Från HR till People Success: utvecklingen av Unit4:s personalstrategi
Skip to main content
HR people success

Från HR till People Success: utvecklingen av Unit4:s personalstrategi

från  september 23, 2021 | 5 min läsning


Under de senaste två åren har Unit4 genomgått en fullständig omvandling, skapat en verklig ”människan först-kultur” och återuppfunnit HR med nya People Success-team … Vi har tagit HR från ett traditionellt 1900-talstänk till en fullkomligt modern ”People Sucess”-strategi, och kärnan av vår vision har varit att inte bara inkludera våra medarbetare utan även våra kunder och de lokalsamhällen där vi alla bor och jobbar.  

 
Att gå från ett traditionellt HR-tankesätt till ett tankesätt där människans framgång sätts först handlar i grunden om att anamma ett holistiskt perspektiv rörande samtliga aspekter av hur vi interagerar med folk.    
Precis som för våra kunder är Unit4:s största tillgång våra medarbetare.    

Vårt affärsvärde ligger i våra personalrelaterade funktioner: produktdesign, ingenjörskonst, försäljning, marknadsföring, ledarskap m.m.  och vi kan bara lyckas om vi säkerställer deras framgång.    

Vi har rört oss bort från HR-avdelningar vars fokus ligger på att säkerställa regelefterlevnad och minska organisationens skadeståndsansvar, och mot en maximering av medarbetarnas värde samt det värde vi levererar till dem för att se till att alla kan utveckla sina bästa sidor.    Resan börjar i att attrahera kandidater genom att erbjuda en positiv upplevelse och leder vidare till att kunna göra karriär på egna villkor utan barriärer, även om det innebär att nästa naturliga steg är att lämna organisationen ifråga och gå vidare i livet.

Att sätta människan först handlar om värderingar

Vår resa mot People Success började med att formulera våra värderingar.    
Och vi anser inte att detta är en slump.    
Vi har gjort ett åtagande att följa dem för att kunna eftersträva en verkligt holistisk strategi med fokus på människan, eftersom denna ansats erbjuder en solid och fullkomligt naturlig utgångspunkt.    
Vi kan inte följa en strategi som sätter ”människan först” om vi inte är villiga att vara äkta och nyfikna på vad framtiden har att erbjuda.    
Och vi kan inte ha en inverkan om vi inte ger våra medarbetare de nödvändiga verktygen och resurserna för att lyckas – materiella, fysiska, emotionella och kompetensbaserade.
    
Vilken skillnad en kris gör: covid-19:s roll i vår People Success-förvandling
    
Trots att  många av dessa förändringar har sammanfallit med covid-19 (som har påverkat samtliga aspekter av hur vi lever och gör affärer) så har de varit på gång länge. Covid-19 tillhandhöll drivkraften att genomföra många av våra nya initiativ snabbare än vi annars skulle ha gjort. Och det av en mycket enkel anledning – nödvändighet.

I början av mars förra året startade vi ett program för att skapa en mer flexibel arbetsmodell som gör det möjligt för våra medarbetare att arbeta var och när de vill. På mindre än ett år har vi bevisat att det inte bara är hållbart att arbeta på distans långsiktigt utan att det även är hållbart och till och med fördelaktigt för produktiviteten, målsättningen och medarbetarnas hälsa och välbefinnande.

Dessutom erbjuder vår policy för arbete och fritid obegränsad tjänstledighet och vi kan tillhandahålla en i sanning flexibel arbetsplats där folk får det stöd som krävs för att skapa sin egen framgång.    

Skydda vårt folk så att alla kan arbeta bättre
    

Tack vare denna kunskap har vi kunnat bygga vidare på våra befintliga initiativ för att skapa en kultur av tillit, flexibilitet och valmöjligheter som ger alla chansen att ordna en personlig arbetsmiljö som uppfyller individuella behov avseende både arbetsroll och ramverket för respektive land.

För att hjälpa våra medarbetare att hantera de utmaningar som följer av samhälleliga nedstängningar – från social isolering till att gränsen mellan arbete och privatliv suddas ut – har vi infört en rad olika initiativ för psykiskt och fysiskt välbefinnande utformade för att säkerställa att alla har de verktyg som krävs för att hålla sig friska och nöjda på jobbet.

Vi har även uppgraderat hur både vi och våra kunder kan interagera med våra medarbetare för att se till att de har vad de behöver.. Genom vårt förvärv av Intuo (som nyligen bytte namn till Unit4 Talent Management) kan vi följa våra medarbetares engagemangsnivåer, attityder och prestationer i realtid, roaktivt tillhandahålla utbildnings- och träningsrekommendationer för att garantera personlig utveckling.

Ett åtagande för lärande

Eftersom vi vet att alla vill prestera så väl som möjligt – och eftersom vi har en fantastisk community med folk som arbetar inom alla möjliga områden här på företaget – har vi dessutom tagit ett steg mot kontinuerligt lärande.
Ett av våra nya initiativ är utbildningsfestivalen som vi arrangerar två gånger per år.
Det här veckolånga evenemanget för alla våra medarbetare inriktar sig på det virtuella landskapet och består av en rad korta sessioner som sammanställts för att låta vårt folk utforska helt nya ämnen, friska upp sina kunskaper inom välbekanta områden eller utöka sin kunskapsbas i samarbete med andra medlemmar i Unit4-familjen.

People Success innebär framgång för alla

Utöver arbetsmiljön har vi i år tagit tillfället i akt att granska företagets sociala ansvar (CSR) på nytt.
Vår förhoppning är att alla våra CSR-initiativ ska ha en positiv inverkan på världen överlag och de samhällen där våra medarbetare, kunder och deras kunder bor.
För detta ändamål är vår molnprogramvara redan koldioxidneutral – och kommer att drivas helt med förnybar energi innan 2025.

För att stödja miljöprojekt på ett sätt som aktivt gynnar marginaliserade samhällen planterar vi även ett träd i vår virtual Customer Forest för varje kund som är i partnerskap med Treedom, vilket skapar lokal biologisk mångfald och ekonomiska möjligheter samtidigt som vi absorberar CO2 (734 670 kg hittills, för att vara exakt).

En strategi för människor är en strategi för företagen

En av de saker som den här resan har hjälpt oss att uppskatta i People Success-teamet och företagets globala ledarteam är att en strategi som satsar på individens framgång inte handlar om att blott stärka varumärket.
Det utgör en viktig del av hur vi gör affärer och är en nyckelkomponent i en sund affärsmodell.

Det är inte bara våra ledare, medarbetare och vår företagskultur som kan dra fördel av omvandlingen
utan även våra Customer Success-team och kunderna själva – och det är lätt att se varför.

Effektiv kundservice – och effektiv produktleverans för den delen – är endast möjlig om företagskulturen verkligen engagerar människor och inspirerar dem att göra sitt jobb på ett sätt som bidrar till andras framgång.
Kulturen och kapaciteten hos en organisation, som härleds från hur de anställda behandlas, är de enda reella och varaktiga källorna till konkurrensfördelar. 
Vi har omdefinierat det slutliga målet för området som tidigare kallades HR:
mer data och mindre krångel.
Mer fokus på individuella teammedlemmar och mindre tid som tillbringas med att basunera ut ledningens åsikter.
Vi förstår att folk letar efter mer än bara en arbetsplats nuförtiden och det gläder mig att kunna säga att traditionell HR, åtminstone på Unit4, tillhör det förflutna.
Vi väntar inte på att bli informerade om beslut! Vi skapar proaktivt målbaserade program utifrån inlägg och feedback från våra medarbetare, vilket bidrar till att vidareutveckla våra affärsambitioner.

Allt fler företag rör sig mot denna People Success-filosofi och jag ser positivt på framtiden för alla People Success-ledare och team.
Det finns så mycket vi kan göra för folk och organisationer – och inget ledarteam bör vara utan People Success.

Sign up to see more like this

Image of Lisa Dodman - Chief People Officer at Unit4

Lisa Dodman

Unit4 Chief People Success Officer Lisa has spent 25 years in HR working globally within generalist roles, and 18 years in the software industry largely in ERP and PLM organizations. Lisa, som har erfarenhet inom strategidefiniering och drivande av verksamhetsomvandlingar, anslöt sig till Unit4 i 2015 och har spelat en viktig roll i omfokuseringen av verksamheten på kompetens- och ledarskapsutveckling samt anställning och engagemang av millenniegenerationen.