Unit4

Allt börjar hos dig

Du vet vad som krävs för att din verksamhet ska fungera på bästa sätt. Men får du ofta höra att ”systemet fungerar inte på det sättet”?
Unit4 bygger lösningar för tjänsteföretag och offentliga organisationer som matchar din verksamhets utmaningar, förutsättningar och möjligheter. Våra lösningar börjar hos dig och anpassas till medarbetarnas behov, arbetssätt och potential. Så ta farväl till den gamla tidens system och se till att du istället bestämmer villkoren för affärssystemets funktionalitet och nytta.

Du är unik

Din organisation levererar värdefulla tjänster till kunder, studenter och medborgare och ni förtjänar affärssystem som utvecklats specifikt för att stödja detta med hög kvalitet.

Förenkla arbetet

Dina medarbetare hanterar dagligen komplexa uppgifter. Med smarta lösningar kan dessa göras på ett enklare och snabbare sätt.

Förändringskraft

Verksamheten utvecklas varje dag. Att anpassa sig till förändring borde vara lika enkelt för dina medarbetare som för dem att utföra sina vardagliga arbetsuppgifter.

Molnet i din takt

Det borde inte spela någon roll var dina applikationer finns. Om de ska ligga i det publika eller privata molnet, eller i din lokala serverhall, ska alltid vara ditt val och ditt beslut.

Tänk om… affärssystem vore anpassade för tjänsteorganisationer?

Visa Göm

Affärssystem har hjälpt till att utveckla och effektivisera tillverkningsindustrin med standardiserade och repetitiva processer. Det är nu dags för tjänsteföretag och offentliga organisationer att ta ett språng in i framtiden med hjälp av system som är särskilt anpassade för människor och förändring. Men hur skulle det kunna se ut och fungera?

Tänk dig at systemen utgår från din verksamhets utmaningar och verklighet och som anpassar sig efter era förutsättningar och möjligheter allt eftersom de förändras. Du skulle kunna eliminera risken att jobba med stelbenta system som hindrar verksamheten att utvecklas i rätt riktning. Du skulle också kunna dra nytta av andra företags och organisationers erfarenheter och förbättringar, från alla hörn av världen. Kort sagt – du får full frihet att själv skapa ramarna för hur affärssystemet ska fungera.


Dags för förändring

Dagens personalintensiva organisationer möter en betydligt mer komplex och dynamisk omgivning jämfört med tidigare i och med ny och hårdare konkurrens, men även på grund av ökade krav och förväntningar från kunder och medborgare. När din organisation måste anpassa sig efter ständiga marknadsmässiga, tekniska och kompetensmässiga förändringar måste du ha full frihet och flexibilitet att förändras. Du måste själv kunna sätta villkoren för anpassningarna.

Offentliga organisationer och tjänsteföretag behöver affärssystem och lösningar som erbjuder anpassade verktyg för kommunikation, planering och problemlösning. Det är därför dags att utmana de tröga och fyrkantiga affärssystemen som en gång i tiden byggdes för repetitiva processer. Unit4 erbjuder en helt ny generation av flexibla, anpassningsbara och snabba affärsapplikationer som utvecklats på vår revolutionerande “People Platform”. Våra lösningar hjälper människor att arbeta smartare, snabbare och mer tillsammans. Med våra lösningar är det du som bestämmer.

Ladda ner Whitepaper:
Digital Revolution Digital Revolution
eller rapporter:
Eval Source Eval Source
Mint Jutras Mint Jutras

Tänk om… förändring hanterades naturligt av din mjukvara?

Visa Göm

Traditionella affärssystem har utvecklats för maskiner och repetitiva processer. Så fungerar inte personalintensiva organisationer. Hos dem förändras förutsättningarna och konkurrenssituationen hela tiden, samtidigt som fönster till nya möjligheter öppnas och stängs ett efter annat, utan förvarning. För att lyckas i denna snabbföränderliga värld måste du kunna växla spår och anpassa dig snabbt och effektivt. Tänk om ditt affärssystem var byggt på en flexibel grund som enkelt kan modelleras om, utan behov av kodning, exakt när din verksamhet behöver det?

Och med en förändringsnyckel som är tillgänglig för alla i organisationen, från högsta ledningen ned till varje enskild användare. Det skulle ge dig möjlighet att eliminera de kostnader, ledtider och förseningar som anpassningar av traditionella affärssystem normalt för med sig. Med Unit4 är informationen, logiken, arbetsflödena, processerna och analysfunktionerna helt integrerade. Det innebär att en systemförändring automatiskt slår igenom i alla delar av applikationen simultant så att dina medarbetare inte störs av förändringsarbetet.


Arbeta smartare

Unit4 People Platform erbjuder en helt ny värld av möjligheter och funktioner som utvecklats utifrån människors behov. Plattformen ger dig också möjlighet att dra nytta av de senaste tekniksprången inom bland annat sociala medier, mobil teknik, analys- och prognosverktyg, molnet och big data. People Platform förstärker nytta och funktionaliteten hos Unit4:s nyckelprodukter och gör dem mer intuitiva, insiktsfulla och flexibla att använda samt lätta att förändra.

Med People Platform har vi bundit samman vår systemarkitektur samt våra designprinciper och innovativa funktioner i ett gemensamt och banbrytande koncept. Plattformen består av fyra nyckellager:

  • Personlig upplevelse – helt nytt sätt att lära sig och att använda affärsapplikationer.
  • Affärsfunktioner – fullständigt anpassat efter användarnas affärsbehov.
  • Smart Context – En ”smart helhet”, som levererar integrerad och kontextdriven information samt smarta samarbets- och prognosfunktioner.
  • Elastisk grund – tillämpar unik expandera-och-relatera-teknik för maximal flexibilitet.


Det tillför fördelar till Unit4´s nyckelprodukter som gör dem intuitiva, lätta ändra och flexibla att använda.

Enkelt och intuitivt

Strunta i systemutbildningen och erbjud istället intuitiva applikationer som fungerar i enlighet med dina medarbetares arbetssätt och där de arbetar (på en stationär eller mobil enhet).

Relevant funktionalitet

Erbjud produktivitetshöjande och informationsanpassade verktyg som passar varje medarbetares unika roll, funktion och relationer inom organisationen – vilket också enkelt kan ändras när det behövs.

Komplett

Utrusta dina medarbetare med verktygen som ger dem allt de behöver för att lyckas, utan att behöva förlita sig på tillämpningar som kalkylprogram och andra sidoapplikationer.

Branschanpassat

Använd styrnings- och planeringsfunktioner, anpassade för tjänsteföretag och offentliga verksamheter, ”direkt ur boxen” och leverera omedelbar verksamhets- och affärsnytta till din organisation.

Kärnfunktionalitet

Hantera din organisation effektivt och kraftfullt med teknikledande, plattformsintegrerade och moderna funktioner för finans, löner och HR.

Expertverktyg

Spar tid med anpassade verktyg för bland annat kassaflödesplanering, konsolidering samt rese- och utgiftshantering som automatiserar processerna från början till slut och få tid över till värdeskapande.

Digitalt

Sociala acceleratorer

Nu kan du förbättra samarbete och addera ett extra lager av insiktsfull och relaterad information till beslutsfattandet. Genom att i ännu högre grad föra människor, data och processer samman kan nya mönster urskiljas och nya svar sållas fram ur informationsmassorna som din organisation kan agera på.

Mobila acceleratorer

Lås upp potentialen i det mobila arbetssättet genom att utnyttja styrkan i varje mobil enhet och använda kontextdriven mobildata för att minska jobbet att registrera information manuellt.

Analytiska acceleratorer

Dra nytta av fördelarna med ”in-memory”-teknik och avancerade prognosalgoritmer som gör det betydligt enklare att följa upp och strömlinjeforma affärsprocesser samt förutspå framtida hot och möjligheter.

Klar sikt från molnet

Våra molnbaserade lösningar öppnar fönstret till en helt ny flora av möjligheter där du bland annat kan kombinera data ur olika system med realtidsinformation utanför din organisation, eller branschrelaterade KPI:er och jämförelsedata för att utveckla din verksamhet.

Dynamisk anpassning

Använd vår ”expandera-och-relatera”-teknik för att möta verkligheten med ett integrerat och skalbart affärssystem som vid behov automatiskt utökar kapaciteten för varje modul, rapport och arbetsflöde.

Agilt införande

Säkerställ att dina affärsapplikationer alltid kan matcha din verksamhets utmaningar och möjligheter genom att ge användarna möjlighet att kontinuerligt uppdatera verktygen själva. Detta eliminerar de frysta situationer och flaskhalsar som vanligtvis uppstår när specialister måste kallas in för att genomföra systemändringar och anpassningar.

Lägsta TCO

Hantera dina föränderliga verksamhetsbehov och ombytliga omgivning med en lösning som erbjuder färdiga och kraftfulla funktioner ”direkt ur boxen” och som kontinuerligt utvecklas utan kodning.

Tänk om… affärsapplikationer formade sig själva efter dina medarbetares arbetssätt och behov istället för tvärtom?

Visa Göm

Unit4 skapar lösningar för människor. Till skillnad från maskiner arbetar människor för värdeförbättring och personliga mål. Istället för att låta dina medarbetare slösa tid på rutinmässiga uppgifter, ge dem verktyg som möjliggör smartare och effektivare arbetssätt.

Hjälp dem att samarbeta effektivare och att bli mer kreativa. Med verksamhetsomgripande och rollbaserade verktyg, som också erbjuder snabb anpassning på individnivå, ger du dem möjlighet att passionerat fullfölja sina mål.

Lanseringar

Unit4 Financials

Ett större perspektiv, det är vad varje ekonomiavdelning behöver. Nu levererar Unit4 Financials (tidigare Coda) ett större perspektiv ön någonsin tidigare, tack vare unika funktioner, Analyzer och Flexi-Fields.

Läs mer

Unit4 Business World On!

Byggt för människor – Upplev kraften i People Platform:  Unit4 Business World On! Ett unikt affärssystem för företag och organisationer som lever i förändring.

Läs mer

Tänk om… du kunde forma molnet?

Visa Göm

Det finns inget självklart val mellan lokalbaserade servrar, privat eller publikt moln. Vilken lösning som passar bäst beror på verksamhetens unika förutsättningar och behov. Men med Unit4:s koncept “Cloud at your Speed” spelar det ingen roll hur eller var du kör applikationerna – du har alltid tillgång till alla funktioner, med snabbt införande och fullständig flexibilitet.

Och du kan när som helst flytta mellan olika moln eller ta hem lösningen till en lokalbaserad serverhall. Du kan också uppgradera applikationerna i din egen takt för att matcha era behov och arbetsflöden. Och med extra säkerhets- och återställningsfunktionalitet kan du köra våra applikationer i molnet helt tryggt.

Därför Unit4

Människan är hjärtat i tjänsteföretagens och de offentliga organisationernas verksamhet. Unit4 People Platform har därför utvecklats – in i minsta detalj – utifrån professionella tjänsteföretags och offentliga verksamheters utmaningar och behov. Vårt angreppssätt skiner tydligt igenom alla våra flexibla och anpassningsbara applikationer, vilka också utvecklas i takt med dina medarbetare. Våra sociala och mobilanpassade lösningar håller dem uppkopplade var än de befinner sig. Med kraftfulla, branschanpassade och inbäddade analysverktyg och -funktioner kan målen nås snabbare och effektivare. Och med vårt kontextdrivna och självlärande Smart Context-koncept ökar träffsäkerheten i prognoserna och kalkylerna, liksom produktiviteten i arbetsteam och projekt. Att du sedan kan tillämpa molnet helt på dina villkor, enligt vår devis “Cloud at your Speed”, ger dig oöverträffad flexibilitet.

People are at the heart of service organizations and government agencies. Unit4 has been built from the ground up to reflect the business realities of people-centric organizations without limitations.
The Unit4 people-driven approach is evident...

  • ...in our flexible, adaptable applications that grow and evolve with your people
  • ...in our social and mobile capabilities that keep them connected wherever they are
  • ...in our embedded analytics and industry-specific capabilities ready right out of the box
  • ...in the Cloud Your Way approach that delivers cloud deployment without compromises
  • ...in the Smart Context capabilities that learn from every interaction in your system

Above all, our approach to helping people-centric organizations succeed is in our core philosophy:
we make the applications, you make the rules.

Ladda ner Whitepaper:
Digital Revolution Digital Revolution
eller rapporter:
Eval Source Eval Source
Mint Jutras Mint Jutras