Benefits

How can you benefit from the unparalleled need for digital transformation in the service industry? Countless service and government organizations need to transform for their digital future. As a Unit4 Partner, you can deliver a seamless digital experience with people-centric ERP. Focus on higher-value services, help your clients grow, and build a sustained relationship as a trusted strategic advisor in the process.

Become a Trusted Advisor

Get beyond implementation and change requests to deliver higher-value strategic level guidance

Build Lasting Value

Deliver agile ERP solutions and capabilities that grow and change to meet customers’ evolving needs

Drive User Adoption

Offer intuitive, beautiful solutions that employees love to use, including mobile and social-friendly apps

Accept No Compromises

Provide a customized system with core functionality and best-of-breed applications, delivered in a flexible cloud environment

What if… you could become a trusted advisor to service and government organizations?

Visa Göm

People-centric organizations – professional services companies and public sector – are experiencing a rapidly changing landscape. We believe that ERP solutions and capabilities for these organizations should be responsive as customers continuously respond to market, technology and talent shifts.

Without the need for change orders and static module implementations, you’re free to spend time on strategic decisions with your clients. The result? New opportunities to deliver sustained support and build a high-value customer relationship that grows with their business.


Build And Grow Sustained Relationships

Countless service organizations need to adapt to market, technology and talent shifts. They need the right business software that delivers agility and value, without compromising functionality. They want beautiful, intuitive tools that let their employees work smarter and liberate them from lower-value tasks. And they expect their ERP to make their company fully digital: social, mobile, analytics and cloud enabled. As service-centric companies move the majority of their ERP applications to the cloud, are you going to make their digital transformation possible?
Deliver a system that evolves with their needs

What if… you could provide higher-value IT services while remaining focused on your core business?

Visa Göm

No organization can succeed in isolation. That’s why Unit4 takes a collaborative approach no matter whether your focus is on Systems Integration, business process outsourcing or ‘as a service’ activities, or you’re a value-added reseller. Our goal is to help you provide higher-value services to your customers in services based organizations and public sectors.

Traditional ERP systems require time for change orders and low-margin programming. Instead, with Unit4 ERP, use that same time and available budgets to provide customers with more capabilities and value based outcomes, and earn opportunities to provide lasting strategic guidance.


Arbeta smartare

Unit4 People Platform erbjuder en helt ny värld av möjligheter och funktioner som utvecklats utifrån människors behov. Plattformen ger dig också möjlighet att dra nytta av de senaste tekniksprången inom bland annat sociala medier, mobil teknik, analys- och prognosverktyg, molnet och big data. People Platform förstärker nytta och funktionaliteten hos Unit4:s nyckelprodukter och gör dem mer intuitiva, insiktsfulla och flexibla att använda samt lätta att förändra.

Med People Platform har vi bundit samman vår systemarkitektur samt våra designprinciper och innovativa funktioner i ett gemensamt och banbrytande koncept. Plattformen består av fyra nyckellager:

  • Personlig upplevelse – helt nytt sätt att lära sig och att använda affärsapplikationer.
  • Affärsfunktioner – fullständigt anpassat efter användarnas affärsbehov.
  • Smart Context – En ”smart helhet”, som levererar integrerad och kontextdriven information samt smarta samarbets- och prognosfunktioner.
  • Elastisk grund – tillämpar unik expandera-och-relatera-teknik för maximal flexibilitet.


Det tillför fördelar till Unit4´s nyckelprodukter som gör dem intuitiva, lätta ändra och flexibla att använda.

Enkelt och intuitivt

Strunta i systemutbildningen och erbjud istället intuitiva applikationer som fungerar i enlighet med dina medarbetares arbetssätt och där de arbetar (på en stationär eller mobil enhet).

Relevant funktionalitet

Erbjud produktivitetshöjande och informationsanpassade verktyg som passar varje medarbetares unika roll, funktion och relationer inom organisationen – vilket också enkelt kan ändras när det behövs.

Komplett

Utrusta dina medarbetare med verktygen som ger dem allt de behöver för att lyckas, utan att behöva förlita sig på tillämpningar som kalkylprogram och andra sidoapplikationer.

Branschanpassat

Använd styrnings- och planeringsfunktioner, anpassade för tjänsteföretag och offentliga verksamheter, ”direkt ur boxen” och leverera omedelbar verksamhets- och affärsnytta till din organisation.

Kärnfunktionalitet

Hantera din organisation effektivt och kraftfullt med teknikledande, plattformsintegrerade och moderna funktioner för finans, löner och HR.

Expertverktyg

Spar tid med anpassade verktyg för bland annat kassaflödesplanering, konsolidering samt rese- och utgiftshantering som automatiserar processerna från början till slut och få tid över till värdeskapande.

Digitalt

Sociala acceleratorer

Nu kan du förbättra samarbete och addera ett extra lager av insiktsfull och relaterad information till beslutsfattandet. Genom att i ännu högre grad föra människor, data och processer samman kan nya mönster urskiljas och nya svar sållas fram ur informationsmassorna som din organisation kan agera på.

Mobila acceleratorer

Lås upp potentialen i det mobila arbetssättet genom att utnyttja styrkan i varje mobil enhet och använda kontextdriven mobildata för att minska jobbet att registrera information manuellt.

Analytiska acceleratorer

Dra nytta av fördelarna med ”in-memory”-teknik och avancerade prognosalgoritmer som gör det betydligt enklare att följa upp och strömlinjeforma affärsprocesser samt förutspå framtida hot och möjligheter.

Klar sikt från molnet

Våra molnbaserade lösningar öppnar fönstret till en helt ny flora av möjligheter där du bland annat kan kombinera data ur olika system med realtidsinformation utanför din organisation, eller branschrelaterade KPI:er och jämförelsedata för att utveckla din verksamhet.

Dynamisk anpassning

Använd vår ”expandera-och-relatera”-teknik för att möta verkligheten med ett integrerat och skalbart affärssystem som vid behov automatiskt utökar kapaciteten för varje modul, rapport och arbetsflöde.

Agilt införande

Säkerställ att dina affärsapplikationer alltid kan matcha din verksamhets utmaningar och möjligheter genom att ge användarna möjlighet att kontinuerligt uppdatera verktygen själva. Detta eliminerar de frysta situationer och flaskhalsar som vanligtvis uppstår när specialister måste kallas in för att genomföra systemändringar och anpassningar.

Lägsta TCO

Hantera dina föränderliga verksamhetsbehov och ombytliga omgivning med en lösning som erbjuder färdiga och kraftfulla funktioner ”direkt ur boxen” och som kontinuerligt utvecklas utan kodning.

What if… your ERP offering could grow and change to meet customers’ evolving needs?

Visa Göm

A people-centric ERP solution with Unit4 provides software that changes at the speed of your customer and works the way their people do, with integrated mobile and social-friendly capabilities, analytics, and cloud empowered.

Digital should become their real companion, delivering insights that inform rather than overwhelm. And the software should be easy and intuitive to use in the process. Combined, these capabilities mean you will spend less time coding changes or training employees, and more time delivering strategically valuable services.


Partnerships

Systems Integrator

Where Unit4 software provide the underpinning infrastructure to the Partner’s core solutions and services.

Value Added Reseller

Organizations that resell, implement and provide first line support for Unit4 software with minimal Unit4 involvement.

Cloud Partner

Businesses that specialise in, and will look to build a capability around, UNIT4 Cloud solutions – that’s Cloud Your Way.

Original Equipment Manufacturer

On premise and cloud Original Equipment Manufacturer (OEM) who embed Unit4 software within their own offering.

What if… the ERP system you offered provided customers with instant value?

Visa Göm

Unit4 offers a new breed of agile ERP that unlocks the potential of employees in service-based organizations. With Unit4, deliver business value right from the start with a system that combines core functionality for systems of record with best-of-breed applications for systems of engagement.

Deployed as a flexible Cloud Your Way, you can provide faster implementation, better functional fit and process flexibility, with built-in industry and process capabilities.


Why Unit4

As a Unit4 partner, you can offer customers a people-centric ERP solution that delivers a seamless digital experience. In an accelerated business climate where new levels of productivity and engagement are a must-have for organizations, software that empowers their employees is the foundation of success. We offer the only Tier 1 cloud ERP alternative, with capabilities tailored for professional services and public sector agencies.

This means instead of billing time, training staff and fulfilling change orders with an ERP designed for machines, you can unlock the potential of human capital. Deliver fast business results to your customers and build a lasting relationship as a trusted strategic advisor. It’s the best way to move up the value chain while remaining focused on your firm’s core strengths.