City of Port Coquitlam – Offentlig sektor | Unit4
Skip to main content

Kostnadsbesparingar och förbättrad verksamhet i molnet

City of Port Coquitlam, en växande kommun i Kanada, har blivit känd för sitt stora engagemang för medborgarna, delvis tack vare användningen av innovativ teknik.

City of Port Coquitlam

Utmaningen

Stadens IT-resurser omdirigerades från kärnfunktioner till att sköta underhåll av infrastruktur och datasäkerhet. De stod inför höga kostnader för att upprätthålla privat datalagringsinfrastruktur och läget var kritiskt när man anlitade experter från Unit4 för att optimera systemet.

Port Coquitlam logo

● Offentlig sektor

● 60 000 medborgare

● Kanada

Vår lösning

Unit4 Enterprise Resource Planning (ERP)

Underlätta för era medarbetare med våra integrerade företagslösningar.

ERP product icon

Effekter

Resursbesparingar

Det krävs inte lika många interna IT-resurser för att hantera infrastrukturen och Unit4 ERP, vilket medför kostnadsbesparingar vid rekrytering, utbildning och bibehållande av personal.

Icon - outline of a calculator with green buttons

Bekymmersfri säkerhet och efterlevnad

Ökad säkerhet vid säkerhetskopiering i molnet och datatillgängligheten förbättras avsevärt. Dessutom garanteras efterlevnad av datasäkerhetslagar.

Icon - outline of computer screen with green tick symbol in the middle

Kontinuerlig innovation

Att alltid ha den senaste versionen av Unit4 ERP innebär en omedelbar fördel från nya funktioner, då de nya funktionerna introduceras organiskt och genom ett regelbundet schema.

Icon - outline of computer screen with green tick symbol in the middle

Unit4 Cloud ERP har varit en mycket positiv förändring för staden. Vi har minskat våra kostnader, förbättrat säkerheten och kraftigt ökat vår insikt i och förståelse för finansiella transaktioner och kostnader.

Robin Wishart

Director of Corporate Support

Hur hjälpte Unit4 till?

  • Tillhandahöll specialister för att köra mjukvaran, upprätthöll all teknisk drift och genomförde uppgraderingar

  • Tillhandahöll system och support dygnet runt, varje dag

  • Tillhandahöll system som var lättintegrerade med annan mjukvara, inklusive andra molnlösningar

  • Intuitiv ERP-produkt förbättrade avsevärt de finansiella transaktionerna

  • Produkten ger förtroende och komfort på Microsoft-plattformen

Vad innebär "People Experience" för dig?

Boka en personlig demo med en av våra branschexperter.