hur du kan genomföra en lyckad övergång till Shared Services i din verksamhet. Läs om:

  • Nordiska trender
  • Typiska organisatoriska hinder
  • Val av driftsmodell
  • Vad som krävs av ledningen

10 tips vid implementering av Shared Services

Forsiden på gratis ebok om tips før implementering av Shared Services

Funderar du på om Shared Services är aktuellt för din verksamhet? Ladda ner vår gratis e-bok och få praktiska tips och råd om bland annat:

  • Målsättning och strategi
  • Att genomföra förstudie
  • Verksamhetens mognadsgrad
  • Lösningsarkitektur

 

Läs mer om Shared Services på Unit4 bloggen

8 fördelar med Shared Services

1. Ökad samlad kompetens
Ett Shared Services-center samlar kompetens och ger goda förutsättningar till att leverera tjänster av hög kvalitet. Då specialister samarbetar nära varandra sker kompetensöverföringen naturligt.

2. Förenkla uppköp

Om du vill "rusta upp torpet" inför en eventuell försäljning, kan en övergång till Shared Services vara lämpligt. En potentiell köpare kommer att uppskatta en investering som har effektiviserat verksamheten och tillfört effektiva stödfunktioner.

3. Professionalisering och best practise 
Professionalisering blir ofta framhävt som det viktigaste resultatet av en Shared Services-strategi. Modellen gör det enklare att etablera best practises för tjänsteleverans, både internt och externt.

4. Bättre beslutsunderlag 
Ett bra verksamhetsstyrningssystem som hanterar Shared Services eliminerar flera existerande system och datakällor. På så vis ges ledningen tillgång till aktuell information – med andra ord ett bättre underlag till att fatta beslut. 

5. Ökad effektivitet och reducerade kostnader
Genom professionalisering och stordriftsfördelar kommer Shared Services att ge er möjligheten till att lokalisera driften där det är mest kostnadseffektivt. Det blir enklare att skala upp infrastrukturen och resurserna efter det faktiska behovet.

6. Bättre teknologi
Shared Services betyder ofta att du kan sanera flera system och ersätta dem med ett modernt affärssystem. Detta betyder att du kan fokusera på att vidareutveckla och optimera systemet med den senaste teknologin. 

7. Förbered för tillväxt
Vare sig ni växer organiskt eller genom uppköp och fusioner, kommer fler anställda och fler kunder att kräva mer av organisationen. Med Shared Services och ett skalbart affärssystem går det enklare. Ett modernt affärssystem slår inte i taket även om verksamheten ökar med 25 nya enheter, utan gör det enklare att samla enheterna under ett gemensamt paraply. 

8. Enklare väg till molnet
Sist men inte minst: implementering av Shared Services innebär ofta en konsolidering av affärsystemet, som i sin tur gör driften enklare. Om ni går i tankarna att flytta verksamhetens IT-lösningar till molnet är det en fördel att ha kört en sanering av systemparken på förhand.

Ett modernt ERP-system

Ett modernt och flexibelt affärssystem är avgörande för ett väl fungerande Shared Services-center.

När man funderar på att etablera Shared Services är det naturligt att utvärdera det existerande affärsystemet i förhållande till andra system som är förberedda för att stödja Shared Services. 

Rema 1000, Schibsted, Skanska och Bergen kommun har implementerat Shared Services med stöd av Unit4 Business World

Vill du veta mer? Kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal!