HR-system och lönehanteringssystem | Unit4

HR-system och talanghantering

Upptäck vad Unit4 Human Capital Management (HCM) kan göra för er verksamhet. Våra lösningar är utformade för att ge en oslagbar användarupplevelse inom hela organisationen.

Engagera era medarbetare

Unit4 HCM kan individanpassas och ger klara och tydliga insikter för bättre beslut. Lösningen levererar värde på kort tid – allt med en oslagbar användarupplevelse.

 • icon showing speed gauge with needle pointing to high

  Optimera bemanningen

  Planera och anpassa personalstyrkan till det nya normala

 • icon showing trophy with a green star on the side

  Behåll medarbetare
   

  Engagera era medarbetare så att de trivs och vill stanna.

 • pair of "fast forward" arrows

  Kompetensutveckla
   

  Utveckla och stärk personalstyrkan kontinuerligt

 • infinity icon

  Uppskatta flexibiliteten
   

  Anpassa efter behov och ta del av beprövad "best practice"

Unit4 Human Capital Management

Unit4 HCM gör det möjligt för er att engagera, stötta och inspirera era medarbetare genom en sömlös sammansättning av avancerade lösningar för lön, grundläggande HR och performance management. Det är också enkelt att integrera med andra viktiga systemapplikationer från tredje part.

Grundläggande HR

Effektivisera administrationen med ett robust HR-system som inkluderar:

 • Personalhantering: hantera och analysera personalstyrkan med ett centralt kontrollcenter och en gemensam databas.
 • Frånvarohantering: registrera, övervaka och rapportera frånvaro.
 • Utgiftshantering: minimera administrationen för chefer och anställda genom att automatisera utgiftsregistrering, beräkning samt godkännandeprocess.
Screenshot illustrating how Unit4 solutions help customers with core HR management

Lön

Synkronisera all HR-data med er löneadministration, bli mer agil och utför komplexa beräkningar från ett enda system:

 • Bättre tillförlitlighet och mindre dataduplicering för effektivare lönehantering.
 • Effektivisera och automatisera löneprocessen så att anställda bara belastas när det behövs.
 • Skapa rapporter genom att använda all personal- och löneinformation, visualisera insikter och fatta mer välgrundade beslut.
Screenshot illustrating how Unit4 solutions help customers with payroll management

Talent Management

Attrahera, behåll och utveckla medarbetare med moderna verktyg för strategisk HR. Öka produktiviteten och engagemanget och skapa förutsättningar för tillväxt:

 • Prestation: utveckla medarbetarna och bygg högpresterande team med våra verktyg för prestationshantering.
 • Engagemang: förstå dina anställda, upptäck trender och prognostisera personalomsättningen genom att skicka ut regelbundna miniundersökningar till organisationen eller specifika team.
 • Kontinuerligt lärande utveckla personalstyrkan kontinuerligt, bygg enkelt kurser, dela dem med målgruppen och följ upp avklarade kurser.
 • Rekrytera smartare: attrahera och anställ talanger med hjälp av ny teknologi.
Screenshot illustrating how Unit4 solutions help customers with talent management

Rapportering och analys

 • Fatta välinformerade beslut baserade på data.
 • Ändamålsenliga analyser anpassade för er verksamhet så att ni alltid har rätt person på rätt plats för att driva verksamheten framåt.
 • Följ upp och utveckla personalstyrkans kompetens och förmåga för framtidens behov.
Screenshot of the People Planning and Analytics module in Unit4 Human Capital Management

Ett bättre sätt att arbeta

Unit4 tillhandahåller moderna och intelligenta lösningar. Era medarbetare erbjuds flexibilitet och frihet att få vad de behöver, hur, när och var de behöver det.

 • Anpassa er snabbt till förändringar med enkelt konfigurerbara verktyg.

 • Få smartare arbetsflöden genom att automatisera enkla administrativa uppgifter.

 • Interagera med era system via en digital assistent för att snabbt hantera rutinuppgifter.

 • Optimera beslutsfattande och styrning med större synlighet och förenklad efterlevnad.

DPD

Kundberättelse: DPD

Läs om hur Unit4 hjälper DPD att förbättra medarbetarupplevelsen genom dialog och engagemangsundersökningar.

Används över hela världen av organisationer som arbetar med människor

Logo for Unit4 customer - Hoople Group Keyrus logo City of Port Coquitlam logo
Cover image for Employee Engagement Trends white paper

Trender för medarbetarengagemang

Våra experter inom Talent Managment utforskar vad som påverkar engagemanget hos medarbetare. Läs om vad som fungerar och vilka som redan har detta som fokusområde.

Letar du efter en av våra övriga Unit4-lösningar?

Några av våra produktnamn har gjorts om på senare tid:

 • Unit4 ERP (Enterprise Resource Planning, ERP) är det nya namnet för Unit4 Business World, som också var känd under många år som Unit4 Agresso.

 • Unit4 Financial Planning & Analysis (FP&A) är det nya namnet för Unit4 Prevero.

Vad innebär "People Experience" för dig?

Boka en personlig demo med en av våra branschexperter.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink