SaaS kontra lokala lösningar – Vår analys av Forresters undersökning av kraften bakom ERP i molnet | Unit4
Skip to main content
Man looking excited as he looks at his laptop screen

SaaS kontra lokala lösningar – Vår analys av Forresters undersökning av kraften bakom ERP i molnet

När du börjar leta efter en modernare plattform för att ersätta dina gamla ERP-system kommer du sannolikt att ställas inför följande kritiska fråga: går vi vidare med en lokal lösning eller flyttar vi till molnet?  
 
SaaS-lösningar handlar inte om att man etablerar sig ”i någon annans lokala system”    
utan de erbjuder ett fundamentalt nytt perspektiv på programvara för företag med en egen unik profil med både fördelar och utmaningar.
Låt oss ta en titt på några av de främsta fördelarna med SaaS ERP-plattformar enligt Forresters senaste rapport: Quantifying the Business Value of SaaS DOP Investments.

”SaaS slår vanligtvis lokala lösningar när det kommer till det övergripande affärsvärdet.”

Forrester utvärderade de viktigaste drivkrafterna avseende fördelar, kostnader och risker för en organisation som flyttar från lokal ERP till SaaS.    

Det är svårt för de lokala alternativen att hålla jämna steg med SaaS inom verksamhetsområden som innovation, flexibilitet och ökad användarkontroll.

SaaS erbjuder en högre potential för innovation och flexibilitet än lokala program.

När man granskar de främsta orsakerna till att ett företag bestämmer sig för att börja använda SaaS ser man ett tydligt mönster framträda:

Image showing that improved business agility had a 28% response on important benefits in the Forrecter Analytics Global Business Technographics Software survey on 2019

(du kanske har lagt märkte till att även de andra fördelarna som rankas högt är relaterade till flexibilitet och förbättrad innovation).    

SaaS-plattformar levererar många fördelar inom åtskilliga områden, vilket gör dem till det självklara valet för alla organisationer som ämnar öka sin innovationskapacitet och flexibilitet:    

Snabbare driftsättning Många SaaS-driftsättningar implementeras på mindre än ett år, vilket är två till tre gånger snabbare än en typisk driftsättning av lokala system. Detta innebär en snabbare realisering av investeringens värde och större innovationspotential.       

Regelbundna automatiska uppdateringar. SaaS-plattformar uppgraderas automatiskt av leverantören utan behov av driftstopp eller omfattande planering av kundorganisationerna.    
Användarna får uppdateringar av de senaste funktionerna och regelverken så snart de är tillgängliga – med färre störningar och till en lägre kostnad.

Ett enda operativsystem. Eftersom uppgraderingarna hanteras centralt använder samtliga SaaS-plattformanvändare samma version av verktygen. Detta gör det inte bara enklare att dela både bästa praxis och specialiserade metoder utan kodningen underlättas även – mellan medarbetare, partner och kunder – vilket främjar en högre grad av samarbete och en snabbare realisering av investeringens värde.

Snabb skalbarhet SaaS-lösningar medför att du snabbt kan skala upp verksamheten för att passa nya aktiviteter, grupper eller regioner. Vissa lösningar kan även leverera en i sanning hög grad av flexibilitet genom att kunna skala ned när behovet uppstår.    
Detta innebär att man inte längre behöver planera för infrastrukturbehoven – dina verktyg kan nu växa eller krympa i takt med behoven.

Ge användarna mer kraft. SaaS har den unika kapaciteten att involvera dina användare aktivt i tekniken genom att erbjuda dem möjligheten att modifiera och anpassa sina användargränssnitt och sina arbetsflöden och rapporteringsmiljöer med ett klick. Många av SaaS ERP-systemens största förespråkare är dess användare – såsom ekonomi- och HR-chefer

Hur kan vi skapa ett affärsfall som visar en relevant ROI-beräkning för organisationen i fråga?

1. Ta användargruppernas storlek, mångfald och engagemang i beaktande

Användarvänlighet är alltid av vikt, men fördelarna varierar beroende på gruppens sammansättning. Organisationer med stora, flytande användargrupper drar större nytta av den lättanvända, intuitiva designen som SaaS-lösningarna erbjuder.    

2. Granska det totala värdet av uppgraderingar och innovationer    

Sömlösa, automatiska uppgraderingar är viktigare för vissa SaaS DOP-kategorier än andra.    
Nya lösningar som utvecklas snabbt gynnas mest av ofta förekommande funktionsförbättringar, liksom områden inom säkerhet och efterlevnad.    

3. Var redo att omfördela resurserna när du byter ett äldre ERP-system mot SaaS

Om du har dussintals eller hundratals personer som sköter ditt gamla ERP-system är det troligt att du kan flytta talanger inom infrastruktur och maskinvara till innovations- och tillväxtaktiviteter.    
Se till att du tar hänsyn till dylika förändringar (och mervärden!) i ditt specifika affärsfall.

Vill du veta mer?

Om du vill veta mer om hur ERP-plattformar i molnet kan förändra din organisations affärsverksamhet kan du ta en titt på  ERPx. Du kan även få åtkomst till den fullständiga Forrester-rapporten, ”Quantifying the Business value of SaaS DOP Investments”, här samt den inforgrafiska sammanställningen här.

Registrera dig för att läsa fler inlägg som detta