Nowości w systemach TETA

Drodzy Klienci, systemy TETA rozwijamy z myślą o potrzebach naszych Klientów. Zapraszamy Państwa do zapoznania się z nowościami funkcjonalnymi, które wprowadzamy do systemu wraz z aktualizacją oprogramowania TETA do wersji 24.5.

Wykorzystaj nowe możliwości w wersji standardowej

Oświadczenia pracowników w TETA HR 

System kadrowo- płacowy rozbudowano o ujednoliconą ewidencję oświadczeń i zaświadczeń pracowników. Na nowym formularzu są wprowadzane i prezentowane informacje dotyczące deklaracji pracownika na temat pracy w porze nocnej, w godzinach nadliczbowych w przypadku opieki nad dzieckiem i sposobu realizacji opieki wynikającej z artykułu 188 KP oraz inne oświadczenia uwzględniane w obsłudze kadrowej zatrudnionych

E-Zwolnienia w TETA HR

Wprowadzono automatyzację ewidencji absencji zasiłkowych, dla których wystawiono zwolnienie lekarskie w postaci elektronicznej. Dane o absencji wynikającej ze zwolnienia e ZLA aktualizowane są na podstawie informacji pobranych z profilu płatnika na PUE, co przyspiesza proces rozliczania nieobecności

Wykorzystaj nowe funkcje  BHP w TETA HR 

Moduł BHP wzbogacono o funkcje ułatwiające pracę specjalistów tego obszaru, poprzez udostępnienie możliwość ponownego wydania środka BHP w przypadku jego zniszczenia oraz zastępowania wskazanych środków innymi środkami

Rozbuduj standardową funkcjonalność o nowe moduły i funkcje

Rozliczaj czas pracy w podziale na MPK i zadania 

Już teraz możliwe jest bardziej szczegółowe rozliczanie czasu pracy w podziale na centrum kosztów (MPK) i wykonywane przez pracownika zadania. Rozbudowana ewidencja czasu pracy oraz rozszerzenie algorytmów rozliczających pracowników ułatwi analizę bezpośrednich kosztów pracy w organizacji

Uproszczona obsługa pracowników holdingów w TETA Web 

Wnioskuj o urlop w wielu firmach na jednym dokumencie elektronicznym. System TETA zapewnia automatyczną kontrolę wymiarów urlopu w ramach wszystkich zatrudnień pracownika w holdingu oraz przesłanie wniosku do wielu przełożonych. Uproszczona obsługa pracowników grup kapitałowych w TETA Web obejmuje również ewidencję nieobecności i odbiory nadgodzin

Wczytuj automatycznie aplikacje kandydatów poprzez e-mail

Nowa funkcjonalność optymalizuje pracę specjalistów ds. rekrutacji, , eliminując manualne wprowadzanie podstawowych danych i dokumentów kandydata do pracy. Wiadomości e‑mail ze skrzynki rekrutacyjnej firmy trafiają do systemu TETA HR, gdzie są odpowiednio kwalifikowane i na ich podstawie automatycznie jest zakładany kandydat uczestniczący we wskazanym projekcie rekrutacyjnym oraz przesłane dokumenty, takie jak CV i list motywacyjny 

Optymalizuj definicje WFL dzięki Wirtualnym rolom 

Dzięki Wirtualnym rolom zarządzanie definicjami WFL staje się jeszcze prostsze. W przypadku zmiany procedur i adresata obiegu dokumentów wystarczy zweryfikować i zmodyfikować algorytm wyznaczania wirtualnej roli, bez konieczności zmiany definicji obiegu

Wprowadzaj i rozliczaj indywidualne cele w TETA Web 

Moduł Zarządzania przez Cele rozbudowano o możliwość tworzenia i rozliczenia celów operacyjnych poza kaskadą celów. Rozliczenie karty celów pracownika odbywa się automatycznie w oparciu o stopień realizacji poszczególnych celów oraz zdefiniowane algorytmy. Końcowy wynik rozliczenia jest podstawą wyliczenia premii pracownika

 

Inicjuj procesy poprzez e-mail 

Teraz wiadomości e-mail przychodzące do skrzynki odbiorczej sparametryzowanej w TETA HR/ TETA ERP, mogą inicjować definicje WFL. W ten sposób,  bez manualnej ingerencji użytkownika, można zapisać przesłane załączniki lub w inny sposób przetworzyć otrzymane informacje

Pliki przelewów w TETA ERP bezpieczniejsze dzięki mechanizmowi Workflow 

Zabezpiecz pliki przelewów korzystając z mechanizmów Workflow, zapewniając niejawność ścieżki lokalizacji

Zaawansowane zabezpieczenie przelewów w TETA ERP 

Zaszyfruj pliki przelewów przy pomocy bankowych kluczy szyfrujących, blokując widoczność zawartości i całkowicie eliminując możliwość edycji

Obsługa sprzedaży wysyłkowej do Unii Europejskiej 

Rejestruj sprzedaż wysyłkową do UE oraz kontroluj limity sprzedaży. Wykorzystaj automatyczne generowanie rachunków fiskalnych do wystawianych faktur oraz przypisanie  stawki VAT wskazanego kraju

Kalendarz wersji oprogramowania 2016 – 2018 już dostępny
Sprawdź

Zapoznaj się z najnowszymi komunikatami

Najnowsza wersja oprogramowania TETA HR oraz TETA ERP w wersji 24.5 zostanie udostępniona 10 czerwca 2016.

Rok 2016 obfituje w zmiany przepisów w obszarze kadrowym. Razem z Państwem wprowadzamy nowe regulacje w obsłudze pracowników, dostosowując oprogramowanie TETA do aktualnych potrzeb. Kolejne zmiany prezentujemy Państwu w Vademecum dostępnym na stronie www.unit4.com/pl. Przewodnik po obszarach związanych z nowymi przepisami zawiera wykaz aktów prawnych będących podstawą zmian, komentarze ekspertów UNIT4 oraz informacje o aktualnej i planowanej funkcjonalności w systemie TETA HR/ TETA ERP oraz na platformie pracowniczej TETA Web.

Prace nad dostosowaniem aplikacji do kluczowych zmian przepisowych w kadrach zostaną zakończone wprowadzeniem funkcjonalności zwolnień elektronicznych w TETA HR. Obsługa e-zwolnień zostanie udostępniona wraz z nową wersją oprogramowania TETA HR oraz TETA ERP 24.5 HF1.